Mycena sanguinolenta (grzybówka krwawiąca)
na bukwie, skręcony trzon
Mycena sanguinolenta (grzybówka krwawiąca)
młode owocniki na bukwach
Mycena sanguinolenta (grzybówka krwawiąca)
na liściach bukowych

owocnik

Mycena sanguinolenta (grzybówka krwawiąca)
Kapelusz kremoworóżowy, różowobrązowy, fioletowo-brązowawy, w centrum ciemniejszy; stożkowaty, dzwonkowaty do szeroko rozpostartego i wypukłego ze słabo zaznaczonym garbkiem; 5 - 10(15) mm średnicy; prążkowany i prześwitujący prawie do centrum; brzeg równy, ciemno brązowo-czerwony; powierzchnia matowa i oszroniona, szybko gładka, naga.

space

Trzon barwy kapelusza, w dolnej części z beżowymi włoskami; 30-70 x 0.5-1.5 mm, cienki, równogruby, pusty, kruchy, matowy, gładki.

space

Pileus creamy-pink, pink-brown, violet-brownish, centrally darker; conic, campanulate to broadly expanded and convex and weakly umbonate; 5 - 10(15) mm in diameter; translucent-striate almost to the centre; margin even, dark brown-red; surface dull and pruinose, quickly smooth, glabrous.

space

Stipe concolourous with the cap, in lower part with beige hairs; 30-70 x 0.5-1.5 mm, thin, equal, hollow, fragile, dull, smooth.

space

zarodniki

Wysyp zarodników białawy. Zarodniki elipsoidalne, pestkowate, 8-10 x 4-6 µm.
Spore print whitish. Spores ellipsoid, pip-shaped, 8-10 x 4-6 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Bardzo pospolity gatunek, szeroko rozpowszechniony. Owocniki wyrastają od maja do października pojedynczo, ale w dużej ilości, w lasach liściastych i iglastych, na opadłych liściach, gałązkach, bukwach, igliwiu i innych szczątkach roślinnych.
Very common. Can be found in hardwood and coniferous forests, from early summer till fall, solitary and gregarious, on leaves litter, dead branches, needle litter and plants remains.
Dobrym znakiem rozpoznawczym jest wydzielanie ciemnoczerwonego soku mlecznego. Podobnie zabarwiony sok wydziela znacznie większa grzybówka krwista (Mycena haematopus) ale ta jest znacznie większa, wyrasta w wiązkach na drewnie i ostrza blaszek nie wyróżniają się barwą.
This species is well characterized by reddish milk exuded by the stipe when broken. Similar milk has grzybówka krwista (Mycena haematopus) (photo 1), but this species is much bigger, grows in clusters and lamellar edges are the same colour as lamellae.

wybrane okazy · selected collections

#7
02 08 03 - 3
leg. Marek Snowarski
/stawy milickie/
#3
99 07 04 - 2
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Lisiewska M., 1987 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XVII. Grzybówka (Mycena). p.22 [13]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.364 [26III]
  • Cetto, B., 1979 — Der grosse Pilzuehrer. Vol. 3 p.116b [23III]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3593]
    Mycena sanguinolenta (Alb. & Schwein.) P. Kumm. · synonimy: M. subsanguinolenta A.H. Sm.
    publikacje: Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Stasińska i Sotek 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Flisińska 2000, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Filisiewicz 2006 , Lisiewska i Strakulska 2002 , Lisiewska i Marach 2002, Lisiewska i Reszel 2000, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a, Friedrich i Orzechowska 2002 , Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Lisiewska 2004, Stasińska i Sotek 2003, Wilga 2004b, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000, Ślusarczyk 2004, Komorowska 2000, Lisiewska i Król 2007, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Bujakiewicz 2006, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Ronikier 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Łyczek i Domian 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b, Ronikier 2012, Ślusarczyk 2012, Stasińska 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Stasińska i in. 2004 , Salamaga i Ślusarczyk 2014, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a , Grzesiak i in. 2017, Stasińska i Sotek 2016, Pietras i in. 2016a, Kujawa i in. 2017, Friedrich 2010a, Wojewoda i in. 2016, Stasińska i Sotek 2017, Kwiatkowska 2017, Gierczyk i in. 2018, Chachuła 2018, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a , Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Holec i in. 2019a, Kudławiec 2017, Kujawa i in. 2019, Brzeg i Lisiewska 2018, Łyczek i in. 2006, Kujawa i in. 2020, Marciszewska i in. 2020, Stasińska i Sotek 2020, Friedrich 2020, Gierczyk i in. 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Ławrynowicz i in. 2009a

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji