grzyby.pl
niejadalny

Ganoderma applanatum (Persoon) Patouillard

lakownica spłaszczona, Artist's Conk /en/
Ganoderma lipsiense (Batsch.) Atk.
Ganoderma Ganoderma Ganoderma GanodermaGanodermalakownica europejska (Ganoderma adspersum)lakownica żółtawa (Ganoderma lucidum)
Ganoderma applanatum (lakownica spłaszczona)
na leżacej kłodzie (olszy?), w korycie strumienia; 28.06.1998, Dolny Śląsk, okolice Twardogóry; copyright © by Marek Snowarski
Ganoderma applanatum (lakownica spłaszczona)
na leżacej kłodzie (dębowej?), las łęgowy
Ganoderma applanatum (lakownica spłaszczona)
na leżacej kłodzie (olszy?), w korycie strumienia; nietypowy, zdeformowany owocnik
Ganoderma applanatum (lakownica spłaszczona)
na leżacej kłodzie (olszy?), w korycie strumienia; przełom przez owocnik, widać warstę płonną rozdzelającą warstwy rurek
Ganoderma applanatum (lakownica spłaszczona)
owocnik, na kłodzie (dąb, grab?)
Ganoderma applanatum (lakownica spłaszczona)
owocnik, na kłodzie (dąb, grab?)
Ganoderma applanatum (lakownica spłaszczona)
powierzchnia owocnika

owocnik

Ganoderma applanatum (lakownica spłaszczona)
Owocnik duży, wieloletni, zazwyczaj dość spłaszczony, bocznie szeroko przyrośnięty do podłoża, w zarysie mniej więcej półkolisty, 100 – 200 (600) mm szerokości i 20 – 70 mm grubości, brzeg dość ostry; powierzchnia matowa, nierówna, garbkowata i mniej lub bardziej wyraźnie koncentrycznie strefowana; w strefie przyrostu na brzegu jasnobrązową lub biała, poza nią czerwonobrązowa, brązowa, z wiekiem szarobrązowa do szarej, barwa zmienna z wiekiem i stopniem uwilgocenia; skórka uginająca się i pękająca przy silnym nacisku, grubości 1 mm. W okresie zarodnikowania powierzchnia kapelusza jest pokryta grubą warstwą zarodników i wygląda jak posypana kakaem.
Pory drobne (4 – 5 na mm), okrągłe, młode białe, suche bladożółtawe. Świeże pory pod naciskiem natychmiast brązowieją, zmiana zabarwienia jest utrwalona przez wysuszenie grzyba. Zjawisko to umożliwia wykonywanie rysunków np. przy pomocy cienkiego patyczka stąd angielska nazwa zwyczajowa Artist's Conk. Rurki wielowarstwowe, grubość warstwy 8 – 25 mm, brązowe lub rdzawobrązowe. Poszczególne warstwy rurek są oddzielone warstwą tkanki płonnej.
Miąższ jednorodny, korkowaty, elastyczny; przy rozrywaniu filcowato-korkowaty, grubości do 60 mm, młody biały, potem cynamonowobrązowy do ciemnobrązowego, z białymi przerostami grzybni. Zapach grzybowy, smak gorzkawy i lekko piekący. Pod wpływem KOH miąższ, rurki i pory czernieją.

space

zarodniki

Wysyp rdzawobrązowy do kakaowobrązowego. Wytwarzanie zarodników jest bardzo obfite i trwa od czerwca do października. Zarodniki szeroko elipsoidalne, na szczycie spłaszczone, grubościenne, powierzchnia z bardzo drobnymi kolczastymi brodawkami, brązowe, 7 – 9 x 5.5 – 6.5 µm.

Spore print rust-brown to cacao-brown. Spores are produced in large quantity form summer till fall. Spores broadly ellipsoid, flattened at apex, thick-walled, surface with tiny spines, brownish, 7 – 9 x 5.5 – 6.5 µm.

występowanie

Gatunek pospolity. Wieloletnie owocniki wyrastają przez cały rok na martwych pniach i pniakach drzew liściastych, rzadziej iglastych a wyjątkowo na żywych.

Common. Perennial fruitbodies on dead wood of hardwoods, rarely on conifers or on living trees.

wartość

Niejadalny. Wywołuje silną białą zgniliznę drewna.

Inedible. Cause strong white rot.

gatunki podobne

Ganoderma adspersum (lakownica europejska)
lakownica europejska (Ganoderma adspersum) (fot. obok) ma owocniki o podobnym wyglądzie, bardzo grubym w stosunku do długości rurek miąższu, jego barwa jest ciemna, czerwonobrązowa, pomiędzy warstwami rurek nie ma płonnej warstwy rozdzielającej i białych przerostów grzybni w miąższu; skórka jest grubsza i bardzo twarda; ma też większe zarodniki.

Close (photograph in this paragraph) has very thick trama in comparision to lenght of one tubes layer, trama dark, red-brown; between tube layers there is no separating tissue; there is no white mycelium patches in trama; crust is thicker and very hard; spores are bigger.