Mycena vitilis (grzybówka elastyczna)
pojedyczo ale dość licznie z liści grabu; k. śr. 6-8 mm; t. dł. 50-90 mm; trzon elastyczny; bez tarczki, za to z włoskami u podstawy
Mycena vitilis (grzybówka elastyczna)
Mycena vitilis (grzybówka elastyczna)
na stercie rozkładających się gałązek drzew liściastych; k. śr. 5 mm

budowa owocnika

Mycena vitilis (grzybówka elastyczna)
blaszki; k. śr. 5 mm
Kapelusz 5-20 mm średnicy, 5-10 mm wysokości; dzwonkowaty, z wiekiem spłaszczony z wyraźnym garbkiem; szarobeżowy, garbek ciemniejszy szarobrązowy. Brzeg równy, prążkowany lub płytko rowkowany; powierzchnia matowa, na garbku bywa błyszcząca.

space

Trzon długi i cienki 60-120 x 1-1.5 mm, bardzo elastyczny, chrząstkowaty, rurkowaty; prosty u w części zagłębionej w ściółce i u postawy zwykle wygięty, gładki, matowy, u szczytu bladoszary, w stronę podstawy ciemniejszy, brązowoszary; postawa nieco rozszerzona i przypłaszczona, z gęstymi, poskręcanymi, bladoszarymi włoskami.

space

Pileus 5-20 mm in diameter, 5-10 mm high; campanulate, with age compressed and distinctly umbonate; grey-beige, the umbo darker grey-brown. Margin even, striate or finely serrate; surface dull, sometimes glossy on the umbo.

space

Stipe long and thin 60-120 x 1-1.5 mm, very elastic, cartilaginous, cylindrical; straight in the part hidden in the litter and usually bent at the base, smooth, dull, at the apex pale grey, towards the base darker, brown-grey; base slightly enlarged and compressed, with dense, flexuous, pale grey hairs.

space

cechy mikroskopowe

Zarodniki 8-11 x 5-6 µm, elipsoidalne, jajowate z dziobkiem, amyloidalne. Podstawki 4-zarodnikowe.

space

Spores 8-11 x 5-6 µm, ellipsoid, ovoid with an apiculus, amyloid. 4-spored basidia.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Pospolicie w grądach, łęgach; rzadziej buczynach i olsach. Owocniki wyrastają od lipca [maja] do listopada zwykle pojedynczo z próchniejących w ściółce gałązek drzew liściastych.
Common. Spring-fall, usually solitary on buried branches of decidious trees, mostly in floodplane forests, under hornbeams and oaks.
Grzybówka nitkowatotrzonowa (Mycena filopes) z wyglądu niemal identyczna; różni się dość kruchym trzonem i znacznie cechami mikroskopowymi.
grzybówka nitkowatotrzonowa (Mycena filopes) of almost identical stature; differs in quite fragile stipe as well as microscopically.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Lisiewska M., 1987 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XVII. Grzybówka (Mycena). [13]
  • Michael, Hennig, Kreisel, 1979 — Handbuch fur Pilzfreunde 3. Blatterpilze - Hellblattler (3 Auf. 1979) [18III]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji