grzyby.pl

Geastrum lageniforme Vittad.

gwiazdosz baryłkowaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Geastrum Geastrum Geastrum GeastrumGeastrumGeastrum kotlabaegwiazdosz najmniejszy (Geastrum minimum)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.14 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.