grzyby.pl

Russula fellea (Fr.) Fr.

gołąbek żółciowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Russula fellea (gołąbek żółciowy)
kilka sztuk pod bukami; 23.09.2001, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Russula fellea (gołąbek żółciowy)
kilka sztuk pod bukami
Russula fellea (gołąbek żółciowy)
Russula fellea (gołąbek żółciowy)
2 min, alfa-naftol, gwajak; Russula fellea (left), Russula risigallina (right)
Russula fellea (gołąbek żółciowy)

opis

Kapelusz żółtoochrowy, cielistoochrowy, słomkowożółty, miodowoochrowy, ku brzegom wyblakły; 30-60 (120) mm, dość masywny, początkowo półkulisty, potem rozpostarty do płytko wklęsłego; powierzchnia kapelusza matowa, gładka, jedynie gdy wilgotna to lepka, błyszcząca i zdzieralna w 1/3 promienia kapelusza; u starych okazów brzeg kapelusza gruzełkowaty lub krótko karbowany.

Blaszki jasnożółtoochrowe; gęste, kruche, cienkie, przyrośnięte do wykrojonych.

Trzon barwy kapelusza ale jaśniejszy; 40-60 (80) x 10-15 mm, równogruby, czasem przewężony w centrum; powierzchnia gładka, matowa, z wiekiem w górze mączysta; pełny, z wiekiem pusty.

Miąższ biały, z wiekiem słomkowoochrowy, niezmienny; zwięzły i dość gruby w kapeluszu; smak bardzo ostry; zapach silny, owocowy, może przypominać zapach pelargonii. Brak reakcji z gwajakiem! Z FeSO4 reakcja słaba i powolna.Kapelusz żółtoochrowy, cielistoochrowy, słomkowożółty, miodowoochrowy, ku brzegom wyblakły; 30-60 (120) mm, dość masywny, początkowo półkulisty, potem rozpostarty do płytko wklęsłego; powierzchnia kapelusza matowa, gładka, jedynie gdy wilgotna to lepka, błyszcząca i zdzieralna w 1/3 promienia kapelusza; u starych okazów brzeg kapelusza gruzełkowaty lub krótko karbowany.

space

Trzon barwy kapelusza ale jaśniejszy; 40-60 (80) x 10-15 mm, równogruby, czasem przewężony w centrum; powierzchnia gładka, matowa, z wiekiem w górze mączysta; pełny, z wiekiem pusty.

space

Pileus yellow-ochraceous, flesh-ochraceous, straw-coloured, honey-ochraceous, towards the margins faded; 30-60 (120) mm, quite massive, initially hemispherical, later plane to weakly concave; pileal surface dull, smooth, viscid only when moist, glossy and peelable 1/3 from the margin; in old specimens margin of the cap warty or shortly striate.

Lamellae light yellow-ochraceous; close, fragile, thin, adnate to adnexed.

Stipe colour of the cap but lighter; 40-60 (80) x 10-15 mm, equal, sometimes centrally narrowed; surface smooth, dull, with age at the apex farinose; solid, with age hollow.

Flesh white, with age straw coloured-ochraceous, unchanging; compact and quite thick in the cap; taste very hot; odour strong, fruity, somewhat reminding of geranium. Lacking reaction with gwaiac! With FeSO4 reaction weak and slow.

Pileus yellow-ochraceous, flesh-ochraceous, straw-coloured, honey-ochraceous, towards the margins faded; 30-60 (120) mm, quite massive, initially hemispherical, later plane to weakly concave; pileal surface dull, smooth, viscid only when moist, glossy and peelable 1/3 from the margin; in old specimens margin of the cap warty or shortly striate.

space

Stipe colour of the cap but lighter; 40-60 (80) x 10-15 mm, equal, sometimes centrally narrowed; surface smooth, dull, with age at the apex farinose; solid, with age hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, brodawkowane ze słabą siateczką, brodawki tępe, 7.5-9 x 6-7 µm średnicy.Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, brodawkowane ze słabą siateczką, brodawki tępe, 7.5-9 x 6-7 µm średnicy.
Spore print white. Spores ellipsoid, verrucose with a weak reticulum, verrucae obtuse, 7.5-9 x 6-7 µm in diameter.
Spore print white. Spores ellipsoid, verrucose with a weak reticulum, verrucae obtuse, 7.5-9 x 6-7 µm in diameter.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny[134] z powodu ostrego smaku.Niejadalny[134] z powodu ostrego smaku.
Inedible because of hot taste.
Inedible because of hot taste.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Nieczęsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni w grupach po kilka w lasach bukowych i innych liściastych, rzadziej w szpilkowych.Nieczęsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni w grupach po kilka w lasach bukowych i innych liściastych, rzadziej w szpilkowych.
Not common. Summer-fall, gregarious or solitary in beech forests, not so common in coniferous forests.
Not common. Summer-fall, gregarious or solitary in beech forests, not so common in coniferous forests.
Dość podobny gołąbek brudnożółty (Russula ochroleuca) ma zwykle większe owocniki, o +-równomiernie zabarwionym kapeluszu, skórka kapelusza jest mniej matowa i smak nie jest tak ostry. Reakcja miąższu z gwajakiem jest natychmiastowa. U gołąbka żółciowego (Russula fellea) dość charakterystyczna jest niewielka różnica barwy (poza odcieniem) pomiędzy blaszkami a brzegiem kapelusza - u gołąbka brudnożółtego (Russula ochroleuca) ten kontrast jest wyraźny.Dość podobny gołąbek brudnożółty (Russula ochroleuca) ma zwykle większe owocniki, o +-równomiernie zabarwionym kapeluszu, skórka kapelusza jest mniej matowa i smak nie jest tak ostry. Reakcja miąższu z gwajakiem jest natychmiastowa. U gołąbka żółciowego (Russula fellea) dość charakterystyczna jest niewielka różnica barwy (poza odcieniem) pomiędzy blaszkami a brzegiem kapelusza - u gołąbka brudnożółtego (Russula ochroleuca) ten kontrast jest wyraźny.

Quite similar gołąbek brudnożółty (Russula ochroleuca) has usually larger sporocarps, with +-uniformly coloured cap, cuticle of the cap is less dull and its taste is less hot. Flesh reacts with gwaiac immediately. In gołąbek żółciowy (Russula fellea) there is low contrast between colour of gills and margin of cap - in gołąbek brudnożółty (Russula ochroleuca) contrast is distinct.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20010923.4.01 - Russula fellea (gołąbek żółciowy); Dolny Śląsk, lasy milickie
010923-4
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #2
znalezisko 20080906.4.08 - Russula fellea (gołąbek żółciowy); Bieszczady
080906-4
/Bieszczady/ #4