grzyby.pl

Conferticium ochraceum (Fr.) Hallenb.

woskobłonka ochrowa
Gloeocystidiellum ochraceum (Fr.) Donk [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Conferticium Conferticium Conferticium ConferticiumConferticiumwoskobłonka różnozarodnikowa (Conferticium ravum)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach mieszanych i w świerczynach, na leżących pniach i gałązkach drzew iglastych, świerka i jodły; sierpień-wrzesień.W lasach mieszanych i w świerczynach, na leżących pniach i gałązkach drzew iglastych, świerka i jodły; sierpień-wrzesień.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem