Tx: 746
grzyby.pl

Mycena purpureofusca (Peck) Sacc.

grzybówka fioletowobrązowa, grzybówka czarnoobrzeżona
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mycena purpureofusca (grzybówka fioletowobrązowa)
Mycena purpureofusca (grzybówka fioletowobrązowa)
Mycena purpureofusca (grzybówka fioletowobrązowa)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lsach różnego typu, na zmurszałym drewnie, przeważnie drzew iglastych i na ziemi, wśród igieł; owocniki w przeciągu całego roku.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

#10
mirki2.081012-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
/Gdańsk Oliwa, Samborowo/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Bujakiewicz (2003)[1338]Bujakiewicz (2003) Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[1338], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339] (as: M. atromarginata i M. purpureofusca), Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344] (as: M. atromarginata i M. purpureofusca), Bujakiewicz & Kujawa (2000)[1345]Bujakiewicz & Kujawa (2000) Macrofungi of manorial park in Turew near Poznań.[1345], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Bujakiewicz i Springer (2009)[1350]Bujakiewicz i Springer (2009) Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim" (nadleśnictwo Sieraków). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 171-204[1350], Bujakiewicz i Stefaniak (2009)[1349]Bujakiewicz i Stefaniak (2009) Udział macromycetes w fitocenozach leśnych rezerwatu "Las Liściasty w Promnie" (nadleśnictwo Czerniejewo). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 137-170[1349], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455] (as: Mycena atromarginata i M. purpureofusca), Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kujawa (2001)[1746]Kujawa (2001) Macromycetes zadrzewień śródpolnych, parków wiejskich i lasów gospodarczych Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 189[1746], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2017)[1781]Kujawa et al. (2017) Różnorodność wielkoowocnikowych grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hypogeicznych Puszczy Białowieskiej – założenia projektu i wstępne wyniki.[1781], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Ławrynowicz et al. (2009)[1868]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby.[1868], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Miśkiewicz (2000)[1953]Miśkiewicz (2000) Rare, threatened and new for Poland macromycetes found in Bukowiec reserve (W Carpathians).[1953], Mleczko & Beszczyńska (2015)[1961]Mleczko & Beszczyńska (2015) Macroscopic fungi of pine forests in the Olkusz Ore-bearing Region.[1961] (as: M. cf. purpureofusca), Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Salamaga & Slusarczyk (2014)[2188]Salamaga & Slusarczyk (2014) Diversity of macromycetes in the Białaczów nature reserve (Central Poland).[2188], Staniszek-Kik et al. (2014)[2219]Staniszek-Kik et al. (2014) Założenia i wstępne rezultaty projektu „Badania organizmów saproksylicznych w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego”.[2219], Szkodzik (2005)[2371]Szkodzik (2005) Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland.[2371], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk (2020)[2394]Ślusarczyk (2020) Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe w wybranych rezerwatach Polski Pólnocnej i Zachodniej.[2394], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:29 1 znaleziska Mycena purpureofusca (grzybówka fioletowobrązowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB38 349500 AB85 330208 AB94 328051 AD07 21944 AD27 155672 BB01 190273 BC18 52943 BD57 54968 CA37 243778 CA89 328213 CC15 299446 DA70 139353 DA80 118318 135606 200876 214430 DB05 362286 DB06 347315 349925 DB39 361590 DE57 273179 DE64 348101 DF97 208585 EB59 226038 FG21 256268 263605 GC01 269389 GF32 75395

ID 21 944 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: 1,5 km SW od Łagów, pow. Świebodzin, lubuskie, AD07; data zbioru: 13 lis 2004; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (sosna, buk), zbocze o wystawie SW, na słabo rozłożonym pniaku, gromadnie, 7 okazów; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: H. 93, herb. autora; uwagi: [notatka: tak] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 52 943 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: wsch. brzeg j. Jeleniowego, pow. pilski, woj. wielkopolskie, BC18; data zbioru: 14 gru 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z dębem, brzozą i swierkirm, pod świerkiem, pojedzyńczo dwa owocniki; leg. Robert Puciata, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/RP/16.01.07; uwagi: fot.73006 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

73006

ID 54 968 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: Południowa część kompleksu leśnego pomiędzy Czerwoną Wsią a Kątami, pow. kościański, woj. wielkopolskie, BD57; data zbioru: 17 lut 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany na terenie podmokłym, na kawałku gałęzi niezidentyfikowanego drzewa liściastego, pojedynczo; leg. Michał Wójtowski, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN 18/MW/17.02.07; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

ID 75 395 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: Chotylub, powiat lubaczowski, gmina Cieszanów. Las rozciągający się na NWW od Chotylubia; Ok. 1km od ostatnich zabudowań, po prawej stronie od drogi w kierunku Cieszanowa; ok.1km wgłąb lasu., GF32; data zbioru: 20 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu z jodłą i świerkiem, stara jodła, ok. 15 cm nad ziemią, w zagłębieniu kory; leg. Tomasz Pachlewski, det. Anna Kujawa & Sebastian Pintscher; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy; uwagi: fot.116763 fot.116764 fot.116765 [fotografie: tak];

116763
116764
116765

ID 118 318 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA80; data zbioru: 12 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb, na wielkiej karpie świerkowej, jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Anna Kujawa; eksykat: nie; uwagi: fot.210008 fot.210009 [notatka: tak [bf:209860]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 209860 ;

ID 135 606 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA80; data zbioru: 17 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza,grab,leszczyna,świerk, na wykrocie świerka, jeden owocnik (zejściowy); leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.249322 fot.249323; To samo stanowisko co ID: 118318 potwierdzone eksykatem; 25 czerwca 2009 na tym stanowisku pojawił się kolejny pojedyńczy owocnik.; [bf:209860] [notatka: [bf:209860]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 209860 ;

ID 139 353 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: Rezerwat Zajęcze wzgórze Sopot, DA70; data zbioru: 29 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza,dąb, na powalonej sośnie, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.259631; Owocnik z widocznymi blaszkami to grzybówka chlorowonna [notatka: nie] [fotografie: tak];

259631

ID 155 672 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: 2 km na NW od Gryżyny, pow. Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, AD27; data zbioru: 9 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Leucobryo-Pinetum, na gałązce sosny leżącej na ziemi, gromadnie, kilka; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 1032* w zielniku autora; uwagi: fot.304504 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

304504

ID 190 273 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: 3 km S od st. kol. Bagicz, oddz. 54g Nadl. Gościno, pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie, BB01; data zbioru: 7 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: świerczyna z udziałem brzozy, na kawałku leżącego drewna, pojedynczy owocnik; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/TT/30.12.11; uwagi: fot.438781 fot.438782 fot.438783 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

438781
438782
438783

ID 200 876 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Dolina Zielona, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 17 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,grab, świerk, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: przy zgłoszeniu ID 214430; uwagi: fot.498278 fot.498279 fot.498280 [notatka: [bf:497791]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 497791 ;

ID 208 585 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: Budzów pow. suski woj. małopolskie, DF97; data zbioru: 20 cze 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą drzew iglastych, przy korzeniach świerka, jeden owocnik; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę); uwagi: Zdjęcia owocników:; fot.534000 fot.534001; Cheilocystydy; fot.534002 fot.534003 [notatka: nie] [fotografie: tak];

534000
534001
534002
534003

ID 214 430 oznaczenie: Mycena purpureofusca; • potwierdzenie ID200 876; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 28 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,świerk,sosna,dąb, pniak świerka, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/MWR/13.11.13; uwagi: fot.564081 fot.564082 [notatka: nie] [fotografie: tak];

564081
564082

ID 226 038 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB59; data zbioru: 13 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: świerk,sosna,leszczyna, drewno świerkowe, dwa owocniki na dwóch pniach; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/MWR/13.11.13; uwagi: fot.612235 fot.612236 [notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej] [fotografie: tak];

612235
612236

ID 243 778 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: Rezerwat Zielone-otulina, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA37; data zbioru: 18 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, klon, dąb, osika, olsza, sosna, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.694622 fot.694623 [notatka: nie] [fotografie: tak];

694622
694623

ID 256 268 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: las między Mszaną a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 25 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z bukiem, sosną, świerkiem i in., na iglastym drewnie, 1 owocnik chyba; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: być może u Waldka; uwagi: fot.742629 fot.742630 Mycena purpureofusca [notatka: nie] [fotografie: tak];

742629
742630

ID 263 605 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: las w okolicy Polan (Jasieniów), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 5 lip 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: modrzew, sosna, buk i in., na niezidentyfikowanym drewnie, 1 owocnik przy leśnej drodze; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.768680 fot.768681 [notatka: nie] [fotografie: tak];

768680
768681

ID 269 389 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: PK, około 3km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 6 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty, na ziemi usłanej grubo butwiejącym chrustem, pojedynczy owocnik; leg. Mirosław Gryc, det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0005911; uwagi: fot.791156; fot.791158 [notatka: nie] [fotografie: tak];

791156
791158

ID 273 179 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: Ujazdówek, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 5 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie jodła, buk, dąb, kłoda jodłowa, w grupie; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF0000595; uwagi: fot.809982 fot.809983 fot.809984 [notatka: nie] [fotografie: tak];

809982
809983
809984

ID 299 446 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: Osówiec (w pobliżu drogi powiatowej do Bydgoszczy)., pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 6 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (sosna, lipa, klon jawor)., Pniak sosnowy., W grupce i pojedynczo - do 10 owocników; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: fot.918608 fot.918609 fot.918610 fot.918611 fot.918612 fot.918613 fot.918614 fot.918615 fot.918616 fot.918617 fot.918618 [notatka: nie] [fotografie: tak];

918608
918609
918610
918611
918612
918613
918614
918615
918616
918617
918618

ID 328 051 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2 km na SW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 10 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna z domieszką pojedynczych sosen, na kłodzie sosnowej, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1115031 fot.1115032 fot.1115033 fot.1115034 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1115031
1115032
1115033
1115034

ID 328 213 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: TPK Gdańsk dolina Czystej Wody, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 14 gru 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, buk, sosna, świerk, inne, świerk, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG; uwagi: fot.1117056 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1117056

ID 330 208 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: 2km na pn.zach od Reptowa, blisko drogi Wielgowo-Sowno, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorske, AB85; data zbioru: 20 lut 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu sosnowego wzdłuż którego ułożono karpy sosen,brzóz, zmurszała karpa sosnowa pokryta mchem i drobną roślinnością, jeden osobnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: ciekawe obiecujące stanowisko, owocnik w b.dobrym stanie fot.1130837 fot.1130838 fot.1130839 fot.1130840 fot.1130841 [fotografie: tak];

1130837
1130838
1130839
1130840
1130841

ID 347 315 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: Wysoczyzna Elbląska, ok. 700m N od Jagodnika, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'21.3"N 19°28'60.0"E], DB06; data zbioru: 9 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy z dodatkiem dębu, grabu, świerku, sosny, Na pniaku ściętej sosny, 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński, det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: Wątek: [bf:1247805]; GPS: [notatka: tak] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1247805 ;

ID 348 101 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: 1 km NW od wsi Sadzawki ( cz. wsi Kruszyna ); gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE64; data zbioru: 21 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, brzoza, osika, modrzew i inne, na ściółce, przy korzeniu starej sosny, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 50st 58' 58" N 19st 15' 32" E; fot.1253894 fot.1253895 fot.1253896 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1253894
1253895
1253896

ID 349 500 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: Równina Gryficka (prop. rez. Źródliskowe Wąwozy koło Kocierza), 0,8 km na SW od Kocierza, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB38; data zbioru: 21 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek łęgu i boru mieszanego, na pniaku drzewa iglastego, w grupie - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1263321 fot.1263322 fot.1263323 fot.1263324 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1263321
1263322
1263323
1263324

ID 349 925 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'42.4"N 19°28'36.3"E], DB06; data zbioru: 25 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las z przewagą buka, świerk, grab, na spróchniałym pniaku, prawdopodobnie świerku, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; fot.1267383 fot.1267384 fot.1267385 fot.1267386 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1267383
1267384
1267385
1267386

ID 361 590 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: Kretowiny, pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie [53°53'47.8"N 20°01'44.0"E], DB39; data zbioru: 27 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany Bk -So, na pniaku iglastego, prawdopodobnie sosny, 4 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1375804 fot.1375805 fot.1375806 fot.1375807 fot.1375808 fot.1375809 fot.1375810 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1375804
1375805
1375806
1375807
1375808
1375809
1375810

ID 362 286 oznaczenie: Mycena purpureofusca; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, Pd-Zach skraj, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'14.7"N 19°26'53.5"E], DB05; data zbioru: 7 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany Bk-Gb-Db-Md i in., u podstawy wiekowego, żywego modrzewia, 3 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1381531 fot.1381532 fot.1381533 fot.1381534 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1381531
1381532
1381533
1381534
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji