Mycena crocata (grzybówka szafranowa)
pokrój
Mycena crocata (grzybówka szafranowa)
pokrój, podstawa trzonu

opis

Mycena crocata (grzybówka szafranowa)
przekrój kapelusza
Kapelusz

space

Trzon

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach liściastych i mieszanych, często w buczynach, w parkach, na zmurszałych, leżących kłodach, gałęziach i gałązkach, zwykle bukowych; czerwiec-listopad.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#7
05 10 05 - 9
/Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
znaleziska Mycena crocata na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-31 332994 AB-83 120008 AB-84 111535 AB-93 362452 42192 119783 110483 AB-94 47105 46536 111537 25440 118746 120018 45382 119333 45485 111709 152144 43177 118766 AC-12 351980 AC-23 351456 AC-30 276277 AC-37 362383 363284 BB-01 147931 190380 CA-89 193295 DA-96 361910 DB-05 361370 361364 363534 DB-06 362290 DE-95 269087 EG-09 82447 EG-36 118254 EG-38 338399 FG-12 195752 FG-20 122137 FG-21 195729 FG-22 49611 FG-33 301923 176135 FG-37 188896 FG-46 290603

 ID25440  Mycena crocata; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na SE od Glinnej, AB-94; 2005.11.13; las bukowy z domieszką dębów i jesionów; na grubej warstwie ściółki liściastej pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, u Kustosza bazy - 5/GD/30.01.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25852

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 03.grudnia.2005)

 ID42192  Mycena crocata; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,5 km na NW od Binowa, AB-93; 2006.09.07; buczyna pomorska z pojedynczymi dębami; na gałęzi bukowej w grupach i pojedynczo kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53634

 ID43177  Mycena crocata; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,1 km na SW od Kołowa, AB-94; 2006.09.13; na granicy buczyny i olsu porzeczkowego; na liściastej kłodzie w grupie 10 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 54942

 ID45382  Mycena crocata; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,8 km na NW od Dobropola, AB-94; 2006.09.26; starodrzew bukowy z Db i Brz; na murszejących resztkach bukowego pnia w grupie 6 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/21.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58481

 ID45485  Mycena crocata; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1km na SW od Szczecin-Płoni, AB-94; 2006.09.30; buczyna pomorska na dnie wąwozu; na murszejącym drewnie w głebokiej ściółce liściastej masowo; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/GD/21.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58664

 ID46536  Mycena crocata; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,5 km na SE od Kołowa, AB-94; 2006.10.09; dąbrowa z odnowieniem bukowym; w ściólce liściastej pojedynczo i w niewielkich grupkach; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/21.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60447

 ID47105  Mycena crocata; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,7 km na E od Dobropola, AB-94; 2006.10.10; buczyna pomorska; w ściólce liściastej w grupie 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/24.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61344

 ID49611  Mycena crocata; Trzciana, powiat krośnieński, FG-22; 2006.11.19; na pograniczu liściastych (olsza, leszczyna, wierzba i in.) z iglastymi (jodła + 1 sosna); na ziemi obok martwej gałęzi 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/AH/22.07.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 65940 fot. 65941 fot. 65942 fot. 65943

 ID82447  Mycena crocata; Cieklin pow. Jasło 3 km NW, EG-09; 2007.10.16; Las bukowo - jodłowy z grabem; na ziemi wśród ściółki kilkanaście sztuk w b. luźnej grupie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <071016 Mycena crocata>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Grzybówka szafranowa
fot. 132373 fot. 132374

 ID110483  Mycena crocata; Puszcza Bukowa, 1300 m na E od Szczecina Żydowiec, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2006.12.01; buczyna pomorska; opadłe gałązki w ściółce liściastej pojedynczo i w grupach; leg. Marzena Łyczek, Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: grzybówka szafranowa
fot. 192404

 ID111535  Mycena crocata; Puszcza Bukowa, 850m na NW od skrzyżowania rzeki Płoni z drogą krajowa nr 10, gm. i pow. Szczecin, zachodniopomorskie, AB-84; 2007.09.11; drzewostan liściasty (Ol, Db, Bk) nad rzeką; na drobnych gałązkach zagrzebanych w ściółce liściastej 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/18.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: grzybówka szafranowa
fot. 194816

 ID111537  Mycena crocata; Puszcza Bukowa, 1,4km na W od Kołowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.09.22; dąbrowa z domieszką buków i dębem czerwonym; na drobnych gałązkach leżących na ziemi 30 owocników pojedynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/18.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: grzybówka szafranowa
fot. 194822

 ID111709  Mycena crocata; na S od Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej, 750m na N od Glinnej, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.10.03; wielogatunkowy las liściasty (leszczyna, Ol, Wz, Gb, Jw); na liściastym kołku 10 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/26.09.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: grzybówka szafranowa
fot. 195215

 ID118254  Mycena crocata; Beskid Sądecki - Pasmo Jaworzyny Krynickiej, ok. 7,5 km na NE od Piwnicznej Zdrój, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG-36; 2008.09.28; buczyna karpacka z domieszką jodły; na opadłych gałązkach w głębokiej ściółce liściastej 3 owocniki; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: Grzybówka szafranowa
fot. 209854

 ID118746  Mycena crocata; Puszcza Bukowa, ok. 0,7 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.10.15; łęg olszowo-jesionowy w dolinie strumienia; na opadłej gałązce liściastej pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/3.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Grzybówka szafranowa
fot. 211091

 ID118766  Mycena crocata; Puszcza Bukowa, ok. 1,4 km na SW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.10.16; buczyna pomorska na granicy z olsem przy jeziorze; na opadłych gałązkach liściastych pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/3.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Grzybówka szafranowa
fot. 211137

 ID119333  Mycena crocata; Puszcza Bukowa, ok. 50 m od granicy Puszczy i zarazem granicy gmin: Szczecin i Stare Czarnowo w rejonie ul. Do Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.10.22; strefa przejściowa miedzy buczyną pomorską a łęgiem olszowym nad strumieniem; na opadłych liściach i gałązkach w rozproszeniu dość licznie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/GD/3.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: grzybówka szafranowa
fot. 212291

 ID119783  Mycena crocata; Puszcza Bukowa, ok. 2,5 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2008.10.26; buczyna pomorska z domieszką Db; na opadłych, zagrzebanych w ściółce gałązkach liściastych pojedynczo w rozproszeniu; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Grzybówka szafranowa
fot. 213669

 ID120008  Mycena crocata; Puszcza Bukowa, 0,6 km na SE od węzła autostrady przy ul. Morwowej w Szczecinie Podjuchach, gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2008.10.31; buczyna pomorska; na opadłych gałązkach w ściółce liściastej pojedynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Grzybówka szafranowa
fot. 214165

 ID120018  Mycena crocata; Puszcza Bukowa, ok. 0,5 km na E od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.02; Buczna pomorska; na opadłych gałązkach liściastych pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Grzybówka szafranowa
fot. 214197

 ID122137  Mycena crocata; Wołowiec, gorlicki Beskid Niski, 2 km SE, FG-20; 2008.09.13; młody las mieszany (m.in. brzoza, sosna, jodła, buk, wierzba iwa); na ziemi wśród ściółki pojedynczo, lub po kilka w rozproszonych grupach; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego, <080913 Mycena crocata>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Grzybówka szafranowa

fot. 219507

 ID147931  Mycena crocata; 7 km E kołobrzeg. zachodniopomorskie, BB-01; 05.10.2009; las liściasty, buk, brzoza; na ziemi pojedynczo, kilka owocników; leg. Paweł Paulus; det. Paweł Paulus; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/PP/7.02.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 281305 fot. 281306

 ID152144  Mycena crocata; Puszcza Bukowa, 2,4 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.10.17; buczyna pomorska, pobocze drogi leśnej; gałąź bukowa pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Grzybówka szafranowa
fot. 292532

 ID176135  Mycena crocata; Lipowiec, kilka km od Jaślisk, blisko Słowacji, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2010.09.12; las głównie bukowy z domieszką brzozy, wiązu, sosny; na leżących patykach w grupach, po kilka i kilkanaście; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/AH/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Obecnie, w różnych częściach Beskidu Niskiego spotykam ją masowo, rośnie jak zwariowana. (M. in. w Trzcianie - stanowisko wcześniej zgłoszone, na każdym kroku można się na nią natknąć.


fot. 377740 fot. 377741 fot. 377742 fot. 377743 fot. 377744

 ID188896  Mycena crocata; Polańczyk, pow. leski, woj. podkarpackie, FG-37; ; las bukowy z pojedynczymi sosnami; na ziemi dwa owocniki; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/WC/1.09.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 432282 fot. 432283 fot. 432284

 ID190380  Mycena crocata; 1,5 km SE od st. kol. Bagicz, pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie, BB-01; 2011.08.26; buczyna; na ziemi bogatej w szczątki organiczne jeden owocnik; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/TT/30.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 439307 fot. 439308 fot. 439309

 ID193295  Mycena crocata; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Radości-planowany Rezerwat Przyrody, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; 2011.10.29; las bukowy z domieszką sosny,dębu; na drewnie,gałeziach razem z Marasmius alliaceus jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/MWR/25.11.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 453389 fot. 453390 fot. 453391 fot. 453392 fot. 453393
froma ochrony Trójmiejski PK

ID195729 Mycena crocata; las między Mszaną, a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2011.08.28; Las głównie jodła z domieszką buka, leszczyna, osika i in.; na drewnie zagrzebanym w ziemi 2 owocniki w towarzystwie pieprzników bladych; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: W tym lesie, podczas wilgotnej pogody Mycena crocata występuje często, w wielu wilgotnych miejscach. Rok 2011 był dziwny i dlatego tak mało ich było.
fot. 466486 fot. 466487

ID195752 Mycena crocata; las między Chorkówką, a Bóbrką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-12; 2010.10.04; buk z jodłą, sosną, czereśnia ptasia i in.; na leżącym drewnie liściastym (chyba bukowym) pojedynczo, 3 owocniki, w różnych częściach lasu; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 466582 fot. 466583

 ID269087  Mycena crocata; Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-95; 2015.09.21; las bukowy, grab, rzadko dąb; na ziemi 2; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF0000591, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 791261 fot. 791262 fot. 791263

 ID276277  Mycena crocata; 1,8 km na SE od Bielinka, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-30; 2011.08.20; grąd (Db, Bk, Gb, głóg, leszczyna); w ściółce liściastej w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 6/GD/15.05.2019, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 823391 fot. 823392

ID290603 Mycena crocata; okolice Woli Michowej, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-46; 2016.09.11; pobocze utwardzonej drogi (obk las głównie jodłowo świerkowo bukowy); na zagrzebanym w ziemi drewnie (najprawdopodobniej bukowym) 2 owocniki nieopodal siebie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 875713 fot. 875714 fot. 875715 fot. 875716 fot. 875717

ID301923 Mycena crocata; Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2016-09-25; Las jodłowo bukowy z grabem i in.; Prawdopodobnie na zgrzebanym drewnie liściastym ok. 10 owocników w grupie (więcej nie szukałam); leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 930300

ID332994 Mycena crocata; Wyspa Uznam, 1,2km na sw od Stacji Nautycznej Karsibór, pow. Świnoujście, woj. zachodniopomorske, AB-31; 2020.07.11; kwaśna buczyna; na ściółce pojedynczy owocnik; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Grażyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: po uszkodzeniu wypływ pomarańczowoczerwonego soku
Grzybówka szafranowafot. 1149226fot. 1149227fot. 1149228

ID338399 Mycena crocata; Wysowa, pow. gorlicki, woj. małopolskie, EG-38; 2020.10.10; las głównie jodłowy z bukiem i in.; na zagrzebanym drewnie, zapewne bukowym pojedynczo i kilka w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1185078 fot. 1185079 fot. 1185080

ID351456 Mycena crocata; Pojezierze Myśliborskie (prop. rez. Jezioro Górne), 1 km na SW od Górnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-23; 2021.10.19; żyzna buczyna; na ziemi w głębokiej ściółce liściastej w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1279872 fot. 1279873 fot. 1279874 fot. 1279875

ID351980 Mycena crocata; Dolina Dolnej Odry (prop. rez. Widuchowskie Górki), 2,3 km na SW od Dębogóry, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-12; 2021.10.28; grąd; na ściółce liściastej pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1286007 fot. 1286008 fot. 1286009

ID361364 Mycena crocata; Wysoczyzna Elbląska między Jagodnem a Próchnikiem, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.09.19; Buczyna z dodatkiem So, Db, Brz i in.; na zbutwiałym pniu i na ściółce 1 owocnik na pniu, kilka na ściółce; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°14'19.9"N 19°25'49.6"E

wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1372779.html

ID361370 Mycena crocata; Elbląg, las Bażantarnia, 300 m. E od restauracji Myśliwska, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.09.22; las mieszany Bk-Gb-So i in., wśród podrostu liściastych; na ziemi i resztkach zbutwiałego drewna ponad 10 owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'24.8"N 19°27'00.6"E

fot. 1374297 fot. 1374298 fot. 1374299 fot. 1374300 fot. 1374301 fot. 1374302

ID361910 Mycena crocata; Pagórki, 800 m. N, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.10.02; buczyna, wilgotne miejsce blisko dna jaru; na mchu porastającym duży głaz narzutowy kilka owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°15'48.0"N 19°31'11.0"E

fot. 1378491 fot. 1378492 fot. 1378493 fot. 1378494 fot. 1378495 fot. 1378496

ID362290 Mycena crocata; Elbląg, las Bażantarnia, 90 m. NE od Świątyni Dumania, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.10.08; buczyna, wilgotne miejsce przy dnie jaru; na ściółce i w mchach po kilka owocników w 2-3 miejscach w odległości kilkudziesięciu m.; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'23.7"N 19°28'26.6"E

fot. 1381559 fot. 1381560 fot. 1381561 fot. 1381562 fot. 1381563

ID362383 Mycena crocata; Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Buczyny Barlineckie), 1,8 km na W od miejscowości Krzynki, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.10.05; łęg olszowy; na ściółce liściastej kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1382267 fot. 1382268 fot. 1382269

ID362452 Mycena crocata; Wzgórza Bukowe (SzPK Puszcza Bukowa, prop. powiększenie rez. Bukowe Zdroje), 0,4 km na E od wiaduktu autostrady A6 nad ul. Smoczą, AB-93; 2022.10.10; żyzna buczyna; na ściółce liściastej kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1382758 fot. 1382759 fot. 1382760

ID363284 Mycena crocata; Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Źródła Płoni) 1,9 km N od miejscowości Krzynka, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.10.23; grąd; na ściółce liściastej kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1388565 fot. 1388566

ID363534 Mycena crocata; Elbląg - Rubno (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.10.31; granica grądu i łęgu (Bk-Db-Ol-Brz-Gb i in.); na ściółce i na drewnie 1 owocnik na ściółce i 1 na gałęzi liściastego; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°13'14.6"N 19°24'02.8"E

fot. 1390715 fot. 1390716 fot. 1390717 fot. 1390718 fot. 1390719 fot. 1390720 fot. 1390721

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji