grzyby.pl

Megalocystidium luridum (Bres.) Jülich

woskobłonka białożółtawa
Gloeocystidiellum luridum (Bres.) Boidin [główna w czekliście] · Vesiculomyces luridus (Bres.) Boidin et Lanq.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych, na pniakach, leżących pniach i gałęziach drzew liściastych, np. Alnus incana i innych Alnus, Betula; kwiecień-październik.W lasach liściastych, na pniakach, leżących pniach i gałęziach drzew liściastych, np. Alnus incana i innych Alnus, Betula; kwiecień-październik.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony