grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Conferticium ochraceum (Fr.) Hallenb.

Gloeocystidiellum ochraceum (Fr.) Donk
Stereaceae Stereaceae Stereaceae StereaceaeStereaceaeGloeocystidiellum luridumdrewnowiec popękany (Xylobolus frustulatus)