grzyby.pl

Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst.

gnilica mózgowata
Tomentella brunnea J. Schröt. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Coniophora Coniophora Coniophora ConiophoraConiophoragnilica wrzecionowatozarodnikowa (Coniophora fusispora)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsta. W lasach różnego typu, na pniakach i leżących kłodach drzew iglastych i buka, także na wilgotnym drewnie konstrukcyjnym w domach, mostach itp.; owocniki w ciągu całego roku.Częsta. W lasach różnego typu, na pniakach i leżących kłodach drzew iglastych i buka, także na wilgotnym drewnie konstrukcyjnym w domach, mostach itp.; owocniki w ciągu całego roku.