grzyby.pl

Russula paludosa Britz.

gołąbek błotny
Russula elatior Lindbl.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Russula paludosa (gołąbek błotny)
28.08.2006, okolice Kościerzyny; copyright © by Marek Snowarski
Russula paludosa (gołąbek błotny)

owocnik

Duży, mięsisty. Kapelusz intensywnie zabarwiony krwisto lub brązowoczerwony, ochrowobrązowy, czasem z jaśniejszymi miejscami; (50) 100-150 mm średnicy, młody półkulisty, potem płaski do lekko wklęśniętego; mięsisty, mocny; skórka ściągalna do połowy, wilgotna lepka, błyszcząca; brzeg tępy, z wiekiem nieco karbowany i gruzełkowaty.

Blaszki bladokremowe, kremowe; kruche, z licznymi śródblaszkami i rozwidleniami, zatokowato wycięte do wolnych, zaokrąglone przy brzegu kapelusza.

Trzon biały, z silniejszym lub słabym czerwonym nalotem; 40-100 (150) x 15-40 mm, masywny, równogruby, u szczytu nieco zwężony, pełny z wiekiem watowaty, twardy, powierzchnia żyłkowana.

Miąższ o smaku łagodnym, bez zapachu; biały, niezmienny; twardy, jędrny, dość kruchy.Duży, mięsisty. Kapelusz intensywnie zabarwiony krwisto lub brązowoczerwony, ochrowobrązowy, czasem z jaśniejszymi miejscami; (50) 100-150 mm średnicy, młody półkulisty, potem płaski do lekko wklęśniętego; mięsisty, mocny; skórka ściągalna do połowy, wilgotna lepka, błyszcząca; brzeg tępy, z wiekiem nieco karbowany i gruzełkowaty.

space

Trzon biały, z silniejszym lub słabym czerwonym nalotem; 40-100 (150) x 15-40 mm, masywny, równogruby, u szczytu nieco zwężony, pełny z wiekiem watowaty, twardy, powierzchnia żyłkowana.

space

Large, fleshy. Pileus intensively blood-red or brown-red, ochraceous-brown, sometimes spotted lighter; (50) 100-150 mm in diameter, hemispherical when young, later plane to slightly concave; succulent, strong; cuticle peelable up to the middle, viscid, glossy when wet; margin obtuse, with age slightly tuberculate-striate.

Lamellae pale cream-coloured, creamy; fragile, with numerous subgills and forks, sinuate to free, rounded at the margin of the cap.

Stipe white, more or less red tinged; 40-100 (150) x 15-40 mm, massy, equal, apically tapered, solid with age stuffed, tough, surface venose.

Flesh of mild taste, odourless; white, unchanging; tough, firm, quite fragile.

Large, fleshy. Pileus intensively blood-red or brown-red, ochraceous-brown, sometimes spotted lighter; (50) 100-150 mm in diameter, hemispherical when young, later plane to slightly concave; succulent, strong; cuticle peelable up to the middle, viscid, glossy when wet; margin obtuse, with age slightly tuberculate-striate.

space

Stipe white, more or less red tinged; 40-100 (150) x 15-40 mm, massy, equal, apically tapered, solid with age stuffed, tough, surface venose.

space

zarodniki

Wysyp jasnoochrowy (kremowoochrowy). Zarodniki brodawkowane, niecałkowicie siateczkowate, 8-11 x 6.5-8.5 µm.Wysyp jasnoochrowy (kremowoochrowy). Zarodniki brodawkowane, niecałkowicie siateczkowate, 8-11 x 6.5-8.5 µm.
Spore print light ochraceous (creamy-ochraceous). Spores verrucose, partially reticulate, 8-11 x 6.5-8.5 µm.
Spore print light ochraceous (creamy-ochraceous). Spores verrucose, partially reticulate, 8-11 x 6.5-8.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pospolity. Owocniki wyrastają masowo od lata do jesieni, w wilgotnych, zabagnionych, lasach iglastych świerkowych i sosnowych.Pospolity. Owocniki wyrastają masowo od lata do jesieni, w wilgotnych, zabagnionych, lasach iglastych świerkowych i sosnowych.
Very common. Summer-fall, in large quantity, in wet, boggy coniferous forests.
Very common. Summer-fall, in large quantity, in wet, boggy coniferous forests.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny[134], smaczny.Jadalny[134], smaczny.
Good edible.
Good edible.
W tym samym siedlisku występuje także inne duże łagodne gołąbki jak gołąbek winnoczerwony (Russula vinosa) i pomarańczowoczerwony gołąbek płowiejący (Russula decolorans). U obu szybko i wyraźnie szarzeje miąższ.

Gołąbek brunatny (Russula badia) ma palący miąższ o zapachu drewna cedrowego; jest mniejszy a kapelusz ma ciemniejszą barwę krwistoczerwoną.W tym samym siedlisku występuje także inne duże łagodne gołąbki jak gołąbek winnoczerwony (Russula vinosa) i pomarańczowoczerwony gołąbek płowiejący (Russula decolorans). U obu szybko i wyraźnie szarzeje miąższ.

space

In the same station can be found also other large mild gołąbek (Russula) such as gołąbek winnoczerwony (Russula vinosa) and orange-red gołąbek płowiejący (Russula decolorans). Flesh of both of them quickly and distinctly becomes grey.

gołąbek brunatny (Russula badia) has stinging flesh of cedar wood smell; it is smaller and its cap is darker blood-red.

In the same station can be found also other large mild gołąbek (Russula) such as gołąbek winnoczerwony (Russula vinosa) and orange-red gołąbek płowiejący (Russula decolorans). Flesh of both of them quickly and distinctly becomes grey.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060828.6.06 - Russula paludosa (gołąbek błotny); okolice Kościerzyny
060828-6
/okolice Kościerzyny/ #3