grzyby.pl

Mycena stipata M. Geest. & Schwoebel

grzybówka alkaliczna
Mycena alcalina ss. Kuhn. (misapplied name)
Mycena Mycena Mycena MycenaMycenagrzybówka cienkotrzonowa (Mycena speirea)grzybówka wiosenna (Mycena strobilicola)
Mycena stipata (grzybówka alkaliczna)
w wiązce na silnie zmurszałym pieńku (brzozy?) przykrytym przez mech; 24.09.1999, Kaszuby; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Mycena stipata (grzybówka alkaliczna)
Mycena stipata (grzybówka alkaliczna)
Kapelusz jasno-szaro-brązowy do ciemno szaro- lub czerwonawo-brązowego; 10 - 25 (30) mm średnicy; dzwonkowaty do stożkowato-dzwonkowatego; powierzchnia gładka, naga, matowa lub wilgotna błyszcząca, prześwitująca.

space

Trzon u góry białawy stopniowo ku podstawie coraz ciemniej szaro-brązowy, u podstawy zwykle z białą grzybnią lub nalotem.

space

Pileus creamy-pink, pink-brown, violet-brownish, centrally darker; conic, campanulate to planoconvex and weakly umbonate; 5 - 10 (15) mm in diameter; translucent-striate almost to the centre; margin even, dark brown-red; surface dull and pruinose, quickly smooth, glabrous.

space

Stipe concolourous with the cap, in lower part with beige hairs; 30 – 70 x 0.5 – 1.5 mm, thin, equal, hollow, fragile, dull, smooth.

space

występowanie

Pospolity. Owocniki wyrastają od sierpnia do listopada na zmurszałych pniakach, kłodach lub gałęziach drzew iglastych (głównie świerka) i na zagrzebanym w ziemi drewnie.

Common. Clustered to gregarious form August to November on rotten conifers stumps, trunks or branches, and on buried wood, primarily Picea.

wartość

Zbyt drobny i o nieciekawym zapachu aby miał mieć kulinarne znaczenie.

Too small to be eaten.

uwagi

Gatunek grzybówka alkaliczna (Mycena stipata) grupujący grzyby o chlorowo-amoniakalnym zapachu rosnące w wiązkach, na drewnie drzew iglastych został podzielony na dwa gatunki - opisany powyżej i Mycena silvae-nigrae. Pierwszy ma 4-zarodnikowe podstawki i mniejsze zarodniki (7 – 10 mim), drugi podstawki 2-zarodnikowe i większe zarodniki (10 – 15 mim). Inne grzybówki o wyraźnym alkalicznym zapachu to grzybówka chlorowonna (Mycena leptocephala), która nigdy nie wyrasta w wiązkach i rośnie głównie na ściółce z liści i gałązek w mchu; grzybówka złototrzonowa (Mycena renati) o rzucającym się w oczy żółtym trzonie i rośnie na murszejącym drewnie drzew liściastych; grzybówka wiosenna (Mycena strobilicola) wyrasta wczesną wiosną na zagrzebanych szyszkach sosnowych.

Gatunek grzybówka alkaliczna (Mycena stipata) grouping fungi of chloric-ammoniacal odour growing caespitose on the conifer wood was reclassified as two species - the one described above and Mycena silvae-nigrae. The former has 4-spored basidia and smaller spores (7 – 10 mim), the latter 2-spored basidia and larger spores (10 – 15 mim). Other Mycena with a distinct alkaline odour include grzybówka chlorowonna (Mycena leptocephala), which never grows caespitose and is found mainly on the litter of leaves and branches lying in the moss; grzybówka złototrzonowa (Mycena renati) with a conspicuously yellow stipe and growing on mildewed wood of deciduous trees; grzybówka wiosenna (Mycena strobilicola) found in early spring on pine cones buried in the ground.