grzyby.pl

Ganoderma adspersum (Schulz.) Donk

lakownica europejska
Ganoderma europaeum Stayaert
Ganoderma adspersum (lakownica europejska)
na pniu dębu czerwonego; 04.08.2002, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Ganoderma adspersum (lakownica europejska)
na klonie cukrowym
Ganoderma adspersum (lakownica europejska)
na pniu dębu czerwonego
Ganoderma adspersum (lakownica europejska)
na pniu dębu czerwonego
Ganoderma adspersum (lakownica europejska)
na pniu dębu czerwonego
Ganoderma adspersum (lakownica europejska)
na pniu dębu czerwonego
Ganoderma adspersum (lakownica europejska)
brzeg kapelusza
Ganoderma adspersum (lakownica europejska)
na pniu dębu czerwonego

opis

Ganoderma adspersum (lakownica europejska)
Ganoderma adspersum (lakownica europejska)
Owocnik wieloletni; bocznie przyrośnięty, kopytowaty do mniej lub bardziej spłaszczonego, szerokość 100 – 300 mm, wystaje na 100 – 250 mm, 40 – 100 mm grubości; powierzchnia matowa, czerwono-brązowa, z wiekiem do czarno-brązowej, pofalowana, guzkowata, czasem niewyraźnie strefowana, skórka bardzo twarda, nie daje się wgnieść pod naciskiem palca, 0.5 – 1 mm grubości; w okresie tworzenia zarodników pokryta czerwono-brązową warstwą zarodników; brzeg kapelusza w strefie przyrostu obły, białawy do żółtawego.

space

Miąższ bardzo gruby, kilkakrotnie grubszy niż pojedyncza warstwa rurek; włóknisty, korkowaty, twardy; ciemny czerwono-brązowy, z zaznaczającymi się koncentrycznymi strefami przyrostu, bez przerostów białą grzybnią; zapach słaby.

Sporocarp parennial; sessile, hoof-shaped to more or less flattened, 100 – 300 mm broad, projecting 100 – 250 mm, 40 – 100 mm thick; surface dull, red-brown, in age towards black-brown, undulating, tuberculose, sometimes indistinctly zoned, cuticle very tough, does not indent on finger pressing , 0.5 – 1 mm thick; during the period of spore formation covered with red-brown layer of spores; margin of the cap in the growth area obtuse, whitish to yellowish.

space

Flesh very thick, several times thicker than a single layer of tubes; fibrous, corky, tough; dark red-brown, with marked concentric growth zones, without overgrowth of white mycelium; odour weak.

występowanie

Ganoderma adspersum (lakownica europejska)
Pojedynczo i w grupach na pniach żywych drzew liściastych i iglastych (rzadziej). Zdaje się być częstszy na importowanych niż na rodzimych gatunkach drzew. Po śmierci drzewa przez jakiś czas kontunuuje owocowanie.

Solitary or more together on trunks of living hardwoods and conifers (rarely). After tree dead continue grow few years.

wartość

Powoduje białą zgniliznę.

Causes white rot.

uwagi

Ganoderma applanatum (lakownica spłaszczona)
Podobna lakownica spłaszczona (Ganoderma applanatum) ma jaśniejszy brązowawy miąższ przerośnięty białą grzybnią, cieńszy, kolejne warstwy rurek są rozdzielone płonną grzybnią, wysyp zarodników jest brązowy w ochrowej tonacji, zarodniki są mniejsze, w okolicy 6 x 8 µm.

Similar lakownica spłaszczona (Ganoderma applanatum) has a lighter brownish flesh overgrown with white mycelium, thinner, each layer of tubes separated by sterile mycelium, spore print is brown and ochre toned, spores smaller, around 6 x 8 µm.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020727.5.02 - Ganoderma adspersum (lakownica europejska); Wrocław
020727-5
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #9