jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Lobaria virens (With.) J.R. Laundon

granicznik wykwintny
Ricasolia virens (With.) H.H. Blom et Tønsberg