grzyby.pl

Russula adusta Fr.

gołąbek podpalany
Russula adusta (gołąbek podpalany)
pod sosnami, zagłębione w mchu; 25.09.1999, Kaszuby; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Russula adusta (gołąbek podpalany)
Kapelusz bardzo duży, średnicy 100 – 200 mm; początkowo białawy potem brunatnoszary, oliwkowobrunatny; rozpostarty, z zagłębionym środkiem, z wiekiem do szeroko lejkowatego; powierzchnia gładka, błyszcząca, początkowo lepka, potem sucha, brzeg nie prążkowany; skórka daje się oderwać jedynie na brzegu.

space

Trzon krępy, 30 – 60 x 15 – 30 mm; brudnobiały; powierzchnia sucha i gładka; twardy.

space

Pileus very large, 100 – 200 mm in diameter; initially whitish, later brown-grey, olive-brown; plane, umbilicate, with age to broadly infundibuliform; surface smooth, glossy, at first viscid, later dry, margin not striate; cuticle peelable only at the margin.

space

Stipe squatty, 30 – 60 x 15 – 30 mm; sordid white; surface dry and smooth; firm.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały, jasnokremowy. Zarodniki szerokoelipsoidalne lub prawie kuliste, drobno punktowane, 7 – 9 x 6 – 8 µm.

Spore print white, light creamy. Spores broadly ellipsoid or subglobose, finely punctate, 7 – 9 x 6 – 8 µm.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni w lasach iglastych i liściastych, szczególnie w lasach sosnowych na piasku.

Common. Summer to fall, in coniferous and hardwood forests, mostly in spruce forests on sandy soils.

wartość

Jadalny ale niesmaczny.

Edible but of low quality.

uwagi

Podobny jest Russula acrifolia ten ma piekący miąższ, zwłaszcza w blaszkach; początkowo wyraźnie czerwieniejący.

Close Russula acrifolia has hot taste, especially in gills, on cut quickly becoming reddish.