grzyby.pl

Russula cuprea Krombh.

gołąbek miedziany
Russula cuprea (Krombh.) J.E. Lange [główna w czekliście] · Russula urens Romell ex Singer. [wg GBIF to syn. cyprea Krombh. (2022-12)] · Russula urens March.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Nomenklatura gołąbek miedziany (Russula cuprea Krombh.) i gołąbek palący (Russula urens Romell) jest zawikłana; tu po rozpatrzeniu /Wojewoda W., 2003 [105]/, Myconban i GBIF. (2023-1-7)
Russula cuprea (gołąbek miedziany)
Russula cuprea (gołąbek miedziany)
Russula cuprea (gołąbek miedziany)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pod grabami.Pod grabami.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20171009.RT121_2017.rotom - Russula cuprea (gołąbek miedziany); woj. mazowieckie, pow. przasnyski, ok.2 km na NE od miejscowości Czernice Borowe
171009-RT121_2017
leg. Romuald Tomaszewski, det. Alina Mikołajczyk
/woj. mazowieckie, pow. przasnyski, ok.2 km na NE od miejscowości Czernice Borowe/
/Russula cuprea (Russula urens .../ #2
znalezisko 20170720.1.rotom - Russula cuprea (gołąbek miedziany); woj. mazowieckie, pow. przasnyski, gm. Czernice Borowe, ok. 2km na NE od Czernic Borowych
170720-1
leg. Romuald Tomaszewski, det. Alina Mikołajczyk
/woj. mazowieckie, pow. przasnyski, gm. Czernice Borowe, ok. 2km na NE od Czernic Borowych/
/zielnik Ali Mikołajczyk/ #3