grzyby.pl

Ganoderma australe (Fr.) Pat.

lakownica europejska
Ganoderma adspersum (Schulz.) Donk · Ganoderma europaeum Stayaert
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W czekliście Wojewoda W., 2003 [105] nazwą główną jest Ganoderma australe (Fr.) Pat. z synonimami jak tu podane. GBIF oddzielnie traktuje Ganoderma australe (Fr.) Pat. oraz Ganoderma adspersum (Schulzer) DonkGanoderma europaeum SteyaertGanoderma australe s.Ryvarden et al.. (2022-11-30)
Ganoderma australe (lakownica europejska)
na pniu dębu czerwonego
Ganoderma australe (lakownica europejska)
na klonie cukrowym
Ganoderma australe (lakownica europejska)
na pniu dębu czerwonego
Ganoderma australe (lakownica europejska)
na pniu dębu czerwonego
Ganoderma australe (lakownica europejska)
na pniu dębu czerwonego
Ganoderma australe (lakownica europejska)
brzeg kapelusza
Ganoderma australe (lakownica europejska)
na pniu dębu czerwonego

opis

Ganoderma australe (lakownica europejska)
przekrój; w zbliżeniu
Owocnik wieloletni; bocznie przyrośnięty, kopytowaty do mniej lub bardziej spłaszczonego, szerokość 100-300 mm, wystaje na 100-250 mm, 40-100 mm grubości; powierzchnia matowa, czerwono-brązowa, z wiekiem do czarno-brązowej, pofalowana, guzkowata, czasem niewyraźnie strefowana, skórka bardzo twarda, nie daje się wgnieść pod naciskiem palca, 0.5-1 mm grubości; w okresie tworzenia zarodników pokryta czerwono-brązową warstwą zarodników; brzeg kapelusza w strefie przyrostu obły, białawy do żółtawego.

space

Miąższ bardzo gruby, kilkakrotnie grubszy niż pojedyncza warstwa rurek; włóknisty, korkowaty, twardy; ciemny czerwono-brązowy, z zaznaczającymi się koncentrycznymi strefami przyrostu, bez przerostów białą grzybnią; zapach słaby.

Sporocarp parennial; sessile, hoof-shaped to more or less flattened, 100-300 mm broad, projecting 100-250 mm, 40-100 mm thick; surface dull, red-brown, in age towards black-brown, undulating, tuberculose, sometimes indistinctly zoned, cuticle very tough, does not indent on finger pressing , 0.5-1 mm thick; during the period of spore formation covered with red-brown layer of spores; margin of the cap in the growth area obtuse, whitish to yellowish.

space

Flesh very thick, several times thicker than a single layer of tubes; fibrous, corky, tough; dark red-brown, with marked concentric growth zones, without overgrowth of white mycelium; odour weak.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Ganoderma australe (lakownica europejska)
na pniu dębu czerwonego
Pojedynczo i w grupach na pniach żywych drzew liściastych i iglastych (rzadziej). Zdaje się być częstszy na importowanych niż na rodzimych gatunkach drzew. Po śmierci drzewa przez jakiś czas kontynuuje tworzenie owocników.
Solitary or more together on trunks of living hardwoods and conifers (rarely). After tree dead continue grow few years.

znaczenie gospodarcze

Causes white rot.

uwagi

Ganoderma applanatum (lakownica spłaszczona)
Ganoderma applanatum (lakownica spłaszczona) · na leżacej kłodzie (olszy?), w korycie strumienia
Podobna lakownica spłaszczona (Ganoderma applanatum) ma jaśniejszy brązowawy miąższ przerośnięty białą grzybnią, cieńszy, kolejne warstwy rurek są rozdzielone płonną grzybnią, wysyp zarodników jest brązowy w ochrowej tonacji, zarodniki są mniejsze, w okolicy 6 x 8 µm.
Similar lakownica spłaszczona (Ganoderma applanatum) has a lighter brownish flesh overgrown with white mycelium, thinner, each layer of tubes separated by sterile mycelium, spore print is brown and ochre toned, spores smaller, around 6 x 8 µm.

wybrane okazy · selected collections

#9
02 07 27 - 5
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi [26II]
  • Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). [17]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Ganoderma australe na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BB-95 24255 DE-45 265722

 ID24255  Ganoderma adspersum; pow. Wałcz, 1,4 km na E od Karsiboru, BB-95; 2005.08.16; buczyna z domieszką dębów; na martwym dębowym pniu w dwóch grupach; leg. Grazyna Domian; det. Marcin Piątek; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24178 fot. 24179

ID265722 Ganoderma adspersum; 0,5 km S od wsi Zalesiczki, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2010.10.31; przydroże; na resztkach pniaka po wyciętym drzewie ( topoli ? ) dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/642602.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji