grzyby.pl
niejadalnyred listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Gloeoporus taxicola (Pers.) Gilb. et Ryvarden

klejoporek winnoczerwony
Meruliopsis taxicola (Pers.) Bondartsev · Caloporus taxicola (Pers.) Ryvarden · Merulioporia taxicola (Pers.) Bondartsev & Singer
Meruliaceae Meruliaceae Meruliaceae MeruliaceaeMeruliaceaeklejoporek dwubarwny (Gelatoporia dichroa)włókniczek skórkowaty (Meruliopsis corium)
Gloeoporus taxicola (klejoporek winnoczerwony)
09.07.2004, Brodnica Górna, Kaszuby; copyright © by Marek Snowarski
Gloeoporus taxicola (klejoporek winnoczerwony)
Gloeoporus taxicola (klejoporek winnoczerwony)
Gloeoporus taxicola (klejoporek winnoczerwony)
na leżącej gałęzi sosny; las mieszany

opis

Gloeoporus taxicola (klejoporek winnoczerwony)
Owocnik całkowicie przylegający do podłoża, ściśle z nim zrośnięty; osiąga duże rozmiary uzależnione od wielkości podłoża; 1 – 3 mm grubości.

space

Sporocarp firmly attached to the substrate; size depends on the size of the substrate; 1 – 3 mm thick.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, ziarenkowate, gładkie, hialinowe, z dwoma kroplami, nieamyloidalne, 3 – 4.5 × 1.5 µm.

Spore print white. Spores cylindrical, granular, smooth, hyaline, with two drops, inamyloid, 3 – 4.5 × 1.5 µm.

występowanie

Dość częsty. Owocniki roczne, wyrastają od lata do jesieni, w wilgotnych okresach, na drewnie drzew iglastych, zwłaszcza świerku, zwykle na gałęziach z korą i bez kory.

Widespread but not common. Sporocarps annual, found from summer to autumn, in wet seasons, on conifer wood, particularly spruce, commonly on branches with or without bark.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040709.1.04 - Gloeoporus taxicola (klejoporek winnoczerwony); Brodnica Górna, Kaszuby
040709-1
/Brodnica Górna, Kaszuby/ #14
znalezisko 20040207.1.ww - Gloeoporus taxicola (klejoporek winnoczerwony); Kotlina Sandomierska
040207-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/ #3