grzyby.pl

Clavulicium macounii (Burt) J. Erikss. et Boidin ex Parmasto

goździopłaszczek nadrzewny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈