grzyby.pl

Russula emetica (Schaeff.) Pers.

gołąbek wymiotny
Russula kavinae Melzer et Zvára · Russula rubra (Lam.) Fr.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Patrz uwagi odnośnie nomenklatury na stronie gołąbka czerwonego (Russula pungens Beardslee).
Russula emetica (gołąbek wymiotny)
w grupach po kilka pod sosnami/brzozami/bukami/świerkami w mchu; 29.09.2001, Dolny Śląsk, okolice Twardogóry; copyright © by Marek Snowarski
Russula emetica (gołąbek wymiotny)
w grupach po kilka pod sosnami/brzozami/bukami/świerkami w mchu
Russula emetica (gołąbek wymiotny)
pokrój

owocnik

Russula emetica (gołąbek wymiotny)
Kapelusz żywo zabarwiony, jaskrawoczerwony, krwisto lub wiśniowoczerwony, z wiekiem odbarwiający się do jasnoróżowego; 50-110 mm średnicy, młody prawie kulisty, potem wypukły, rozpostarty do mniej lub bardziej wklęsłego; skórka kleista, błyszcząca, łatwo daje się zedrzeć prawie w całości; brzeg kapelusza tępy, słabo podgięty, u starych owocników karbowany.

Blaszki białe lub jasnokremowe, rzadkie lub gęste, równe lub z nielicznymi rozwidleniami przy trzonie, zatokowato wycięte do wolnych.

Trzon biały, 30-80 x 10-20 mm, równogruby, zwykle szerszy u podstawy, młody pełny, z wiekiem watowaty lub pusty; łamliwy.

Miąższ biały, często pod skórką różowoczerwony, niezmienny, kruchy, dość cienki. Zapach owocowy, przyjemny. Smak natychmiast i długo silnie paląco ostry. Z gwajakiem reakcja słaba lub brak. Z FeSO4 brak reakcji.Kapelusz żywo zabarwiony, jaskrawoczerwony, krwisto lub wiśniowoczerwony, z wiekiem odbarwiający się do jasnoróżowego; 50-110 mm średnicy, młody prawie kulisty, potem wypukły, rozpostarty do mniej lub bardziej wklęsłego; skórka kleista, błyszcząca, łatwo daje się zedrzeć prawie w całości; brzeg kapelusza tępy, słabo podgięty, u starych owocników karbowany.

space

Trzon biały, 30-80 x 10-20 mm, równogruby, zwykle szerszy u podstawy, młody pełny, z wiekiem watowaty lub pusty; łamliwy.

space

Pileus bright-coloured, bright-red, blood-red or cherry-red, in age fading to light-pink, 50-110 mm in diameter, young subglobulose, later convex, plane to more or less depressed; cuticule viscid, satiny, easily peelable nearly entirely; margin obtuse, slightly incurved, in old sporocarps ridged.

Lamellae distant or close, equal or slightly forking at the stipe, adnexed to free.

Stipe white, 30-80 x 10-20 mm, equal, usually wider at the base, young solid, in age stuffed or hollow, brittle.

Flesh white, often under cuticule pink-red, unchanging, fragile, quite thin. Smell fruity, pleasant. Taste strikes immediately and persistently as burning hot. With gwaiac reacts weakly or not at all. With FeSO4 lacks reaction.

Pileus bright-coloured, bright-red, blood-red or cherry-red, in age fading to light-pink, 50-110 mm in diameter, young subglobulose, later convex, plane to more or less depressed; cuticule viscid, satiny, easily peelable nearly entirely; margin obtuse, slightly incurved, in old sporocarps ridged.

space

Stipe white, 30-80 x 10-20 mm, equal, usually wider at the base, young solid, in age stuffed or hollow, brittle.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały.. Zarodniki szeroko elipsoidalne, z wysokimi brodawkami, kolcami, z nielicznymi łącznikami, duże, 7.5-12.5 x 6-9.5 µm.Wysyp zarodników biały.. Zarodniki szeroko elipsoidalne, z wysokimi brodawkami, kolcami, z nielicznymi łącznikami, duże, 7.5-12.5 x 6-9.5 µm.
Spore print white. Spores broadly elipsoid, with high warts, spines, with few connections, large, 7.5-12.5 x 6-9.5 µm.
Spore print white. Spores broadly elipsoid, with high warts, spines, with few connections, large, 7.5-12.5 x 6-9.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Od lipca od października w wilgotnych lasach iglastych (tak najczęściej) i liściastych. Preferuje mszyste, wilgotne i kwaśne podłoże, także na torfowiskach.Od lipca od października w wilgotnych lasach iglastych (tak najczęściej) i liściastych. Preferuje mszyste, wilgotne i kwaśne podłoże, także na torfowiskach.
Summer-fall in decidious and coniferous forests in moss, in wet, acid places.
Summer-fall in decidious and coniferous forests in moss, in wet, acid places.

jadalne czy trujące? 🔴

Trujący i niejadalny z powodu ostrego smaku; powoduje silne zaburzenia żołądkowe.Trujący i niejadalny z powodu ostrego smaku; powoduje silne zaburzenia żołądkowe.
Poisonous becouse of strong gastric irritation.
Poisonous becouse of strong gastric irritation.
Bardzo blisko spokrewnione gatunki to gołąbek wiśniowoczerwony (Russula silvestris) rośnie w lasach liściastych i iglastych na piaskach, wśród mchów.

Gołąbek brzozowy (Russula betularum) rośnie wyłącznie pod brzozami, jego kapelusz szybko odbarwia się do brudno-różowolila. Wspólna jest dla nich powolna reakcja z gwajakiem lub jej brak.

Gołąbek buczynowy (Russula mairei) ma kruchy, ale twardy, miąższ i skórka kapelusza jest zdzieralna jedynie na brzegu lub do połowy kapelusza.

Gołąbek kruchy (Russula fragilis) ma równie kruchy miąższ.Bardzo blisko spokrewnione gatunki to gołąbek wiśniowoczerwony (Russula silvestris) rośnie w lasach liściastych i iglastych na piaskach, wśród mchów.

space

Gołąbek buczynowy (Russula mairei) ma kruchy, ale twardy, miąższ i skórka kapelusza jest zdzieralna jedynie na brzegu lub do połowy kapelusza.

space

Very closely related species include gołąbek wiśniowoczerwony (Russula silvestris), growing in hardwood and corniforous forests on sandy and mossy soils; gołąbek brzozowy (Russula betularum) growing only under birch, its cap quickly fade to grey pink-lily; both with guajac react slowly or not at all. gołąbek buczynowy (Russula mairei) has fragile, but hard flesh and cuticule peelable only on the edge or in 1/2 of the cap. gołąbek kruchy (Russula fragilis) has also fragile flesh.
Very closely related species include gołąbek wiśniowoczerwony (Russula silvestris), growing in hardwood and corniforous forests on sandy and mossy soils; gołąbek brzozowy (Russula betularum) growing only under birch, its cap quickly fade to grey pink-lily; both with guajac react slowly or not at all. gołąbek buczynowy (Russula mairei) has fragile, but hard flesh and cuticule peelable only on the edge or in 1/2 of the cap. gołąbek kruchy (Russula fragilis) has also fragile flesh.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20021025.2.02 - Russula emetica (gołąbek wymiotny); okolice Milicza
021025-2
leg. Marek Snowarski
/okolice Milicza/ #5
znalezisko 20010929.1.01 - Russula emetica (gołąbek wymiotny); Dolny Śląsk, okolice Twardogóry
010929-1
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/ #2
znalezisko 20010929.1a.01 - Russula emetica (gołąbek wymiotny); Dolny Śląsk, okolice Twardogóry
010929-1a
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/ #1
znalezisko 20010808.3.01 - Russula emetica (gołąbek wymiotny); Kaszuby
010808-3
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/ #2