grzyby.pl

Mycena belliae (Johnst.) P.D. Orton

grzybówka trzcinowa
Omphalia belliae (Johnst.) P. Karst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na martwych źdźbłach Phragmites communis, w stojących wodach, tuż nad linią wody.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" [141]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Mycena belliae na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-93 276350 AB-94 276323 297247 AC-37 362305 362387 BA-91 272057 CC-15 293294 GC-01 197570

ID197570 Mycena belliae; 0,3 - 0,5 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2012.01.09; brzeg wyrobiaska pożwirowego; na trzcinach porastających brzeg wyrobiska masowo na odcinku około 0,4 km; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 477159fot. 477160

ID272057 Mycena belliae; Kołobrzeg - 100 m S od brzegu morskiego, 200 m na E od ul Na Grobli, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BA-91; 2015.11.19; torfowisko; na obumarłych trzcinach w dolnej części źdźbła w wi±zkach i pojedynczo, masowo; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: tak - będzie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 804756fot. 804757

 ID276323  Mycena belliae; Jezioro Wężówka, 1,3 km na S od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.11.28; wąski pas szuwaru trzcinowego na śródleśnym jeziorze; obumarłe pędy trzcin pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 1/GD/16.04.2019, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 823607 fot. 823608 fot. 823609

 ID276350  Mycena belliae; 1,1 km na SE od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2015.12.06; pas szuwaru trzcinowego otaczającego śródleśne mokradło; na obumarłych pędach trzcin pojedynczo, w wiązkach i grupach po kilka owocników - licznie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 2/GD/16.04.2019, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 823619 fot. 823620 fot. 823621 fot. 823622

ID293294 Mycena belliae; Wojnowo, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.10.31; Niewielkie, wyschnięte (co najmniej od 2 lat) - mokradło, porośnięte głównie pokrzywą i ustępującą Phragmites australis.; Na szczątkach trzciny. Kilka dojrzałych owocników i liczne w początkowej fazie wzrostu.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: Siedlisko otoczone kilkunastoletnim lasem (dąb, olcha, modrzew). Wcześniej tereny te stanowiły użytki zielone i grunty orne.
fot. 887522 fot. 887523 fot. 887524

ID297247 Mycena belliae; Puszcza Bukowa, N brzeg jeziora Piasecznik Mały w gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.12.04; szuwar trzcinowy przy brzegu jeziora; obumarłe pędy trzcin w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 907807 fot. 907808

ID362305 Mycena belliae; Równina Gorzowska (prop. rez. Jezioro Okunie w Barlineckim PK), 350 m na SW od Leśniczówki Okno przy NE brzegu J. Okunie, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.10.03; szuwar trzcinowy w strefie brzegowej jeziora ramienicowego; stare łodygi trzcin kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1381794 fot. 1381795 fot. 1381796 fot. 1381797
zarodniki: 11,3-15,6 x 6-7,3 µm (średnio 14,2 x 6,6 µm), Q: (-1,6)2,0-2,4 (średnio 2,1):
fot. 1381798

ID362387 Mycena belliae; Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Buczyny Barlineckie), 1,9 km na W od miejscowości Krzynki, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.10.05; szuwar trzcinowy w strefie brzegowej jeziora; na starej łodydze Phragmites australis 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1382289 fot. 1382290 fot. 1382291

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji