Mycena purpureofusca (grzybówka fioletowobrązowa)
Mycena purpureofusca (grzybówka fioletowobrązowa)
Mycena purpureofusca (grzybówka fioletowobrązowa)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lsach różnego typu, na zmurszałym drewnie, przeważnie drzew iglastych i na ziemi, wśród igieł; owocniki w przeciągu całego roku.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

#10
mirki2.081012-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
/Gdańsk Oliwa, Samborowo/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3586]
    Mycena purpureofusca (Peck) Sacc. · synonimy: M. atromarginata (Lasch) P. Kumm., M. janthina ss. Ricken
    uwagi: wg IF to odrębne gatunki
    publikacje: Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Friedrich 2006, Bujakiewicz 2004 (as: M. atromarginata i M. purpureofusca), Bujakiewicz i Kujawa 2000, Bujakiewicz 2003, Miśkiewicz 2000a, Kujawa 2005, Friedrich 2002 (as: Mycena atromarginata i M. purpureofusca), Łuszczyński 2007, Kujawa 2001, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Kujawa 2009, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kujawa i Gierczyk 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Staniaszek-Kik i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Pietras i in. 2016a, Kujawa i in. 2017, Mleczko i Beszczyńska 2015 (as: M. cf. purpureofusca), Wojewoda i in. 2016, Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018, Bujakiewicz 2018 (as: M. atromarginata i M. purpureofusca), Gierczyk i in. 2019a , Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Kujawa i in. 2019, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Ślusarczyk 2020, Gierczyk i Kujawa 2020, Chachuła i in. 2021, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Ławrynowicz i in. 2009a

znaleziska Mycena purpureofusca na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-38 349500 AB-85 330208 AB-94 328051 AD-07 21944 AD-27 155672 BB-01 190273 BC-18 52943 BD-57 54968 CA-37 243778 CA-89 328213 CC-15 299446 DA-70 139353 DA-80 118318 214430 135606 200876 DB-05 362286 DB-06 349925 347315 DB-39 361590 DE-57 273179 DE-64 348101 DF-97 208585 EB-59 226038 FG-21 263605 256268 GC-01 269389 GF-32 75395

 ID21944  Mycena purpureofusca; 1,5 km SW od Łagów, pow. Świebodzin, lubuskie, AD-07; 2004.11.13; las mieszany (sosna, buk), zbocze o wystawie SW; na słabo rozłożonym pniaku gromadnie, 7 okazów; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: H. 93, herb. autora, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID52943  Mycena purpureofusca; wsch. brzeg j. Jeleniowego, pow. pilski, woj. wielkopolskie, BC-18; 2006.12.14; las sosnowy z dębem, brzozą i swierkirm; pod świerkiem pojedzyńczo dwa owocniki; leg. Robert Puciata; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/RP/16.01.07, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 73006

 ID54968  Mycena purpureofusca; Południowa część kompleksu leśnego pomiędzy Czerwoną Wsią a Kątami, pow. kościański, woj. wielkopolskie, BD-57; 2007.02.17; Las mieszany na terenie podmokłym; na kawałku gałęzi niezidentyfikowanego drzewa liściastego pojedynczo; leg. Michał Wójtowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN 18/MW/17.02.07, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

ID75395 Mycena purpureofusca; Chotylub, powiat lubaczowski, gmina Cieszanów. Las rozciągający się na NWW od Chotylubia; Ok. 1km od ostatnich zabudowań, po prawej stronie od drogi w kierunku Cieszanowa; ok.1km wgłąb lasu., GF-32; 2007.08.20; fragment lasu z jodłą i świerkiem; stara jodła ok. 15 cm nad ziemią, w zagłębieniu kory; leg. Tomasz Pachlewski; det. Anna Kujawa & Sebastian Pintscher; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak
uwagi:
fot. 116763 fot. 116764 fot. 116765

 ID118318  Mycena purpureofusca; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2008.10.12; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; na wielkiej karpie świerkowej jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/209860.html
uwagi: fot. 210008 fot. 210009

ID135606 Mycena purpureofusca; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2009.06.17; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,grab,leszczyna,świerk; na wykrocie świerka jeden owocnik (zejściowy); leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/209860.html
uwagi: fot. 249322 fot. 249323
To samo stanowisko co ID: 118318 potwierdzone eksykatem
25 czerwca 2009 na tym stanowisku pojawił się kolejny pojedyńczy owocnik.
https://www.bio-forum.pl/messages/33/209860.html


ID139353 Mycena purpureofusca; Rezerwat Zajęcze wzgórze Sopot, DA-70; 2009.07.29; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,dąb; na powalonej sośnie dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 259631
Owocnik z widocznymi blaszkami to grzybówka chlorowonna

 ID155672  Mycena purpureofusca; 2 km na NW od Gryżyny, pow. Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, AD-27; 2008.09.09; Leucobryo-Pinetum; na gałązce sosny leżącej na ziemi gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 1032* w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 304504

 ID190273  Mycena purpureofusca; 3 km S od st. kol. Bagicz, oddz. 54g Nadl. Gościno, pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie, BB-01; 2011.07.07; świerczyna z udziałem brzozy; na kawałku leżącego drewna pojedynczy owocnik; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/TT/30.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 438781 fot. 438782 fot. 438783

 ID200876  Mycena purpureofusca; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Zielona, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2012.07.17; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,grab; świerk dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: przy zgłoszeniu ID 214430, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/497791.html
uwagi: fot. 498278 fot. 498279 fot. 498280

ID208585 Mycena purpureofusca; Budzów pow. suski woj. małopolskie, DF-97; 2012.06.20; las mieszany z przewagą drzew iglastych; przy korzeniach świerka jeden owocnik; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcia owocników:
fot. 534000 fot. 534001


Cheilocystydy
fot. 534002 fot. 534003

 ID214430  (potwierdzenie 200876) Mycena purpureofusca; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2013.04.28; Las mieszany buk,świerk,sosna,dąb; pniak świerka jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/MWR/13.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 564081 fot. 564082

 ID226038  Mycena purpureofusca; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-59; 2013.10.13; świerk,sosna,leszczyna; drewno świerkowe dwa owocniki na dwóch pniach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/MWR/13.11.13, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 612235 fot. 612236

ID243778 Mycena purpureofusca; Rezerwat Zielone-otulina, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-37; 2014.08.18; sosna, klon, dąb, osika, olsza; sosna jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 694622 fot. 694623

ID256268 Mycena purpureofusca; las między Mszaną a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2013.06.25; las jodłowy z bukiem, sosną, świerkiem i in.; na iglastym drewnie 1 owocnik chyba; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: być może u Waldka, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 742629 fot. 742630 Mycena purpureofusca

ID263605 Mycena purpureofusca; las w okolicy Polan (Jasieniów), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2015.07.05; modrzew, sosna, buk i in.; na niezidentyfikowanym drewnie 1 owocnik przy leśnej drodze; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 768680 fot. 768681

 ID269389  Mycena purpureofusca; PK, około 3km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2015,10,06; las iglasty; na ziemi usłanej grubo butwiejącym chrustem pojedynczy owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0005911, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/791156.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/791158.jpg

 ID273179  Mycena purpureofusca; Ujazdówek, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2015.12.05; głównie jodła, buk, dąb; kłoda jodłowa w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF0000595, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 809982 fot. 809983 fot. 809984

ID299446 Mycena purpureofusca; Osówiec (w pobliżu drogi powiatowej do Bydgoszczy)., pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.05.06; Las mieszany (sosna, lipa, klon jawor).; Pniak sosnowy. W grupce i pojedynczo - do 10 owocników; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 918608 fot. 918609 fot. 918610 fot. 918611 fot. 918612 fot. 918613 fot. 918614 fot. 918615 fot. 918616 fot. 918617 fot. 918618

ID328051 Mycena purpureofusca; Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2 km na SW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2019.11.10; żyzna buczyna z domieszką pojedynczych sosen; na kłodzie sosnowej w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1115031 fot. 1115032 fot. 1115033 fot. 1115034

ID328213 Mycena purpureofusca; TPK Gdańsk dolina Czystej Wody, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2019.12.14; las mieszany, buk, sosna, świerk, inne; świerk kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1117056

ID330208 Mycena purpureofusca; 2km na pn.zach od Reptowa, blisko drogi Wielgowo-Sowno, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorske, AB-85; 2020.02.20; skraj lasu sosnowego wzdłuż którego ułożono karpy sosen,brzóz; zmurszała karpa sosnowa pokryta mchem i drobną roślinnością jeden osobnik; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak
uwagi: ciekawe obiecujące stanowisko, owocnik w b.dobrym stanie fot. 1130837fot. 1130838fot. 1130839fot. 1130840fot. 1130841

ID347315 Mycena purpureofusca; Wysoczyzna Elbląska, ok. 700m N od Jagodnika, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.08.09; Las bukowy z dodatkiem dębu, grabu, świerku, sosny; Na pniaku ściętej sosny 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: tak
uwagi: Wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1247805.html
GPS: 54°13'21.3"N 19°28'60.0"E

ID348101 Mycena purpureofusca; 1 km NW od wsi Sadzawki ( cz. wsi Kruszyna ); gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2021.08.21; las mieszany -sosna, brzoza, osika, modrzew i inne; na ściółce, przy korzeniu starej sosny jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 50st 58' 58" N 19st 15' 32" E

fot. 1253894 fot. 1253895 fot. 1253896

ID349500 Mycena purpureofusca; Równina Gryficka (prop. rez. Źródliskowe Wąwozy koło Kocierza), 0,8 km na SW od Kocierza, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-38; 2021.08.21; okrajek łęgu i boru mieszanego; na pniaku drzewa iglastego w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1263321 fot. 1263322 fot. 1263323 fot. 1263324

ID349925 Mycena purpureofusca; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.09.25; Las z przewagą buka, świerk, grab; na spróchniałym pniaku, prawdopodobnie świerku 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'42.4"N 19°28'36.3"E
fot. 1267383 fot. 1267384 fot. 1267385 fot. 1267386

ID361590 Mycena purpureofusca; Kretowiny, pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, DB-39; 2022.09.27; Las mieszany Bk -So; na pniaku iglastego, prawdopodobnie sosny 4 owocniki; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 53°53'47.8"N 20°01'44.0"E

fot. 1375804 fot. 1375805 fot. 1375806 fot. 1375807 fot. 1375808 fot. 1375809 fot. 1375810

ID362286 Mycena purpureofusca; Elbląg, las Bażantarnia, Pd-Zach skraj, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.10.07; Las mieszany Bk-Gb-Db-Md i in.; u podstawy wiekowego, żywego modrzewia 3 owocniki; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'14.7"N 19°26'53.5"E

fot. 1381531 fot. 1381532 fot. 1381533 fot. 1381534

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji