grzyby.pl

Galerina ampullaceocystis P.D. Orton

hełmówka ampułkowatorozwierkowa
Galerina josserandii Kühner [gł. w czekl.] · Galerina pallidispora A.H. Sm. · Galerina pseudocamerina A.H. Sm. et Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• GBIF podaje jako synonim Galerina josserandii Kühner; w czekliście /Wojewoda W., 2003 [105]/ to osobny gatunek. (2022-11-29)
Galerina ampullaceocystis (hełmówka ampułkowatorozwierkowa)
Galerina ampullaceocystis (hełmówka ampułkowatorozwierkowa)
Galerina ampullaceocystis (hełmówka ampułkowatorozwierkowa)
Galerina ampullaceocystis (hełmówka ampułkowatorozwierkowa)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach iglastych na bardzo silnie zmurszałym drewnie.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2442]
    Galerina ampullaceocystis P.D. Orton · publikacje: Wojewoda i in. 2004, Krzysztofiak i in. 2010 , Halama i Romański 2010, Gierczyk i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Ślusarczyk 2016, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018, Ślusarczyk 2019, Kujawa i in. 2019, Gierczyk i Kujawa 2021

  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2463]
    Galerina josserandii Kühner — wg Index Fungorum: G. pseudocamerina Singer · synonimy: G. camerina (Fr.) Kühner ss. auct., G. pseudocamerina Singer
    publikacje: Bujakiewicz 2004 (as: G. pseudocamerina), Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Grzesiak i in. 2015, Bujakiewicz 2018 (as: G. pseudocamerina)

znaleziska Galerina ampullaceocystis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

GC-01 230546

 ID230546  Galerina ampullaceocystis; około 3 km na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2013.06.01; skraj drogi w lesie sosnowym z małym udziałem świerka; na ziemi z lekka użyźnionej resztkami drewna pozostałymi po pracach leśnych pojedynczy owocnik rosnacy praktycznie razem z Deconica phyllogena; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130601/0009, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 634896

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji