grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Galerina perplexa A.H. Sm.

Galerina Galerina Galerina GalerinaGalerinahełmówka mcholubna (Galerina mniophila)hełmówka nadrzewna (Galerina sideroides)