grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Galerina pallida (Pilát) E. Horak & M.M. Moser

Galerina Galerina Galerina GalerinaGalerinahełmówka czerwonawoblaszkowa (Galerina heimansii)
Galerina pallida
10.01.2015, gm. Wleń, k. Tarczyna, Góry Kaczawskie; copyright © by Jacek Soboń
Galerina pallida
10.01.2015, gm. Wleń, k. Tarczyna, Góry Kaczawskie; copyright © by Jacek Soboń
Galerina pallida
Galerina pallida
Galerina pallida

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20150110.10012015-9JS.jsb - Galerina pallida; gm. Wleń, k. Tarczyna, Góry Kaczawskie
150110-10012015-9JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Wleń, k. Tarczyna, Góry Kaczawskie/ #5