grzyby.pl

Mycena purpureofusca (Peck) Sacc.

grzybówka fioletowobrązowa, grzybówka czarnoobrzeżona
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mycena Mycena Mycena MycenaMycenagrzybówka fioletowawa (Mycena pura)grzybówka złototrzonowa (Mycena renati)
Mycena purpureofusca (grzybówka fioletowobrązowa)
12.10.2008, Gdańsk Oliwa, Samborowo; copyright © by Mirosław Wantoch-Rekowski
Mycena purpureofusca (grzybówka fioletowobrązowa)
Mycena purpureofusca (grzybówka fioletowobrązowa)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lsach różnego typu, na zmurszałym drewnie, przeważnie drzew iglastych i na ziemi, wśród igieł; owocniki w przeciągu całego roku.W lsach różnego typu, na zmurszałym drewnie, przeważnie drzew iglastych i na ziemi, wśród igieł; owocniki w przeciągu całego roku.
Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20081012.1.mirki2 - Mycena purpureofusca (grzybówka fioletowobrązowa); Gdańsk Oliwa, Samborowo
081012-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
/Gdańsk Oliwa, Samborowo/ #10