grzyby.pl

Galerina pallida (Pilát) E. Horak et M.M. Moser

Velomycena pallida Pilát
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Galerina Galerina Galerina GalerinaGalerinahełmówka czerwonawoblaszkowa (Galerina heimansii)Galerina sphagnicola
Galerina pallida
10.01.2015, gm. Wleń, k. Tarczyna, Góry Kaczawskie; copyright © by Jacek Soboń
Galerina pallida
10.01.2015, gm. Wleń, k. Tarczyna, Góry Kaczawskie; copyright © by Jacek Soboń
Galerina pallida
Galerina pallida
Galerina pallida

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20150110.10012015-9JS.jsb - Galerina pallida; gm. Wleń, k. Tarczyna, Góry Kaczawskie
150110-10012015-9JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Wleń, k. Tarczyna, Góry Kaczawskie/ #5