grzyby.pl
Fungi » Div.Ascomycota » subDiv.Pezizomycotina » Cl.Geoglossomycetes » Ord.Geoglossales » Fam.Geoglossaceae » Geoglossum »

Geoglossum vleugelianum Nannf.

ziemiozorek brązowoparafizowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Geoglossum Geoglossum Geoglossum GeoglossumGeoglossumziemiozorek czarniawy (Geoglossum nigritum)ziemiozorek różnokształtny (Geoglossum difforme)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]
Na ziemi.Na ziemi.