grzyby.pl

Geastrum hungaricum Hollós

gwiazdosz węgierski
Geastrum hungaricus Hollós ort.var.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Geastrum Geastrum Geastrum GeastrumGeastrumgwiazdosz wzniesiony (Geastrum fornicatum)Geastrum kotlabae
Geastrum hungaricum (gwiazdosz węgierski)
11.2020, pow. pińczowski, świętokrzyskie; copyright © by Sławomir Magier

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.20 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20201100.1.slmag - Geastrum hungaricum (gwiazdosz węgierski); pow. pińczowski, świętokrzyskie
201100-1
leg. Sławek Magier, det. Ryszard Rutkowski
rev. Ryszard Rutkowski
/pow. pińczowski, świętokrzyskie/ #1