grzyby.pl
niejadalny

Russula foetens Fr.

gołąbek śmierdzący
unidentified (niezidentyfikowane)
grupa owocników; 11.07.1999, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Russula foetens (gołąbek śmierdzący)
na poboczu drogi w lesie iglastym
Russula foetens (gołąbek śmierdzący)
na poboczu drogi w trawie
unidentified (niezidentyfikowane)
grupa owocników
unidentified (niezidentyfikowane)
spores from sporeprint; in Melzer, Zaiss planachr. 100x/1.25/Phv Oil.im., green interf. filter
Russula foetens (gołąbek śmierdzący)
spores from sporeprint; in Melzer, Zaiss planachr. 100x/1.25/Phv Oil.im., green interf. filter

owocnik

unidentified (niezidentyfikowane)
Duży. Kapelusz żółtoochrowy, żółtobrązowawy (ochrowobrązowy, ciemnopłowy, rdzawobrązowy do rudego, orzechowobrunatny) ciemniejszy w środku; 70 – 100 (170) mm średnicy, początkowo prawie kulisty z ostrym brzegiem przylegającym do trzonu i silnie śluzowaty zwykle falistym i zatokowatym, z wiekiem rozprostowuje się i jest w środku wklęsły, część centralna jest mięsista. Brzeg podgięty i śluzowaty, cienki, ostry, często płatowaty, z grubymi karbami i dużymi gruzełkami nad grzbietami blaszek (zwłaszcza u młodych egzemplarzy). Skórka kapelusza jest silnie śluzowata i daje się zedrzeć do połowy promienia kapelusza, w czasie suszy lśniąca.

space

Trzon jedynie za młodu biały, później jasnoochrowy do brudnordzawego w tonacji kapelusza, bez połysku; 40 – 80 (100) x 20 – 35 mm, cylindryczny lub nieco rozszerzony w części środkowej; powierzchnia gładka; pełny, szybko watowaty i komorowaty lub całkiem pusty z brązowymi resztkami rdzenia na cienkiej i sztywnej ale łamliwej warstwie kory.

space

Large sporocarps. Pileus yellow-ochraceous, yellow-brownish (ochraceous-brown, dark buff, rusty-brown to ginger, nutty-brown) centrally darker; 70 – 100 (170) mm in diameter, initially almost spherical with an acute margin adpressed to the stipe and strongly mucous, usually undulating and inrolled, with age expanding and becomes centrally depressed, succulent in the centre. Margin incurved and mucous, thin, acute, often lobed, distinctly tuberculate-striate. over the edges of the gills (especially in young specimens). Cuticle of the cap strongly mucous and peelable up to 1/2 from the margin, during dry weather glossy.

space

Stipe white only when young, later light ochraceous to sordid rusty in the shade of the cap, dull; 40 – 80 (100) x 20 – 35 mm, cylindrical or slightly enlarged in the middle; surface smooth; solid, quickly stuffed and chambered or hollow with brown tissue inside on the thin and stiff but fragile layer of cortex.

space

występowanie

Pospolicie występuje od lipca do września na trawiastych miejscach w lasach iglastych i liściastych, na poboczach dróg, w zaroślach.

Common. Summer-fall in grassy places in coniferous and deciduous forests.

wartość

Niejadalny z uwagi na nieprzyjemny i palący smak.

Inedible because of hot and unpleasant taste.

gatunki podobne

gołąbek niemiły (Russula subfoetens) jest mniejszy, smak niemiły stopniowo ostry, zapach mniej drażniący, nieco owocowy, występuje w lasach liściastych.

space

gołąbek gorzkomigdałowy (Russula grata) podobny z wyglądu, zapach jest przyjemny i przypomina gorzkie migdały.

space

gołąbek niemiły (Russula subfoetens) is smaller, taste unpleasant gradually hot, odour less irritating, slightly fruity, found in deciduous forests.

space

gołąbek gorzkomigdałowy (Russula grata) similar in appearance, but odour pleasant, reminding of bitter almonds.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19990711.6.99 - unidentified (niezidentyfikowane); Dolny Śląsk, dolina Odry
990711-6
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/ #5
znalezisko 19990711.7.99 - Russula foetens (gołąbek śmierdzący); Dolny Śląsk, dolina Odry
990711-7
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/ #1