Asterophora parasitica (grzybolubka lepka)
Asterophora parasitica (grzybolubka lepka)
Asterophora parasitica (grzybolubka lepka)
Asterophora parasitica (grzybolubka lepka)
Asterophora parasitica (grzybolubka lepka)
Asterophora parasitica (grzybolubka lepka)
Asterophora parasitica (grzybolubka lepka)
Asterophora parasitica (grzybolubka lepka)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach z grabami i bukami, na martwych owocnikach grzybów z rodzaju mleczaj (Lactarius), gołąbek smaczny (Russula delica) i gołąbek śmierdzący (Russula foetens); sierpień-listopad.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

#2
za.080818-116278
leg. Zygmunt Augustowski
/ok. Gorlic/
#2
za.061007-46279
leg. Zygmunt Augustowski
/pow. Gorlice /
#1
za.060806-46272
leg. Zygmunt Augustowski
/ok. Gorlic /
#3
ah.070812-75440
leg. Anna Hreczka
/okolice Mszany/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • Nie znaleziona literatura id: ""
znaleziska Asterophora parasitica na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 299675 AE-78 349522 122913 CA-36 190847 DA-80 173053 DB-06 349920 DG-07 161064 DG-27 172708 DG-36 150760 EG-08 46272 EG-09 46279 EG-15 23733 FG-20 116278 122052 FG-21 75440 FG-32 351745 FG-33 177745 289482 175989

 ID23733  Asterophora parasitica; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gm. Chełmiec, EG-15; 2005.08.31; las mieszany (jodła, świerk, dąb, jarząb, brzoza, buk); na starych i obumarłych owocnikach gołąbków (Russula sp.), gatunek trudny do określenia, prawdopodobnie R. nigricans kilka grup po kilka - kilkanaście owocników; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; eksykat: 050831-243 herb. Pinczer, nie, notatka: 050831-243; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID46272  Asterophora parasitica; Biecz, pow. Gorlice, 3 km W, EG-08; 2006.08.06; Las mieszany z przewagą jodły i sosny; na rozkładających się owocnikach Russula sp. gromadnie, na kilku owocnikach w pobliżu; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-08-06 Asterophora parasitica>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Grzybolubka lepka
fot. 59996

 ID46279  Asterophora parasitica; Pagorzyna, pow. Gorlice, 3 km NW, EG-09; 2006.10.07; Las mieszany z przewagą jodły i sosny; na rozkładających się owocnikach Russula sp., w sąsiedztwie jednego ze stanowisk A. lycoperdoides grupkami na kilku owocnikach w pobliżu; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-10-07 Asterophora parasitica>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Grzybolubka lepka
fot. 60024

ID75440 Asterophora parasitica; las między Mszaną a Ropianką, FG-21; 2007.08.12; las mieszany z jodła, bukiem, leszczyną, tu z przewagą jodły; na rozkładającym się gołąbku prawdopodobnie po kilkanaście w kilku miejscach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 116868 fot. 116869 fot. 116870

 ID116278  Asterophora parasitica; Wołowiec, gorlicki Beskid Niski, 2 km S, FG-20; 2008.08.18; stary, cienisty las jodłowo - bukowy; na starych, sczerniałych owocnikach gołąbków, lub mleczajów gromadnie po kilka na jednym żywicielu; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszajacego, <08-08-18 Asterophora parasitica>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Grzybolubka lepka
fot. 205257

 ID122052  Asterophora parasitica; Wołowiec, gorlicki Beskid Niski, 2 km S, FG-20; 2008.08.28; stary las jodłowo - bukowy; na rozkładających się owocnikach gołąbków, lub mleczajów kilka skupisk, po kilka do kilkunastu owocników kępkami na jednym żywicielu; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: Tak, w zbiorach zgłaszającego,<080828 Asterophora parasitica>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Grzybolubka lepka
fot. 219391

 ID122913  Asterophora parasitica; Szklarska Poręba Górna, pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie, S krańce miasta, AE-78; 2008.09.30; las świerkowo-bukowy; na szczątkach Russula sp. kilkadziesiąt owocników (na 2 owocnikach Russula sp.); leg. Tomasz Pachlewski; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/TP/22.12.08, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 221344 fot. 221345 fot. 221346

 ID150760  Asterophora parasitica; woj. Małopolskie, pow. Nowotarski, gm. Lipnica Wielka, DG-36; 2009.09.12; las świerkowo-jodłowy; na starych owocnikach mleczajów licznie obrastały 6 owocników starych mleczaji; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/APK/1.12.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 288628 fot. 288629 fot. 288630

ID161064 Asterophora parasitica; NW Maków Podhalański, pow. suski, woj. małopolskie, DG-07; 2009.09.15; las iglasty z przewagą jodły; na szczątkach mleczaja lub gołąbka kilkanaście owocników na jednym kapeluszu; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 322305 fot. 322306 fot. 322307

ID172708 Asterophora parasitica; Zubrzyca Górna, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-27; 2010.08.22; w lesie iglastym z domieszką drzew liściastych; w mchu, prawdopodobnie na owocnikach Russula sp. masowo; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 368053 fot. 368054

 ID173053  Asterophora parasitica; Gdańsk, Lasy Oliwskie, Dolina Zielona, odz. 118, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2010.08.24; ścieżka w lesie bukowym; Na starych owocnikach Russula nigricans, po kilka, kilkanaście owocników na jednym gołąbku; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/WCH/12.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 369048 fot. 369049 fot. 369050

 ID175989  Asterophora parasitica; okolice Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2010.09.18; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na starych owocnikach gołąbków grupami w wielu miejscach lasu; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/AH/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 377435 fot. 377436 fot. 377437

 ID177745  Asterophora parasitica; okolice Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2010.10.09; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na starych owocnikach gołąbków w grupach, wiewle, w różnych częściach lasu, dość dużo owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/AH/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 382818 fot. 382819

 ID190847  Asterophora parasitica; Górczyn nad Białogórską strugą, pow. pucki, woj. pomorskie, CA-36; 2011.08.27; Las łęgowy olsza,grab; na starym gołąbku(Russula) kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Anna Kujawa; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/MWRa/26.11.13, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 441542

 ID289482  (potwierdzenie 175989) Asterophora parasitica; las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2016.08.21; las jodłowy z dębem i bukiem; na starym owocniku gołąbka albo mleczaja kilka owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0002015, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 870709 fot. 870710 fot. 870711

 ID299675  Asterophora parasitica; Puszcza Bukowa, ok. 1,9 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2014.10.18; buczyna; na zejściowym owocniku Lactarius sp. w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000861, tak, notatka: tak
uwagi: Na tym samym owocniku Lactarius sp. rosły też owocniki Asterophora lycoperdoides
https://www.bio-forum.pl/messages/33/820422.html

ID349522 Asterophora parasitica; Karkonosze, na stoku Góry Skalnica, 0,4 km na NW od skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Kołłątaja w Szklarskiej Porębie, pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie, AE-78; 2021.09.08; bór mieszany (So, Św, Bk, Brz); na zejściowych owocnikach Russula (?) w grupach - łącznie min. kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1263603 fot. 1263604 fot. 1263605
chlamydospory
fot. 1263606

ID349920 Asterophora parasitica; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.09.24; Buczyna; na rozkładającym się owocniku Russula lub Lactarius 7 owocników w wiązce; leg. Stanisław Kosiński; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'37.7"N 19°27'57.4"E
Wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1266915.html
Grzybolubka lepka

ID351745 Asterophora parasitica; między Tylawą, a Barwinkiem, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 2021.10.10; las głównie jodłowy z bukiem i in.; na starym, gnijącym mleczaju lub gołąbku kilka owocnikóww wiązce; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1283147 fot. 1283148 fot. 1283149

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji