red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Mycena olivaceomarginata (Massee) Massee

grzybówka oliwkowoostrzowa grzybówka fałdowana