opis

Wysyp zarodników rdzawobrązowy. Zarodniki z porą rostkową.

Spore print rusty brown. Spores with an apical germ pores.