Tricholoma imbricatum (gąska dachówkowata)
w grupie w mchu pod sosnami, na piasku
Tricholoma imbricatum (gąska dachówkowata)
w grupie w mchu pod sosnami, na piasku

owocnik

Kapelusz czerwono-brązowy, czekoladowobrunatny, w centrum ciemniejszy; (30)50-70(100) mm średnicy, początkowo stożkowato-półkulisty, potem wypukły z mniej lub bardziej wyraźnym garbkiem; powierzchnia sucha, spękana na drobne, przylegające łuseczki, brzeg długo podwinięty, nie włóknisty.

space

Trzon z brązowymi włókienkami na jasnym tle, górna część jaśniejsza, miejsca uciśnięte brązowieją; 60-120(170) x 10-15 mm, cylindryczny, podstawa zwężona lub korzeniasta; powierzchnia sucha, bez zaznaczonej strefy pierścieniowej; młody pełny, z wiekiem pusty.

space

Pileus red-brown, chocolate-brown, centrally darker; (30)50-70(100) mm in diameter, initially conic-hemispherical, later convex and more or less distinctly umbonate; surface dry, covered with fine appressed squamules, margin incurved for a long time, not fibrous.

space

Stipe with brown fibrils on light background, upper part lighter coloured, bruising brown; 60-120(170) x 10-15 mm, cylindrical, base tapered or rooting; surface dry, without a definite annular zone; young solid, with age hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki gładkie, szerokoelipsoidalny, nieamyloidalne, 5-8 x 4-5 µm.
Spore print white. Spores smooth, broadly ellipsoid, inamyloid, 5-8 x 4-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Dość częsta. Owocniki wyrastają w grupach i wiązkach, czasem w czarcich kręgach, jesienią, pod sosnami na kwaśnym, piaszczystym podłożu, rzadko pod świerkami.
Not common. Fall, gregarious to clustered, under pine on sandy soils.

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Niejadalna. [134] podaje że mogą być jedzone egzemplarze o łagodnym smaku.
Inedible.

uwagi

Tricholoma stans (gąska gorzkawa)
Tricholoma stans (gąska gorzkawa) · grupa, w mchu, na skraju młodnika sosnowego, w piasku
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
Tricholoma albobrunneum (gąska białobrązowa) · GREJ: ID312723 (© autora fot.)
W tym samym siedlisku można spotkać też gąskę gorzkawą (Tricholoma stans), ma ona smak i zapach mąki a wilgotna powierzchnia kapelusza jest nieco lepka (fot. obok - rosły w tej samej lokalizacji, przy czym gąska dachówkowata pod starszymi sosnami, w grubym mchu, a ta na skraju młodnika w płytkiej ściółce z porostów i niskich mchów).

space

Gąska kroplistobrzega (Tricholoma pessundatum) ma lepki kapelusz, zapach i smak mąki.

space

Gąska krowia (Tricholoma vaccinum) ma kapelusz z grubymi, odstającymi łuskami, brzeg włóknisty; smak miąższu wyraźnie gorzki; wyrasta głównie pod świerkami.

space

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part [26III]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Hagara, L., 1975 — Atlas hub. [24]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji