takson nie ujęty w czekliście

Galerina perplexa A.H. Sm.