grzyby.pl

Occultifur internus (L.S. Olive) Oberw.

grzybojadek łzawnikowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacje po 2000 r.”
    Occultifur internus (Olive) Oberw.
    synonimy: Platygloea peniophorae Bourdot & Galzin var. interna Olive, Achroomyces peniophorae (Bourdot & Galzin) Wojewoda
    uwagi: wg IF Achroomyces peniophorae to synonim Colacogloea peniophorae (Bourdot & Galzin) Oberw., R. Bauer & Bandoni
    · publikacje: Kujawa i in. 2019 · Ronikier 2002a · Wojewoda 2008

znaleziska Occultifur internus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC-15 307128

ID307128 Occultifur internus; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.10.14; Zabudowane siedlisko rolne.; W kilku owocnikach Dacrymyces stillatus na zużytej, zmurszałej żerdzi ogrodzeniowej (prawdopodobnie drewno świerkowe).; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji