grzyby.pl

Russula rhodopus Zvára

gołąbek czerwononogi
Russula rhodopoda orth.var. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Russula rhodopus (gołąbek czerwononogi)
02.09.2012, gm. Lubomierz, k. Zalesia, Pogorze Izerskie; copyright © by Jacek Soboń
Russula rhodopus (gołąbek czerwononogi)
Russula rhodopus (gołąbek czerwononogi)
Russula rhodopus (gołąbek czerwononogi)

owocnik

Kapelusz czystej barwy krwistej, wiśniowej do granatowoczerwonej, w centrum ciemniejszy do czarniawoczerwonego; może tez mieć plamy brudnożółtawe; 50-100 mm średnicy, półkulisty, z wiekiem płaskowypukły do płaskiego z wklęśnięciem; masywny i jędrny; brzeg długo podgięty, tępawy, jedynie u starych egzemplarzy karbowany; skórka gładka, wilgotna lepka, sucha błyszcząca (jak lakierowana), zdzieralna niemal do środka.

Blaszki białe, z wiekiem kremowe, gęste, z licznymi blaszeczkami i rozwidleniami; wąskie; wykrojone do krótko zbiegających.

Trzon częściowo lub całkowicie nabiegły purpurowo, czerwono lub intensywnie różowo, podstawa miodowo pożółkła; 30-70 x 15-25 mm, odwrotnie maczugowaty; pełny i jędrny, z wiekiem watowaty.

Miąższ biały, pod skórką nieco czerwony; gruby i jędrny, ścisły; smak początkowo łagodny, stopniowo gorzki i ostry, przemijający; zapach przypominający maślak pstry (Suillus variegatus), przy wysychaniu wiórków kokosowych; z FeSO4 szaroróżowy.Kapelusz czystej barwy krwistej, wiśniowej do granatowoczerwonej, w centrum ciemniejszy do czarniawoczerwonego; może tez mieć plamy brudnożółtawe; 50-100 mm średnicy, półkulisty, z wiekiem płaskowypukły do płaskiego z wklęśnięciem; masywny i jędrny; brzeg długo podgięty, tępawy, jedynie u starych egzemplarzy karbowany; skórka gładka, wilgotna lepka, sucha błyszcząca (jak lakierowana), zdzieralna niemal do środka.

space

Trzon częściowo lub całkowicie nabiegły purpurowo, czerwono lub intensywnie różowo, podstawa miodowo pożółkła; 30-70 x 15-25 mm, odwrotnie maczugowaty; pełny i jędrny, z wiekiem watowaty.

space

Pileus pure blood-red coloured, cherry to pomegranate-red coloured, centrally darker to blackish-red; may be sordid yellow spotted; 50-100 mm in diameter, hemispherical, with age planoconvex to plane umbilicate; massive and firm; margin decurved for along time, obtuse, only in old specimens striate; cuticle smooth, viscid when moist, dry glossy (appearing varnished), peelable almost to the centre.

Lamellae white, with age cream-coloured, close, with numerous lamellulae and forks; narrow; adnexed to subdecurrent.

Stipe partly or thoroughly suffused purple, red or intensively pink, base honey-yellowed; 30-70 x 15-25 mm, invertedly clavate; solid and firm, with age stuffed.

Flesh white, under cuticle slightly red; thick and firm, compact; taste initially mild, gradually bitter and hot, undurable; odour reminding of maślak pstry (Suillus variegatus), of drying coconut chips; with FeSO4 grey-pink.

Pileus pure blood-red coloured, cherry to pomegranate-red coloured, centrally darker to blackish-red; may be sordid yellow spotted; 50-100 mm in diameter, hemispherical, with age planoconvex to plane umbilicate; massive and firm; margin decurved for along time, obtuse, only in old specimens striate; cuticle smooth, viscid when moist, dry glossy (appearing varnished), peelable almost to the centre.

space

Stipe partly or thoroughly suffused purple, red or intensively pink, base honey-yellowed; 30-70 x 15-25 mm, invertedly clavate; solid and firm, with age stuffed.

space

zarodniki

Wysyp ciemnokremowy do jasnoochrowego. Zarodniki kulistawe do szeroko jajowatych, brodawkowato-siateczkowate, 7-9 x 7-8 µm.Wysyp ciemnokremowy do jasnoochrowego. Zarodniki kulistawe do szeroko jajowatych, brodawkowato-siateczkowate, 7-9 x 7-8 µm.
Spores dark cream-coloured to light-ochraceous. Spores subglobose to broadly ovoid, verrucose-reticulate, 7-9 x 7-8 µm.
Spores dark cream-coloured to light-ochraceous. Spores subglobose to broadly ovoid, verrucose-reticulate, 7-9 x 7-8 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Owocniki wyrastają od lata do jesieni, w mszystych lasach świerkowych i jodłowych, na kwaśnych glebach.Owocniki wyrastają od lata do jesieni, w mszystych lasach świerkowych i jodłowych, na kwaśnych glebach.
Summer-fall, under spruce on acid soils.
Summer-fall, under spruce on acid soils.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120902.02092012-7JS.jsb - Russula rhodopus (gołąbek czerwononogi); gm. Lubomierz, k. Zalesia, Pogorze Izerskie
120902-02092012-7JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Lubomierz, k. Zalesia, Pogorze Izerskie/ #4