Galerina paludosa (hełmówka błotna)
pokrój
Galerina paludosa (hełmówka błotna)
osłona
Galerina paludosa (hełmówka błotna)
powierzchnia kapelusza
Galerina paludosa (hełmówka błotna)
pokrój

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach bagiennych i torfowiskach, wśród Sphagnum.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#6
06 05 21 - 7
/Puszcza Białowieska/
#5
04 06 03 - 1
/okolice Kalisza Kaszubskiego; zatorfione brzegi jeziorka/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Galerina paludosa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-44 345396 AB-46 333107 324770 AB-48 324375 AB-54 324360 AB-59 333879 AB-85 331711 AB-89 347787 AB-93 36059 AB-94 45435 36610 39772 AB-99 333588 AC-03 345400 AC-05 44936 AC-18 346005 AD-18 35692 BB-37 105842 BB-60 333591 BB-66 315060 BC-17 109200 BF-57 137116 CA-37 121642 CA-79 133073 CA-86 101635 101632 134108 CA-88 358110 CA-89 100732 CB-24 132238 132195 36602 34337 66220 132240 CB-30 346888 CB-82 105866 CC-06 314763 DA-80 109247 DD-68 16425 DE-56 102965 DE-67 108348 108346 138012 DE-82 131821 131617 DF-95 36804 DG-03 36799 EG-02 140481 EG-15 73861

 ID16425  Galerina paludosa; Torfowisko Żabieniec ad Brzeziny, DD-68; 2005.06.25; torfowisko; mech torfowiec po kilka w grupkach; leg. Jacek Kalisiak; det. Anna Kujawa; eksykat: w Stacji ZBŚRiL PAN - 7/JKK/20.07.05, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: W części torfowiska z grubym kożuchem torfowca

=== nowy dla Wyżyny Łódzkiej
=== na podst. Wojewoda Wł., 2005(2003). Checklist of Polish Larger Basidiomycetes. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk. Kraków.

fot. 13338 fot. 13339 fot. 13340 ID34337  Galerina paludosa; Śluza między Dziemiany a Lipusz., CB-24; 2006.06.10; Staw leśny; Torfowisko Po kilkanaście sztuk pojedyńczo w grupkach.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/30.06.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 39637
środowisko
fot. 39638

 ID35692  Galerina paludosa; 4km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2006.06.03; torfowisko (Sphagnetalia magellanici) oraz Magnocaricion; wśród Sphagnum i turzyc gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: H. 410, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 42026

 ID36059  Galerina paludosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,8 km na E od Chlebowa, AB-93; 2006.06.24; na torfowisku z mchem torfowcem i narecznicą grzebieniastą; w mchu pojedynczo, 4 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/3.12.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 42973

ID36602 Galerina paludosa; Śluza między Dziemiany a Lipusz., CB-24; 2006.07.15; Wyschnięte bagno leśne.; W mchu Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: u Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 44049 fot. 44050
Prawdopodobnie są to ostatnie grzybki na tym miejscu.Bagno praktycznie wyschło...

 ID36610  Galerina paludosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na NE od Dobropola, AB-94; 2006.07.08; śródleśne torfowisko z torfowcami, rosiczką okragłolistną, wełnianką i żurawiną błotną; w mchu torfowcu pojedynczo, kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/21.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 44068

 ID36799  Galerina paludosa; Małe Skrzyczne - Beskid Żywiecki. Północno-zachodnie zbocze. Wysokość 1175m npm, DG-03; 2006.07.19; Torfowisko. Pojedynczy Picea abies i Salix silesiaca; Na fragmentach Sphagnum sp. Po 3 - 5 w grupie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PCH/26.08.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Dwa torfowiska w odległości 30m od siebie powstały w strefie źródliskowej. Na jednym i drugim torfowisku, w sumie rosło 16 owocników tego gatunku.

fot. 44472 fot. 44473 fot. 44474 fot. 44475

ID36804 Galerina paludosa; U podnóża Gronia Jana Pawła II. Rzyki Jagódki, Gmina Andrychów, DF-95; 2006.07.20; Torfowisko przyleśne. Pojedynczo Salix silesiaca; Na fragmentach Sphagnum sp. Trzy osobniki w odległości kilku centymetrów; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Tylko jedno skupienie (trzy owocniki) pod Salix silesiaca.

fot. 44478

 ID39772  Galerina paludosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,2 km na NW od Glinnej, AB-94; 2006.07.22; torfowisko przejściowe; w mchu torfowcu pojedynczo 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/3.12.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 50091

 ID44936  Galerina paludosa; pow. Gryfino, gmina Stare Czarnowo, pomiędzy Dębiną a Będgoszczą, AC-05; 2006.09.24; torfowisko mszarne; mech torfowiec pojedynczo i w grupach, co najmniej kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/GD/21.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 57731

 ID45435  Galerina paludosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,4 km na SE od Kołowa, AB-94; 2006.09.29; torfowisko mszarne z brzeziną bagienną; mech torfowiec pojedynczo kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/21.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58579

 ID66220  Galerina paludosa; Śluza między Dziemiany a Lipusz., CB-24; 2007.05.27; Wyschający staw leśny; Torfowisko. w grupach po kilka-kilkanaście sztuk; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/070527/0001, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 95936 fot. 95937 fot. 95938

 ID73861  Galerina paludosa; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG-15; 2007.08.15; las mieszany (jodła, świerk, sosna, dąb, jarząb); w kępie mchu torfowca grupa - 4 owocniki; leg. Sebastian Pintscher; det. Sebastian Pintscher; eksykat: tak, 070815-14 fung. S. Pintscher, tak, notatka: 070815-14; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 113095 fot. 113096

 ID100732  Galerina paludosa; Jezioro Wysockie Gdańsk Osowa, CA-89; 2008.05.17; Bagno porośnięte wierzba,inne...; W mchu torfowym Kilkanaście owocników w rozproszeniu po kilka sztuk; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/23.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 171053

 ID101632  Galerina paludosa; Rezerwat Leśne Oczko Mirachowo, CA-86; 2008.05.25; Brzeg jeziorka leśnego; W mchu torfowym Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, przy zgłoszeniu ID: 134108, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/kartuzy/ochrona-przyrody/rezerwaty/lesne-oczko/

fot. 173156 fot. 173157

 ID101635  Galerina paludosa; Rezerwat Staniszewskie Błota Mirachowo, CA-86; 2008.05.25; Bór bagienny; W mchu torfowym dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/23.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 173165

http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/kartuzy/ochrona-przyrody/rezerwaty/staniszewskie-b142oto/

 ID102965  Galerina paludosa; 1km SW,Orzechówek,gm.Kobiele Wlk.pow.radomszczański, DE-56; 2008.06.06; śródleśne jeziorko; w mchu kilka pojedynczych w dwóch miejscach; leg. Jacek Nowicki; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 175969 fot. 175970 fot. 175971 fot. 175972

 ID105842  Galerina paludosa; Rezerwat Kiełpino, Porost, zach-pom., BB-37; 2008.06.28; Las bagienny; W mchu torfowym Kilka owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 40/MWR/26.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 181468

ID105866 Galerina paludosa; Rezerwat Lutowo Bór bagienny, CB-82; 2008.07.03; Las bagienny; Praktycznie wyschnięte bagno... Kilka owocników w rozproszeniu (zejściowe); leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 181529

 ID108346  Galerina paludosa; 1,5 km NE,Młynek,gm.Gidle,pow.radomszczanski, DE-67; 2008.08.03; torfowisko wysokie (oczko wodne ''Kacza Smuga''); wśród mchów torfowiskowych kilka sztuk na odcinku ok.30m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 56'4,71"N 19 34'30,92"E

fot. 187307 fot. 187308 fot. 187309

 ID108348  Galerina paludosa; 3km W,Żytno,pow.radomszczański, DE-67; 2008.08.03; na obrzeżach oczka wodnego w lesie sosnowym; wśród mchów kilka pojedynczych sztuk na odcinku ok.25m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 55'32,55"N 19 35'38,28"E

fot. 187324 fot. 187325 fot. 187326

 ID109200  Galerina paludosa; rezerwat Kuźnik, okolice Piły, BC-17; 2008.08.13; torfowisko wysokie; Sphagnum sp. w grupie około 5; leg. Szymon R; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak
uwagi: fot. 189418

 ID109247  Galerina paludosa; Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo, DA-80; 2008.08.13; Las bagienny; W mchu torfowym Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/080813/0001, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 189560

 ID121642  Galerina paludosa; Kaszuby - Rezerwat Zielone, część NE, CA-37; 2008.05.22; Torfowisko przejściowe; wśród mchów i torfowców pojedynczo; leg. Jacek Soboń; det. Jacek Soboń; eksykat: nie - rezerwat, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 218514 fot. 218515 fot. 218516

 ID131617  Galerina paludosa; Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE-82; 2008.06.09; przy rzeczce,wilgotny bór i ols; w płacie torfowców 9 owocników na kilku metrach kwadratowych; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: BGF/BF/TN/080609/0001, tak, notatka: tak
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/175767.html
Siedlisko zmienione w wyniku przejścia trąby pow. 2008.08.15

 ID131821  Galerina paludosa; użytek ekologiczny Pietrzaki, DE-82; 2009.05.21; płaty torfowców wśród zarośli wierzbowych,fragmenty torfowiska; wśród torfowców pojedynczo i małymi grupami,łącznie 14 owocników; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: BGF/BF/TN/090521/0001, tak, notatka: tak
uwagi:

 ID132195  Galerina paludosa; Trawice-Lipusz Kaszuby, CB-24; 2009.05.23; Bór sosnowy; Staw leśny torfowisko Białe Błota kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/090523/0004, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 242409
pokrój środowiska
fot. 242410
N 54*03,087'
E 17*43,991'
154 m.npm
potwierdzenie zgłoszenia id: 34337

 ID132238  Galerina paludosa; Trawice-Lipusz Kaszuby, CB-24; 2009.05.23; Staw leśny-torfowisko bory sosnowe z domieszką brzozy,buka; w mchach torfowych kilkaset owocników dookoła stawu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/090523/0003, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 242514
Hełmówki rosną wraz z popielatkami torfowiskowymi
N 54*02,937'
E 17*44,559'
151 m.npm

 ID132240  Galerina paludosa; Jabłuszek-Dziemiany Kaszuby, CB-24; 2009.05.23; Staw leśny-torfowisko bory sosnowe; w mchach torfowych zarośniętych bagnem pospolitym kilkadziesiąt owocników-pojedyńcze owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/090523/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 242521
siedlisko
fot. 242522
N 54*02,774'
E 17*44,461'
155 m.npm

 ID133073  Galerina paludosa; Gdańsk Osowa w pobliżu lini kolejowej Gdynia-Kościerzyna, CA-79; 2009.05.31; Torfowisko w lesie mieszanym.Olsza,osika,wierzba,brzoza omszona; w mchach torfowych kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/090531/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 244092
N 54*26,414
E 18*28,727'
150m.npm

UWAGA (BG): Okazy zielnikowe w bardzo złym stanie, bez zachowanych mikrocech. Zarodniki pasują do oznaczenia.

 ID134108  Galerina paludosa; Rezerwat Leśne Oczko-Mirachowo, CA-86; 2009.06.06; bór bagienny-torfowisko; w mchach torfowych kilkaset owocników wokół stawu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/13.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Pokrój stanowiska
fot. 246172
tablica informacyjna,na której nic nie ma o grzybach :-(
fot. 246173
przykładowe owocniki
fot. 246174
N 54*21,816'
E 18*02,612'
220 m.npm
Potwierdzenie zgłoszenia ID 101632

ID137116 Galerina paludosa; Koltina Kłodzka okolice Jodłowa, BF-57; 2009.07.07; Szczyt z wymarłymi świerkami i ich szczątkami; w mchach torfowych jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak u Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: pokrój stanowiska
fot. 252783
owocnik
fot. 252784
N 50*11,532'
E 016*48,087'
1189 m.npm

 ID138012  Galerina paludosa; 1,5 km NE,Młynek,pow.radomszczański, DE-67; 2009.07.19; torfowisko wysokie,oczko ''Kacza Smuga''; wśród mchów torfowiskowych luźna grupa ok.25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 50st56'4,82" N 19st34'31,22"E

fot. 255426 fot. 255427

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID108346 z roku 2008

ID140481 Galerina paludosa; woj. Małopolskie, pow. Limanowski, góra Łopień, EG-02; 2009.06.07; torfowisko; wśród mchów torfowców kilkadziesiąt owocników rozsianych na przestrzeni kilku arów; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: tak, w oznaczeniu u Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: Zweryfikowane przez Annę Kujawę po zdjęciach, wysłane do niej w celu potwierdzenia oznaczenia.
fot. 262685 fot. 262686 fot. 262687

ID314763 Galerina paludosa; Samociążek, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-06; 2018.06.11; Niewielkie oczko wodne otoczone świerczyną w borze sosnowym.; Sphagnum sp. Kilka owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1001609 fot. 1001610 fot. 1001611 fot. 1001612 fot. 1001613 fot. 1001614 fot. 1001615

 ID315060  Galerina paludosa; 0,9 km na N od miejscowości Krągi w gm. Borne Sulinowo, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie, BB-66; 2018.06.30; zdegradowana brzezina bagienna; wśród torfowców pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0007718, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1003450 fot. 1003451 fot. 1003452 fot. 1003453

 ID324360  Galerina paludosa; Puszcza Goleniowska, 2,3 km na NE od Widzieńska, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-54; 2019.07.01; torfowisko wysokie; wśród Sphagnum w niewielkich grupach - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0009320, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1074835 fot. 1074836 fot. 1074837 fot. 1074838 fot. 1074839 fot. 1074840
cheilodystydy
fot. 1074841
zarodniki: 8,4-11,9 x 5,3-7,1 µm (śr. 9,9 x 6,3 µm), Q: 1,4-2,2, (śr. 1,6)
fot. 1074842

 ID324375  Galerina paludosa; 1,4 km na SE od Lisowa w gm. Płoty, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-48; 2019.07.11; torfowisko przejściowe; wśród Sphagnum w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0009343, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1074933 fot. 1074934 fot. 1074935 fot. 1074936
podstawki
fot. 1074937
cheilocystydy
fot. 1074938 fot. 1074939
zarodniki: 7,9-10 x 5,3-6,9 µm (średnio: 9,1 x 6,0 µm), Q: 1,3-1,7 (śr. 1,5)
fot. 1074940

 ID324770  Galerina paludosa; Puszcza Goleniowska (Rokickie Uroczysko), 0,9 km na S od Łęgna w gminie Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-46; 2019.07.27; torfowisko wysokie; wśród Sphagnum w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0009342, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1080932 fot. 1080933 fot. 1080934

ID331711 Galerina paludosa; 2km na pn od Reptowa, ZPKTorfowisko Reptowo, odział 724, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-85; 2020.05.31; regenerujące się torfowisko poprzecinane rowami i groblami; mocno nawodniony mech torfowiec kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Hełmówka błotna fot. 1141140fot. 1141141fot. 1141142fot. 1141143fot. 1141144

ID333107 Galerina paludosa; Torfowisko koło Zakłodzia, 1 km na NW od Zakłodzia w gm. Nowogard w gm. Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-46; 2020.06.14; torfowisko przejściowe; wśród Sphagnum pojedynczo - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1150081 fot. 1150082 fot. 1150083

ID333588 Galerina paludosa; Pojezierze Choszczeńskie, 1,3 km S od Ognicy w gm. Dobrzany, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-99; 2020.07.23; torfowisko przejściowe; wśród Sphagnum w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1154094 fot. 1154095 fot. 1154096

ID333591 Galerina paludosa; Jezioro Chełm na Wysoczyźnie Łobeskiej w gm. Łobez, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, BB-60; 2020.07.25; pło mszarne; wśród Sphagnum w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1154123 fot. 1154124 fot. 1154125

ID333879 Galerina paludosa; Wysoczyzna Łobeska (Jezioro Piaski), 1,2 km na NE od Radówka w gm. Radowo Małe, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, AB-59; 2020.08.01; pło mszarne nad zarastającą zatoką jeziora; wśród Sphagnum pojedynczo - kilka owocników; leg. Grażyna Domian, Marcin Lożek; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1156354 fot. 1156355 fot. 1156356 fot. 1156357

ID345396 Galerina paludosa; Puszcza Goleniowska (prop. rez. Torfowisko Dołgie), 2,2 km na SE od Żarnowa, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-44; 2021.05.31; torfowisko przejściowe; wśród Sphagnum w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1228483 fot. 1228484 fot. 1228485
zarodniki: 8,7-12,1 x 5,5-7,5 µm (średnio 10,4 x 6,3 µm), Q: 1,5-1,9 (średnio 1,6):
fot. 1228486
podstawki:
fot. 1228487
cheilocystydy:
fot. 1228488 fot. 1228489 fot. 1228490

ID345400 Galerina paludosa; Równina Wełtyńska (prop. rez. Mszar Gajki), 0,9 km na E od osady leśnej Gajki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-03; 2021.06.02; torfowisko przejściowe; wśród Sphagnum w grypach po kilka, kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1228515 fot. 1228516 fot. 1228517
zarodniki: 8,1-11,7 x 5,0-6,5 µm (średnio 9,8-6,0 µm), Q: 1,4-2,0 (średnio 1,6):
fot. 1228518
cheilocystydy:
fot. 1228519 fot. 1228520

ID346005 Galerina paludosa; Pojezierze Choszczeńskie (prop. rez. Mszar Bonin), 1 km na S od Bonina, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, AC-18; 2021.06.06; torfowisko przejściowe; wśród Sphagnum w rozproszeniu - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1233890 fot. 1233891 fot. 1233892
zarodniki: 8,5-10,2 x 5,7-7,1 µm (średnio: 9,3 x 6,3 µm), Q: 1,4-1,6 (średnio 1,5):
fot. 1233893
cheilocystydy:
fot. 1233894
kaulocystydy:
fot. 1233895
sprzążki:
fot. 1233896

 ID346888  Galerina paludosa; Zapadłe, jezioro Sękacz, pow. człuchowski, woj. pomorskie, CB-30; 2021.07.25; torfowisko; mech torfowiec licznie; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: BGF0010405, tak, notatka: tak
uwagi: Hełmówka błotnafot. 1244728fot. 1244729fot. 1244730fot. 1244731fot. 1244732

ID347787 Galerina paludosa; Pojezierze Ińskie (prop. rez. Torfowisko Biała), 2,3 km na SE od miejscowości Biała, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-89; 2021.08.14; torfowisko przejściowe; wśród Sphagnum w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1251391 fot. 1251392 fot. 1251393 fot. 1251394

ID358110 Galerina paludosa; Kosowo k. Przodkowa, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-88; 2022.06.02; torfowisko wysokie; wśród torfowców i żurawiny, sosna kilkanaście pojedynczych owocników; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1342033fot. 1342034fot. 1342035fot. 1342036fot. 1342037fot. 1342038 fot. 1342039

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji