Mycena renati (grzybówka złototrzonowa)
pokrój
Mycena renati (grzybówka złototrzonowa)
pokrój
Mycena renati (grzybówka złototrzonowa)
pokrój
Mycena renati (grzybówka złototrzonowa)

opis

Mycena renati (grzybówka złototrzonowa)
blaszki
Kapelusz

space

Trzon

space

zarodniki

Wysyp zarodników

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, na zmurszałych pniakach drzew liściastych (zwykle buka); maj-październik.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

#5
05 10 05 - 2
/Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina/
#4
06 05 24 - 1
/Puszcza Białowieska/
#5
06 05 24 - 2
/Puszcza Białowieska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Mycena renati na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CB-24 138004 CB-25 107086 DA-95 347168 DA-96 359078 DA-97 359217 DB-05 358092 358563 358460 345244 DB-06 348076 358200 347661 DF-85 66294 DF-96 68298 EG-37 33121 FG-21 331766 187882 68587 200402 FG-22 188020 FG-27 359151 FG-28 40273 FG-32 259898 FG-33 259903 FG-34 187900 FG-44 261735 FG-55 261108

 ID33121  Mycena renati; Jaworzyna Krynicka, od przedostatniego przystanku drogą w lewo około 2km i 10m od nowej nartostrady, EG-37; 2006.05.20; las bukowy; na bukowym, leżącym pniaku pięć grup po około 40 owocników; leg. Piotr Chachuła; det. Marek Kozłowski; eksykat: Tak, KRAM F-55671, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Pniak miał średnicę 90cm, był już mocno rozłożony. Zwarcie drzewostanu - pełne.
Na Jaworzynie znalazłem jeszcze tylko jedno miejsce, gdzie występował ten gatunek.

fot. 37301 fot. 37302

 ID40273  Mycena renati; Rezerwat, FG-28; 2006.08.28; Las jodłowy z domieszką cisa i graba; Kawałek butwiejącego grabowego drewna W wiązkach; leg. Piotr Chachuła; det. Sebastian Pinczer; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 39/PC/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: W rezerwacie "Cisy w Serednicy tylko ten jeden kawałek drewna porastały te grzybki.

fot. 50714 fot. 50715

 ID66294  Mycena renati; Wapiennik w Inwałdzie, Gmina Andrychów, Powiat Wadowice, DF-85; 2007.05.28; Fragment lasu z klonem jaworem i jesionem wyniosłym; na pniaku klonu jawora 15 owocników w kępie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/27.06.07, tak, notatka: tak; publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Kapelusz do 2 cm średnicy, trzonki długości około 3 cm.

fot. 96110

 ID68298  Mycena renati; Przy zielonym szlaku prowadzącym na Groń Jana Pawła II, Beskid Mały, DF-96; 2007.06.10; Las bukowy; na leżącej, bukowej gałęzi 20 owocników w wiązce; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/PC/3.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: H - 769 m n.p.m., N 49st48'07,1", E 19st26'30,1"

fot. 100252 fot. 100253 fot. 100254

 ID68587  Mycena renati; między Olchowcem, a Polanami, powiat jasielski, FG-21; 2007.06.07; las grabowy przy strumieniu Wilsznia; na zmurszałym pniu grabu (prawdopodobnie) w kilku wiązkach (łącznie kilkadziesiąt owocników); leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/27.06.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 100742 fot. 100743 fot. 100744

ID107086 Mycena renati; Dziemiany, CB-25; 2008.07.12; Las mieszany,buksosnadąb,brzoza,świerk,daglezja; na zmurszałym drewnie iglastym dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 184306 fot. 184307

ID138004 Mycena renati; Dziemiany-Kaszuby, CB-24; 2009.07.18; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja; na pniach swierkowych lub innych iglastych jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 255400

N 54*02,554'
E 017*44,818'
172 m.npm
powtórzenie stanowiska ID: 107086 fot. 255401

 ID187882  Mycena renati; Olchowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2011.07.07; las bukowy, na południowym stoku; na bukowym drewnie kilka wiązek w różnym stadium; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/1.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 426854 fot. 426855

 ID187900  Mycena renati; okolice Moszczańca (Kanasiówka - szczyt w paśmie granicznym Beskidu Niskiego), pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-34; 2011.06.05; głównie buczyna karpacka; na bukowym drewnie (kłody, pnie, konary) w wiązkach po kilka i kilkanaście, na przestrzeni kilku kilometrów 4 stanowiska; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/AH/1.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 426969 fot. 426970 fot. 426971 fot. 426972 fot. 426973

 ID188020  Mycena renati; Mszana Skrzyżowanie, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2011.06.04; Las mieszany, głównie z bukiem i jodłą; na pniu po ściętym drzewie, pewnie buku dwie wiązki, po kilka owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/AH/1.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 427519 fot. 427520

 ID200402  Mycena renati; las między Mszaną, a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2012.06.10; las jodłowo-bukowy z domieszkami; na leżącej gałęzi liściastej (buk?) około 20 owocników w wiązce; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF/BF/AH/120610/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 495331 fot. 495332

ID259898 Mycena renati; Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 2015.05.17; las bukowy z pojedynczymi jodłami; na bukowym, nurszejącym pniu dwie wiązki, kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 755932

ID259903 Mycena renati; okolice Lipowca (szlak na Zyndranową), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2015.05.17; las bukowy z jodłą, leszczyną, osiką i in.; kłoda bukowa kilka wiązek w różnym stadium, w sumie kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 755957

ID261108 Mycena renati; przy niebieskim szlaku, kilka km od Nowego Łupkowa, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-55; 2015.05.31; las jodła z bukiem i in.; na bukowym drągu kilka kępek po kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 760079 fot. 760080 fot. 760081

ID261735 Mycena renati; Kanasiówka od Wisłoka Wielkiego, tuż pod szczytem, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-44; 2015.04.06; las bukowy z domieszką jodły i in. drzew; na bukowych kłodach w kępkach po kilkanaście i kilkadziesiąt owocników, w kilku miejscach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 761976 fot. 761977 fot. 761978

 ID331766  Mycena renati; Kamień nad Kątami (MPN), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2020.06.06; las jodłowy z bukiem, klonem, jesionem, brzozą, leszczyną i in.; na kłodach bukowych masowo w kilku miejscach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Nie (MPN, a identyfikacja pewna), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1142054 fot. 1142055 fot. 1142056 fot. 1142057 fot. 1142058 fot. 1142059 fot. 1142060 fot. 1142061 fot. 1142062

ID345244 Mycena renati; Elbląg, las Bażantarnia, klkanaście m. na E od zapory ma rzece Kumiela, pow. m. Elbląg, woj. Warmińsko-mazurskie, DB-05; 2021.05.24; las liściasty (dąb, buk, klon i in.) z domieszką sosny; ścięty pień liściastego (być może dębu), mocno omszony kilka grupek po kilka-kilkanaście szt. w wiązkach; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: Znalezione 24.05.2021, próbki zebrane 28.05.2021. Początkowo występowały jako różowe i brązowe (które brałem za inny gatunek), 28.05. (pierwsze zdjęcie) wszystkie były już różowe. Przy pierwszym znalezisku zapach wydawał mi się przyjemny, przy drugim - chyba czułem zapach chloru (ale może to sugestia).
Pozostałe zdjęcia w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1226142.html
GPS: 54.1825944,19.4493472
Grzybówka złototrzonowa.fot. 1227570

ID347168 Mycena renati; Wysoczyzna Elbląska, ok. 1 km na NE od ośrodka Rangóry, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-95; 2021.08.07; Las bukowy; Na pniaku, prawdopodobnie buka do 10 owocników w 2 wiązkach; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°14'42.2"N 19°24'38.5"E
fot. 1247556fot. 1247557fot. 1247558fot. 1247559

ID347661 Mycena renati; Elbląg, las Bażantarnia, 120 m. S od wzg. Belweder, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.08.14; Las bukowo-sosnowy z dodatkiem dębu; Na zmurszałym pniu dębu(?) ok. 20 owocników w 3 wiązkach; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'28.5"N 19°27'54.0"E
fot. 1250523fot. 1250524fot. 1250525fot. 1250526

ID348076 Mycena renati; Elbląg, Las Bażantarnia, 100 m. E od wiaty Parasol, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.08.21; Las z przewagą buka, w okolicy świerki, brzozy; Na niezidentyfikowanym pniaku porośniętym mchem ok. 20 owocników w wiązkach; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'42.4"N 19°28'38.4"E
fot. 1253707 fot. 1253708 fot. 1253709 fot. 1253710

ID358092 Mycena renati; Elbląg, las Bażantarnia, Pd. skraj, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.05.25; Las liściasty Bk, Tp, Db i in.; na spróchniałej kłodzie buka kilka grup po kilka-kilkanaście owocników, łącznie ponad 100 szt.; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'12.0"N 19°26'59.2"E

znalezione 25.05.2022, owocniki zebrane 27.05.2022 (ost. 3 zdjęcia)
fot. 1341573 fot. 1341574 fot. 1341575 fot. 1341576 fot. 1341580 fot. 1341577 fot. 1341578 fot. 1341579

ID358200 Mycena renati; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.06.04; Buczyna z dodatkami; Na próchniejącym pniu prawdpd. buka 3 owocniki w wiązce; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'18.6"N 19°28'28.8"E
Zapach chloru

fot. 1342741 fot. 1342742 fot. 1342743 fot. 1342744

ID358460 Mycena renati; Elbląg – Krasny Las (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.06.08; Las liściasty z Db, Bk, Brz, Os, Wz i in., wilgotne miejsce nad potokiem; na kłodzie liściastego (prawdopod. dębu) ok. 10 owocników w wiązce; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°12'38.4"N 19°27'20.8"E

fot. 1345822fot. 1345823fot. 1345824fot. 1345825

ID358563 Mycena renati; Elbląg, Pn. podnóże Góry Gęsiej, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.06.19; Las w typie łęgowym z Tp, Ol, Db, Kl; Na pozbawionej kory, dość zbutwiałej kłodzie liściastego kilka wiązek, łącznie ok. 20 owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°09'44.1"N 19°26'32.6"E

fot. 1346995 fot. 1346996 fot. 1346997 fot. 1346998

ID359078 Mycena renati; Łęcze, 800 m. SSE (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.07.08; Buczyna z Db, Brz, strome zbocze jaru; na grubej kłodzie złamanego buka zawieszonej nad jarem 2 liczne grupy (do 100 owocników) wyrastające ze szczelin w drewnie; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°15'21.2"N 19°28'52.1"E

fot. 1351349 fot. 1351350 fot. 1351351 fot. 1351352 fot. 1351353

ID359151 Mycena renati; Okolice wsi Manasterzec, Park Krajobrazowy Gór Słonnych (zbocze wąwozu z nienazwanym potokiem, na północny zachód od Manasterca) dołączam zrzut ekranu z dokładną lokalizacją, pow. leski, woj. podkarpackie, FG-27; 08.07.2022; las z udziałem lipy, dębu, klonu, leszczyny, grabu, sosny, modrzewia, nielicznej jodły i in.; 10cio centymetrowy patyk liściastego leżacy na brzegu koryta potoku ok. 10 owocników w grupie, pojedynczo i kilka w wiązce; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1352275 fot. 1352276 fot. 1352277 fot. 1352278

 ID359217  Mycena renati; Rychnowy, 1 km SEE - rezerwat Pióropusznikowy Jar, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-97; 2022.07.17; Buczyna z dodatkami (So, Gb); Na zbutwiałym pniu liściastego kilka grupek, w wiązkach po kilkanaście-kilkadziesiąt; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - rezerwat, tak, notatka: nie
uwagi: 54°15'12.4"N 19°38'11.9"E

Zapach chloru słaby, ale obecny:)

fot. 1353453 fot. 1353454 fot. 1353455 fot. 1353456 fot. 1353457

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji