Russula fellea (gołąbek żółciowy)
kilka sztuk pod bukami
Russula fellea (gołąbek żółciowy)
kilka sztuk pod bukami
Russula fellea (gołąbek żółciowy)
Russula fellea (gołąbek żółciowy)
2 min, alfa-naftol, gwajak; Russula fellea (left), Russula risigallina (right)
Russula fellea (gołąbek żółciowy)

opis

Kapelusz żółtoochrowy, cielistoochrowy, słomkowożółty, miodowoochrowy, ku brzegom wyblakły; 30-60(120) mm, dość masywny, początkowo półkulisty, potem rozpostarty do płytko wklęsłego; powierzchnia kapelusza matowa, gładka, jedynie gdy wilgotna to lepka, błyszcząca i zdzieralna w 1/3 promienia kapelusza; u starych okazów brzeg kapelusza gruzełkowaty lub krótko karbowany.

space

Trzon barwy kapelusza ale jaśniejszy; 40-60(80) x 10-15 mm, równogruby, czasem przewężony w centrum; powierzchnia gładka, matowa, z wiekiem w górze mączysta; pełny, z wiekiem pusty.

space

Pileus yellow-ochraceous, flesh-ochraceous, straw-coloured, honey-ochraceous, towards the margins faded; 30-60(120) mm, quite massive, initially hemispherical, later plane to weakly concave; pileal surface dull, smooth, viscid only when moist, glossy and peelable 1/3 from the margin; in old specimens margin of the cap warty or shortly striate.

space

Stipe colour of the cap but lighter; 40-60(80) x 10-15 mm, equal, sometimes centrally narrowed; surface smooth, dull, with age at the apex farinose; solid, with age hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, brodawkowane ze słabą siateczką, brodawki tępe, 7.5-9 x 6-7 µm średnicy.
Spore print white. Spores ellipsoid, verrucose with a weak reticulum, verrucae obtuse, 7.5-9 x 6-7 µm in diameter.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny[134] z powodu ostrego smaku.
Inedible because of hot taste.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Nieczęsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni w grupach po kilka w lasach bukowych i innych liściastych, rzadziej w szpilkowych.
Not common. Summer-fall, gregarious or solitary in beech forests, not so common in coniferous forests.
Dość podobny gołąbek brudnożółty (Russula ochroleuca) ma zwykle większe owocniki, o +-równomiernie zabarwionym kapeluszu, skórka kapelusza jest mniej matowa i smak nie jest tak ostry. Reakcja miąższu z gwajakiem jest natychmiastowa. U gołąbka żółciowego (Russula fellea) dość charakterystyczna jest niewielka różnica barwy (poza odcieniem) pomiędzy blaszkami a brzegiem kapelusza - u gołąbka brudnożółtego (Russula ochroleuca) ten kontrast jest wyraźny.

space

wybrane okazy · selected collections

#2
01 09 23 - 4
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
#4
08 09 06 - 4
/Bieszczady/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Skirgiełło A., 1991 — Flora Polska. Grzyby. Tom XX. Gołąbek (Russula). p.19 [20]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.413 [5]
  • Michael, Hennig, Kreisel., 1983 — Handbuch fur Pilzfreunde 5. Milchlinge und Taublinge (2 Auf. 1983) p.80 [18V]
  • Einhellinger, A., 1985 — Die Gattung Rusula in Bayern. p.58 [50]
  • Sarnari, M., 1998 — Monografia illustrata del Genere Russula in Europa. Tomo Primo. p.481 [46]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.476 [49]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4270]
    Russula fellea (Fr.) Fr. · publikacje: Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a, Lisiewska i Marach 2002 , Lisiewska i Reszel 2000, Friedrich i Orzechowska 2002, Lisiewska 2004, Wilga 2004b, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Ronikier i Adamčík 2009, Ronikier i Adamčík 2009a, Wilga 2000b, Wilga 2001a (as: Russula cfr. fellea), Wilga 2005c, Wilga i Ciechanowski 2007, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Łyczek i Domian 2010, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Ronikier 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Narkiewicz i in. 2013, Ślusarczyk 2005, Karasiński i in. 2015 , Halama 2015, Kozłowska i in. 2015, Stasińska i Sotek 2016, Pietras i in. 2016a, Ślusarczyk 2016, Wojewoda i in. 2016, Rudawska i in. 2016, Hoffeins i in. 2017, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Bartoszek i Mleczko 2019, Kudławiec 2016, Łyczek i in. 2006, Friedrich 2020, Ślusarczyk 2021, Narkiewicz i in. 2019, Fiedorowicz 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji