grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Gloeocystidiellum luridum (Bres.) Boidin

Stereaceae Stereaceae Stereaceae StereaceaeStereaceaeGloeocystidiellum leucoxanthumConferticium ochraceum