grzyby.pl

Tricholoma imbricatum (Fr.) Kummer

gąska dachówkowata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tricholoma Tricholoma Tricholoma TricholomaTricholomagąska żółtobrunatna (Tricholoma fulvum)gąska słonogorzka (Tricholoma impolitum)
Tricholoma imbricatum (gąska dachówkowata)
w grupie w mchu pod sosnami, na piasku; 11.11.2000, Dolny Śląsk, okolice Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Tricholoma imbricatum (gąska dachówkowata)
w grupie w mchu pod sosnami, na piasku

owocnik

Kapelusz czerwono-brązowy, czekoladowobrunatny, w centrum ciemniejszy; (30) 50-70 (100) mm średnicy, początkowo stożkowato-półkulisty, potem wypukły z mniej lub bardziej wyraźnym garbkiem; powierzchnia sucha, spękana na drobne, przylegające łuseczki, brzeg długo podwinięty, nie włóknisty.

Blaszki białawe, z wiekiem ochrowe, różowo-brązowawe, o brązowo poplamionych ostrzach; szerokie, gęste, uszkodzone przebarwiają się brunatno; zaokrąglone lub wykrojone ząbkiem.

Trzon z brązowymi włókienkami na jasnym tle, górna część jaśniejsza, miejsca uciśnięte brązowieją; 60-120 (170) x 10-15 mm, cylindryczny, podstawa zwężona lub korzeniasta; powierzchnia sucha, bez zaznaczonej strefy pierścieniowej; młody pełny, z wiekiem pusty.

Miąższ biały, w trzonie brązowawy, niezmienny; smak łagodny lub gorzkawy; bez zapachu lub słaby grzybowo-ziołowy, zapach nie przypomina mąki.Kapelusz czerwono-brązowy, czekoladowobrunatny, w centrum ciemniejszy; (30) 50-70 (100) mm średnicy, początkowo stożkowato-półkulisty, potem wypukły z mniej lub bardziej wyraźnym garbkiem; powierzchnia sucha, spękana na drobne, przylegające łuseczki, brzeg długo podwinięty, nie włóknisty.

space

Trzon z brązowymi włókienkami na jasnym tle, górna część jaśniejsza, miejsca uciśnięte brązowieją; 60-120 (170) x 10-15 mm, cylindryczny, podstawa zwężona lub korzeniasta; powierzchnia sucha, bez zaznaczonej strefy pierścieniowej; młody pełny, z wiekiem pusty.

space

Pileus red-brown, chocolate-brown, centrally darker; (30) 50-70 (100) mm in diameter, initially conic-hemispherical, later convex and more or less distinctly umbonate; surface dry, covered with fine appressed squamules, margin incurved for a long time, not fibrous.

Lamellae whitish, with age ochraceous, pink-brownish, with brown stained edges; broad, close, injured discolour brown; rounded or notched.

Stipe with brown fibrils on light background, upper part lighter coloured, bruising brown; 60-120 (170) x 10-15 mm, cylindrical, base tapered or rooting; surface dry, without a definite annular zone; young solid, with age hollow.

Flesh white, in the stipe brownish, unchanging; taste mild or bitterish; odourless or smell fungoid-herbaceous (not farinaceous).

Pileus red-brown, chocolate-brown, centrally darker; (30) 50-70 (100) mm in diameter, initially conic-hemispherical, later convex and more or less distinctly umbonate; surface dry, covered with fine appressed squamules, margin incurved for a long time, not fibrous.

space

Stipe with brown fibrils on light background, upper part lighter coloured, bruising brown; 60-120 (170) x 10-15 mm, cylindrical, base tapered or rooting; surface dry, without a definite annular zone; young solid, with age hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki gładkie, szerokoelipsoidalny, nieamyloidalne, 5-8 x 4-5 µm.Wysyp zarodników biały. Zarodniki gładkie, szerokoelipsoidalny, nieamyloidalne, 5-8 x 4-5 µm.
Spore print white. Spores smooth, broadly ellipsoid, inamyloid, 5-8 x 4-5 µm.
Spore print white. Spores smooth, broadly ellipsoid, inamyloid, 5-8 x 4-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Dość częsta. Owocniki wyrastają w grupach i wiązkach, czasem w czarcich kręgach, jesienią, pod sosnami na kwaśnym, piaszczystym podłożu, rzadko pod świerkami.Dość częsta. Owocniki wyrastają w grupach i wiązkach, czasem w czarcich kręgach, jesienią, pod sosnami na kwaśnym, piaszczystym podłożu, rzadko pod świerkami.
Not common. Fall, gregarious to clustered, under pine on sandy soils.
Not common. Fall, gregarious to clustered, under pine on sandy soils.

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Niejadalna. [134s80] podaje że mogą być jedzone egzemplarze o łagodnym smaku.Niejadalna. [134s80] podaje że mogą być jedzone egzemplarze o łagodnym smaku.
Inedible.
Inedible.
W tym samym siedlisku można spotkać też gąskę gorzkawą (Tricholoma stans), ma ona smak i zapach mąki a wilgotna powierzchnia kapelusza jest nieco lepka (fot. obok - rosły w tej samej lokalizacji, przy czym gąska dachówkowata pod starszymi sosnami, w grubym mchu, a ta na skraju młodnika w płytkiej ściółce z porostów i niskich mchów).

Gąska białobrązowa (Tricholoma albobrunneum) ma lepki kapelusz, zapach słaby, mąki.

Gąska kroplistobrzega (Tricholoma pessundatum) ma lepki kapelusz, zapach i smak mąki.

Tricholoma inodermeum ma kapelusz włóknisto-łuseczkowaty.

Gąska krowia (Tricholoma vaccinum) ma kapelusz z grubymi, odstającymi łuskami, brzeg włóknisty; smak miąższu wyraźnie gorzki; wyrasta głównie pod świerkami.W tym samym siedlisku można spotkać też gąskę gorzkawą (Tricholoma stans), ma ona smak i zapach mąki a wilgotna powierzchnia kapelusza jest nieco lepka (fot. obok - rosły w tej samej lokalizacji, przy czym gąska dachówkowata pod starszymi sosnami, w grubym mchu, a ta na skraju młodnika w płytkiej ściółce z porostów i niskich mchów).

space

Gąska kroplistobrzega (Tricholoma pessundatum) ma lepki kapelusz, zapach i smak mąki.

space

Gąska krowia (Tricholoma vaccinum) ma kapelusz z grubymi, odstającymi łuskami, brzeg włóknisty; smak miąższu wyraźnie gorzki; wyrasta głównie pod świerkami.

At the same station can also be found gąska gorzkawa (Tricholoma stans), which has farinaceous taste and odour and slightly viscid cap when moist (photo - they grew on the same location, but gąska dachówkowata (Tricholoma imbricatum) under older pine trees, in thick moss while this one at the edge of young forest in shallow litter of lichens and short moss).
gąska białobrązowa (Tricholoma albobrunneum) has viscid cap, weak, farinaceous odour. gąska kroplistobrzega (Tricholoma pessundatum) has viscid cap, farinaceous taste and odour. Tricholoma inodermeum has fibrillose-scaly cap.
gąska krowia (Tricholoma vaccinum) has a cap with thick projecting scales, margin fibrillose; taste of the flesh distinctly bitter; grow mainly under spruce.

space