unidentified (niezidentyfikowane)
grupa owocników
Russula foetens (gołąbek śmierdzący)
na poboczu drogi w lesie iglastym
Russula foetens (gołąbek śmierdzący)
na poboczu drogi w trawie
unidentified (niezidentyfikowane)
grupa owocników
unidentified (niezidentyfikowane)
spores from sporeprint; in Melzer, Zaiss planachr. 100x/1.25/Phv Oil.im., green interf. filter
Russula foetens (gołąbek śmierdzący)
spores from sporeprint; in Melzer, Zaiss planachr. 100x/1.25/Phv Oil.im., green interf. filter

owocnik

unidentified (niezidentyfikowane)
blaszki i trzony oraz młody owocnik
Duży. Kapelusz żółtoochrowy, żółtobrązowawy (ochrowobrązowy, ciemnopłowy, rdzawobrązowy do rudego, orzechowobrunatny) ciemniejszy w środku; 70-100(170) mm średnicy, początkowo prawie kulisty z ostrym brzegiem przylegającym do trzonu i silnie śluzowaty zwykle falistym i zatokowatym, z wiekiem rozprostowuje się i jest w środku wklęsły, część centralna jest mięsista. Brzeg podgięty i śluzowaty, cienki, ostry, często płatowaty, z grubymi karbami i dużymi gruzełkami nad grzbietami blaszek (zwłaszcza u młodych egzemplarzy). Skórka kapelusza jest silnie śluzowata i daje się zedrzeć do połowy promienia kapelusza, w czasie suszy lśniąca.

space

Trzon jedynie za młodu biały, później jasnoochrowy do brudnordzawego w tonacji kapelusza, bez połysku; 40-80(100) x 20-35 mm, cylindryczny lub nieco rozszerzony w części środkowej; powierzchnia gładka; pełny, szybko watowaty i komorowaty lub całkiem pusty z brązowymi resztkami rdzenia na cienkiej i sztywnej ale łamliwej warstwie kory.

space

Large sporocarps. Pileus yellow-ochraceous, yellow-brownish (ochraceous-brown, dark buff, rusty-brown to ginger, nutty-brown) centrally darker; 70-100(170) mm in diameter, initially almost spherical with an acute margin adpressed to the stipe and strongly mucous, usually undulating and inrolled, with age expanding and becomes centrally depressed, succulent in the centre. Margin incurved and mucous, thin, acute, often lobed, distinctly tuberculate-striate. over the edges of the gills (especially in young specimens). Cuticle of the cap strongly mucous and peelable up to 1/2 from the margin, during dry weather glossy.

space

Stipe white only when young, later light ochraceous to sordid rusty in the shade of the cap, dull; 40-80(100) x 20-35 mm, cylindrical or slightly enlarged in the middle; surface smooth; solid, quickly stuffed and chambered or hollow with brown tissue inside on the thin and stiff but fragile layer of cortex.

space

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny[134] z uwagi na nieprzyjemny i palący smak.
Inedible because of hot and unpleasant taste.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Pospolicie występuje od lipca do września na trawiastych miejscach w lasach iglastych i liściastych, na poboczach dróg, w zaroślach.
Common. Summer-fall in grassy places in coniferous and deciduous forests.

gatunki podobne

Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
Russula subfoetens (gołąbek niemiły) · GREJ: ID298729 (© autora fot.)
Russula mustelina (gołąbek kunowy)
Russula mustelina (gołąbek kunowy) · w grupach po kilka pod świerkami
Gołąbek niemiły (Russula subfoetens) jest mniejszy, smak niemiły stopniowo ostry, zapach mniej drażniący, nieco owocowy, występuje w lasach liściastych.

space

Gołąbek gorzkomigdałowy (Russula grata) podobny z wyglądu, zapach jest przyjemny i przypomina gorzkie migdały.

gołąbek niemiły (Russula subfoetens) is smaller, taste unpleasant gradually hot, odour less irritating, slightly fruity, found in deciduous forests.

space

gołąbek gorzkomigdałowy (Russula grata) similar in appearance, but odour pleasant, reminding of bitter almonds.

wybrane okazy · selected collections

#5
99 07 11 - 6
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/
#1
99 07 11 - 7
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Skirgiełło A., 1991 — Flora Polska. Grzyby. Tom XX. Gołąbek (Russula). [20]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Gerhardt, E., 1995 — Przewodnik grzyby. [1]
  • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? [2]
  • Grünert, H. i R., 1995 — Grzyby. Leksykon przyrodniczy. [7]
  • Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. [3]
  • Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. [9]
  • Wojewoda W., 1994 — Podręczny atlas grzybów. [4]
  • Laessoe T., Conte A., 1997 — Grzyby. Wielka księga. [15]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji