grzyby.pl
niejadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Clavulina coralloides (L.) J. Schröt.

goździeńczyk grzebieniasty
Clavulina cristata (Holmsk.) J. Schröt.
Clavulina coralloides (goździeńczyk grzebieniasty)
{?} w buczynie, na glebie; 10.10.1998, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Młody śnieżnobiały, z wiekiem kremowy i żółknący. Wysokości 40 – 60 (100) mm, 20 – 40 mm szerokości. Pokroju krzaczkowatego, gałązka jest kilkakrotnie rozgałęziona, zakończenia ciemniejsze, ochrowe, brązowawe, krótkie, w formie ząbków. Powierzchnia gładka lub bruzdowana.

space

Snow-white when young, with age creamy and yellowing. 40 – 60 (100) mm tall, 20 – 40 mm broad. Coralloid pattern, a branch forking several times, the tips darker, ochraceous, brownish, short, with tooth-like projections. Surface smooth or grooved.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki okrągłe do szeroko elipsoidalnych, gładkie, nieamyloidalne, 7 – 9 x 6 – 7.5 µm.

Spore print white. Spores globose to broadly ellipsoid, smooth, inamyloid, 7 – 9 x 6 – 7.5 µm.

występowanie

W lasach iglastych i liściastych. Od sierpnia do października pojedynczo, w kępkach i grupach. Często masowo, tworząc murawy, na ściółce świerkowej.

Summer-fall. Often in large quantity in coniferous and hardwood forests.

spożywanie

Niejadalny.

Inedible.

gatunki podobne

goździeńczyk popielaty (Clavulina cinerea) podobny ale z szarym odcieniem. [3?]

space

Close related: goździeńczyk popielaty (Clavulina cinerea) which is gray coloured; goździeńczyk pomarszczony (Clavulina rugosa) less branched or not branched at all.