grzyby.pl
niejadalny

Tricholoma imbricatum (Fr.) Kummer

gąska dachówkowata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tricholoma imbricatum (gąska dachówkowata)
w grupie w mchu pod sosnami, na piasku; 11.11.2000, Dolny Śląsk, okolice Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Tricholoma imbricatum (gąska dachówkowata)
w grupie w mchu pod sosnami, na piasku

owocnik

Kapelusz czerwono-brązowy, czekoladowobrunatny, w centrum ciemniejszy; (30) 50 – 70 (100) mm średnicy, początkowo stożkowato-półkulisty, potem wypukły z mniej lub bardziej wyraźnym garbkiem; powierzchnia sucha, spękana na drobne, przylegające łuseczki, brzeg długo podwinięty, nie włóknisty.

space

Trzon z brązowymi włókienkami na jasnym tle, górna część jaśniejsza, miejsca uciśnięte brązowieją; 60 – 120 (170) x 10 – 15 mm, cylindryczny, podstawa zwężona lub korzeniasta; powierzchnia sucha, bez zaznaczonej strefy pierścieniowej; młody pełny, z wiekiem pusty.

space

Pileus red-brown, chocolate-brown, centrally darker; (30) 50 – 70 (100) mm in diameter, initially conic-hemispherical, later convex and more or less distinctly umbonate; surface dry, covered with fine appressed squamules, margin incurved for a long time, not fibrous.

space

Stipe with brown fibrils on light background, upper part lighter coloured, bruising brown; 60 – 120 (170) x 10 – 15 mm, cylindrical, base tapered or rooting; surface dry, without a definite annular zone; young solid, with age hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki gładkie, szerokoelipsoidalny, nieamyloidalne, 5 – 8 x 4 – 5 µm.

Spore print white. Spores smooth, broadly ellipsoid, inamyloid, 5 – 8 x 4 – 5 µm.

występowanie

Nieczęsta. Owocniki wyrastają w grupach i wiązkach, czasem w czarcich kręgach, jesienią, pod sosnami na kwaśnym, piaszczystym podłożu.

Not common. Fall, gregarious to clustered, under pine on sandy soils.

wartość

Niejadalna. [134s80] podaje że mogą być jedzone egzemplarze o łagodnym smaku.

Inedible.

uwagi

W tym samym siedlisku można spotkać też gąskę gorzkawą (Tricholoma stans), ma ona smak i zapach mąki a wilgotna powierzchnia kapelusza jest nieco lepka (fot. obok - rosły w tej samej lokalizacji, przy czym gąska dachówkowata pod starszymi sosnami, w grubym mchu, a ta na skraju młodnika w płytkiej ściółce z porostów i niskich mchów).
gąska białobrązowa (Tricholoma albobrunneum) ma lepki kapelusz, zapach słaby, mąki. gąska kroplistobrzega (Tricholoma pessundatum) ma lepki kapelusz, zapach i smak mąki. Tricholoma inodermeum ma kapelusz włóknisto-łuseczkowaty.
gąska krowia (Tricholoma vaccinum) ma kapelusz z grubymi, odstającymi łuskami, brzeg włóknisty; smak miąższu wyraźnie gorzki; wyrastają głównie pod świerkami.

space