grzyby.pl
trujący

Russula emetica (Schaeff. ex Fr.) Pers. ex S.F.Gray

gołąbek wymiotny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Russula emetica (gołąbek wymiotny)
w grupach po kilka pod sosnami/brzozami/bukami/świerkami w mchu; 29.09.2001, Dolny Śląsk, okolice Twardogóry; copyright © by Marek Snowarski
Russula emetica (gołąbek wymiotny)
w grupach po kilka pod sosnami/brzozami/bukami/świerkami w mchu
Russula emetica (gołąbek wymiotny)
pokrój

owocnik

Russula emetica (gołąbek wymiotny)
Kapelusz żywo zabarwiony, jaskrawoczerwony, krwisto lub wiśniowoczerwony, z wiekiem odbarwiający się do jasnoróżowego; 50 – 110 mm średnicy, młody prawie kulisty, potem wypukły, rozpostarty do mniej lub bardziej wklęsłego; skórka kleista, błyszcząca, łatwo daje się zedrzeć prawie w całości; brzeg kapelusza tępy, słabo podgięty, u starych owocników karbowany.

space

Trzon biały, 30 – 80 x 10 – 20 mm, równogruby, zwykle szerszy u podstawy, młody pełny, z wiekiem watowaty lub pusty; łamliwy.

space

Pileus bright-coloured, bright-red, blood-red or cherry-red, in age fading to light-pink, 50 – 110 mm in diameter, young subglobulose, later convex, plane to more or less depressed; cuticule viscid, satiny, easily peelable nearly entirely; margin obtuse, slightly incurved, in old sporocarps ridged.

space

Stipe white, 30 – 80 x 10 – 20 mm, equal, usually wider at the base, young solid, in age stuffed or hollow, brittle.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały.. Zarodniki szeroko elipsoidalne, z wysokimi brodawkami, kolcami, z nielicznymi łącznikami, duże, 7.5 – 12.5 x 6 – 9.5 µm.

Spore print white. Spores broadly elipsoid, with high warts, spines, with few connections, large, 7.5 – 12.5 x 6 – 9.5 µm.

występowanie

Od lipca od października w lasach iglastych i liściastych. Preferuje mszyste, wilgotne i kwaśne podłoże.

Summer-fall in decidious and coniferous forests in moss, in wet, acid places.

wartość

Niejadalny z powodu ostrego smaku.

Inedible because of hot taste.
Bardzo blisko spokrewnione gatunki to Russula silvestris rośnie w lasach liściastych i iglastych na piaskach, wśród mchów. gołąbek brzozowy (Russula betularum) rośnie wyłącznie pod brzozami, jego kapelusz szybko odbarwia się do brudno-różowolila. Wspólna jest dla nich powolna reakcja z gwajakiem lub jej brak.

space

gołąbek kruchy (Russula fragilis) ma równie kruchy miąższ.

Very closely related species include Russula silvestris, growing in hardwood and corniforous forests on sandy and mossy soils; gołąbek brzozowy (Russula betularum) growing only under birch, its cap quickly fade to grey pink-lily; both with guajac react slowly or not at all. gołąbek buczynowy (Russula mairei) has fragile, but hard flesh and cuticule peelable only on the edge or in 1/2 of the cap. gołąbek kruchy (Russula fragilis) has also fragile flesh.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20021025.2.02 - Russula emetica (gołąbek wymiotny); okolice Milicza
021025-2
leg. Marek Snowarski
/okolice Milicza/ #5
znalezisko 20010929.1.01 - Russula emetica (gołąbek wymiotny); Dolny Śląsk, okolice Twardogóry
010929-1
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/ #2
znalezisko 20010929.1a.01 - Russula emetica (gołąbek wymiotny); Dolny Śląsk, okolice Twardogóry
010929-1a
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/ #1
znalezisko 20010808.3.01 - Russula emetica (gołąbek wymiotny); Kaszuby
010808-3
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/ #2