grzyby.pl
niejadalny

Russula fellea Fries

gołąbek żółciowy
Russula fellea (gołąbek żółciowy)
kilka sztuk pod bukami; 23.09.2001, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Russula fellea (gołąbek żółciowy)
kilka sztuk pod bukami
Russula fellea (gołąbek żółciowy)
7 min, alfa-naftol, gwajak; Russula fellea (left), Russula risigallina (right)
Russula fellea (gołąbek żółciowy)
2 min, alfa-naftol, gwajak; Russula fellea (left), Russula risigallina (right)
Russula fellea (gołąbek żółciowy)
Russula fellea (gołąbek żółciowy)

opis

Kapelusz żółtoochrowy, cielistoochrowy, słomkowożółty, miodowoochrowy, ku brzegom wyblakły; 30 – 60 (120) mm, dość masywny, początkowo półkulisty, potem rozpostarty do płytko wklęsłego; powierzchnia kapelusza matowa, gładka, jedynie gdy wilgotna to lepka, błyszcząca i zdzieralna w 1/3 promienia kapelusza; u starych okazów brzeg kapelusza gruzełkowaty lub krótko karbowany.

space

Trzon barwy kapelusza ale jaśniejszy; 40 – 60 (80) x 10 – 15 mm, równogruby, czasem przewężony w centrum; powierzchnia gładka, matowa, z wiekiem w górze mączysta; pełny, z wiekiem pusty.

space

Pileus yellow-ochraceous, flesh-ochraceous, straw-coloured, honey-ochraceous, towards the margins faded; 30 – 60 (120) mm, quite massive, initially hemispherical, later plane to weakly concave; pileal surface dull, smooth, viscid only when moist, glossy and peelable 1/3 from the margin; in old specimens margin of the cap warty or shortly striate.

space

Stipe colour of the cap but lighter; 40 – 60 (80) x 10 – 15 mm, equal, sometimes centrally narrowed; surface smooth, dull, with age at the apex farinose; solid, with age hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, brodawkowane ze słabą siateczką, brodawki tępe, 7.5 – 9 x 6 – 7 µm średnicy.

Spore print white. Spores ellipsoid, verrucose with a weak reticulum, verrucae obtuse, 7.5 – 9 x 6 – 7 µm in diameter.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni w grupach po kilka w lasach bukowych, rzadziej w szpilkowych.

Not common. Summer-fall, gregarious or solitary in beech forests, not so common in coniferous forests.

wartość

Niejadalny z powodu ostrego smaku.

Inedible because of hot taste.

uwagi

Dość podobny gołąbek brudnożółty (Russula ochroleuca) ma zwykle większe owocniki, o +-równomiernie zabarwionym kapeluszu, skórka kapelusza jest mniej matowa i smak nie jest tak ostry. Reakcja miąższu z gwajakiem jest natychmiastowa. U gołąbek żółciowy (Russula fellea) dość charakterystyczna jest niewielka różnica barwy (poza odcieniem) pomiędzy blaszkami a brzegiem kapelusza - u gołąbka brudnożółtego (Russula ochroleuca) ten kontrast jest wyraźny.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20010923.4.01 - Russula fellea (gołąbek żółciowy); Dolny Śląsk, lasy milickie
010923-4
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #2
znalezisko 20080906.4.08 - Russula fellea (gołąbek żółciowy); Bieszczady
080906-4
/Bieszczady/ #4