grzyby.pl

Galerina permixta (P.D. Orton) Pegler

hełmówka wierzbowa, olszóweczka żółtoobrzeżona
Galerina lacustris A.H. Sm. · Naucoria permixta P.D. Orton
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W czekliście[105] wymieniona dwukrotnie: pod mianem Galerina permixta (P.D. Orton) Pegler et Young i Naucoria permixta P.D. Orton "olszóweczka żółtoobrzeżona"; Mycobank podaje dla niej główną nazwą Galerina lacustris A.H. Sm. a GBIF nie podaje tego synonimu, za to podaje jako synonim olszóweczkę główkowatą (Naucoria cephalescens T.J. Wallace) która w czekliście jest wymieniona samodzielnie. (2022-11-30)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W świerczynach, na mchach.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2474]
    Galerina permixta (P.D. Orton) Pegler · synonimy: Garenia lacustris A.H.Sm.
    publikacje: Karasiński i in. 2015 (as: G. lacustris), Grzesiak i in. 2015

  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3636]
    Naucoria permixta P.D. Orton — wg Index Fungorum: Galerina permixta (P.D. Orton) Pegler · publikacje: Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2000c (as: Alnicola permixta), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji