Bolbitius reticulatus (gnojanka usiatkowana)
pokrój
Bolbitius reticulatus (gnojanka usiatkowana)
blaszki i trzon
Bolbitius reticulatus (gnojanka usiatkowana)

cechy makroskopowe

Bolbitius reticulatus (gnojanka usiatkowana)
Kapelusz

space

Trzon

space

Barwa wysypu zarodników

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, ogrodach botanicznych, na rozłożonym drewnie liściastym; czerwiec-listopad.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#7
06 05 23 - 5
/Puszcza Białowieska/
#4
tk.060725-200607165
leg. Tomasz Krzyszczyk
/Park Pszczelnik w Siemianowicach Śląskich/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" [141]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Bolbitius reticulatus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-84 311905 AB-93 299593 AB-94 276251 340032 BC-99 208933 CA-89 121310 CA-97 107089 CC-15 281421 293308 DD-59 46674 DD-77 21245 DE-35 315986 DE-45 241425 349555 DE-54 359380 DE-56 351786 332783 DE-66 123881 DF-33 48894 EC-35 294010 ED-34 274577 FE-57 358176 FG-32 231963 GC-01 230707 262375 270045 GC-02 230589

 ID21245  Bolbitius reticulatus; Uroczysko Wiączyń ad Łódź, DD-77; 2005.06.23; las mieszany z bukiem i jodłą; na konarze leżącego starego buka jeden okaz i resztka drugiego obok; leg. Jacek Kalisiak; det. Anna Kujawa; eksykat: w Stacji ZBŚRiL PAN , 4/JKK/20.07.05, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Gnojka usiatkowana

=== na Czerwonej Liście (R) wymieniony synonim Bolbitius pluteoides
=== drugie stanowisko z Nizin Środkowopolskich, w tym nowy dla Wyżyny Łódzkiej
=== na podst. Wojewoda Wł., 2005(2003). Checklist of Polish Larger Basidiomycetes. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk. Kraków.

fot. 19515

 ID46674  Bolbitius reticulatus; uroczysko Lipce k. Lipiec Reymontowskich, oddział 24, DD-59; 2006.09.19; las bukowy; na pniaku buka? pojedynczy owocnik; leg. Błażej Gierczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BG/14.01.07, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:

 ID48894  Bolbitius reticulatus; Park Pszczelnik w Siemianowicach Śląskich, DF-33; 2006.07.25; las liściasty (wierzba, topola, brzoza, olcha, klon); na pniaku topoli jeden owocnik; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-07-165, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: .fot. 64600

 ID107089  Bolbitius reticulatus; Rezerwat Ostrzycki Las., CA-97; 2008.07.20; Buczyna.; na zmurszałym pniu buka dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Jakub Węcławski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/23.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 184315 fot. 184316

 ID121310  Bolbitius reticulatus; Chwaszczyno k/Gdańska, CA-89; 2008.11.16; zadrzewienie na polu uprawnym; na pniu nieokreślonego drzewa (topola osika?) dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/081116/0001, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/216871.html
uwagi: fot. 217747 fot. 217748 fot. 217749

UWAGA (BG): materiał zielnikowy mocno pokruszony; prawdopodobnie B. reticulatus v. pluteoides

 ID123881  Bolbitius reticulatus; 0,5 km E,Podświerk,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-66; 2008.08.30; las mieszany -dąb,klon,lipa,brzoza,sosna; na mocno zmurszałej kłodzie drzewa liściastego pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/19.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: na tej samej kłodzie wyrastał Pluteus leoninus (id112093) i domniemany Flammulaster muricatus (id112618)

fot. 223469.jpg

fot. 223470.jpg

 ID208933  Bolbitius reticulatus; Poznań-Nowa Wieś Dolna, 0,6 km NW, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, BC-99; 2012.10.17; las mieszany ze starymi dębami, sosną, brzozą, topolą, młodym grabem, klonem; kłoda drzewa liściastego (topola?), na jednym z konarów korony okorowanym, murszejącym jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF/BF/BK/121017/0001, tak, notatka: nie
uwagi: N 52°28'55,04" E 16°57'15,03"

nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Marianowo, oddział 258

na tej samej kłodzie w miejscu przełamania pnia wyrastała Clavicorona pyxidata
natomiast owocnik Bolbitius reticulatus wyrastał na jednym z konarów korony, obok w pobliżu wyrastał Flammulaster muricatus

siedlisko
fot. 536614 fot. 536615
owocnik
fot. 536616 fot. 536617

 ID230589  Bolbitius reticulatus; około 6 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2013.07.18; las mieszany, rozdroże; na korzeniach w zagłębieniu ziemi wyrytym przez dziki kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130718/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635228 fot. 635229

 ID230707  Bolbitius reticulatus; około 2 km na W od Supraśla, okolice Pólka, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2013.06.09; las mieszany ze znaczną przewagą liściastych (dąb, grab, brzoza, topola, sporadycznie świerk i inne); na leżacym na ziemi klocu drewna, mocno zbutwiałym dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130609/1000, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635975

ID231963 Bolbitius reticulatus; Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. p, FG-32; 2013.11.09; las głównie bukowy z domieszką innych drzew i krzewów; na liściastym kawałku drewna, leszczyna(?) 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, u Waldka, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 651150 fot. 651151 Bolbitius reticulatus

 ID241425  Bolbitius reticulatus f. aleuriatus; 1 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2014.06.26; las mieszany -dęby, brzozy, sosny; na zmurszałym pniaku brzozy grupa 3 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/140626/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 51,5" N i 19st 25' 1,25" E

fot. 685484

 ID262375  Bolbitius reticulatus; około 1 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2015,05,21; przydroże w lesie, teren nieco ruderalny; na zbutwiałym pniu liściastego (brzoza?) dwa owocniki z tego jeden zupełnie niedojrzały; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005930, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 764355fot. 764356fot. 764357

 ID270045  Bolbitius reticulatus; około 2km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2015.09.10; skraj lasu, miejsce składowania drewna; na butwiejących resztkach drewna pojedynczy owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005938, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 795498 fot. 795499 fot. 795500

 ID274577  Bolbitius reticulatus f. aleuriatus; Las Młochowski, Podkowa Leśna, pow. grodziski, woj. mazowieckie, ED-34; 2015.09.17; las mieszany, dąb, sosna + lipa, brzoza, grab; powalony omszały pień drzewa liściastego 5 owocników, rozproszone; leg. ala mikołaj; det. ala mikołaj; eksykat: BGF/BF/AM/150917/0004, tak, notatka: tak, wątek 785054
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/785056.jpg

 ID276251  Bolbitius reticulatus f. reticulatus; 2,2 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.12.26; kwaśna buczyna; na bukowej kłodzie pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0000775, tak, notatka: tak
uwagi: Omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/819543.html
fot. 823339 fot. 823340

ID281421 Bolbitius reticulatus; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.05.07; Las liściasty z domieszką sosny.; Na zmurszałym pniaku jesionowym. Pojedynczy owocnik w towarzystwie Xylaria hypoxylon.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 841088 fot. 841089

ID293308 Bolbitius reticulatus; Wojnowo, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.10.31; Wyschnięte oczko wodne otoczone kilkunastoletnią dębiną.; Na silnie zmurszałym, zalegającym na ziemi konarze topoli. Pojedynczy owocnik.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 887579 fot. 887580

ID294010 Bolbitius reticulatus; ok.3 km na SW od Przasnysza, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2016.07.08; Grąd grabowy z domieszką dębu,brzozy; na murszejącej gałązce grabu Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Błażej Gierczyk na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/857852.html

ID299593 Bolbitius reticulatus; Puszcza Bukowa, ok. 2 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2017.05.09; żyzna buczyna; na murszu drewna bukowego w grupie - 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 919420 fot. 919421 fot. 919422 fot. 919423

ID311905 Bolbitius reticulatus; Park Leśny w Strudze, 0,8 km na NW od mostu drogi krajowej nr 10 nad Płonią, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2017.04.07; grąd w dolinie rzeki; na murszu drzewnym wymieszanym z ziemią, pod bukiem w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 980266 fot. 980267 fot. 980268 fot. 980269

ID315986 Bolbitius reticulatus; 1 km N od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2018.07.21; las liściasty -graby, brzozy, osiki, dęby i inne; na kłodzie padłego wiązu (?), przy korzeniach jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 48" N i 19st 22' 51" E

fot. 1009541 fot. 1009542 fot. 1009543

ID332783 Bolbitius reticulatus; 1 km SE od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2020.06.11; bór sosnowy z domieszką dębów; miejsce składowania drewna; na ziemi przemieszanej z materiałem drzewnym ponad 10 owocników w przeciągu trzech tygodni; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 34,5" N i 19st 30' 30,8" E

fot. 1147845 fot. 1147846

20.06.2020
fot. 1147847 fot. 1147848

26.06/2020
fot. 1147849 fot. 1147850 fot. 1147851 fot. 1147852

ID340032 Bolbitius reticulatus f. reticulatus; Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 1,6 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2020.11.02; kwaśna buczyna; na zmurszałym fragmencie drewna Fagus sylvatica w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1193384 fot. 1193385 fot. 1193386 fot. 1193387
zarodniki: 6,4-9,8 µm x 3,8-4,9 µm (średnio: 7,8 x 4,3 µm)
fot. 1193388

ID349555 Bolbitius reticulatus; 1 km N od wsi Zalesiczki; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2021.08.22; śródleśny młodnik -gł. dęby; na zmurszałej, omszałej gałęzi dębowej leżącej na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 9' 58,7" N 19st 25' 26" E

fot. 1264009 fot. 1264010 fot. 1264011

ID351786 Bolbitius reticulatus; 1,5 km SW od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2021.08.14; młodnik mieszany -brzoza, dąb, sosna, dąb czerwony; na zmurszałej gałęzi dębowej leżącej na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 11,5" N 19st 29' 9" E

fot. 1283824 fot. 1283825

ID358176 Bolbitius reticulatus; Dębszczyzna, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE-57; 2022.06.05; Las grabowo-dębowy, 51.031641, 22.477874; Na ziemi, przy martwym drewnie 3 owocniki; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk, tak
uwagi: fot. 1342631fot. 1342632fot. 1342633

ID359380 Bolbitius reticulatus; 1,5 km SW od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2022.07.23; fragment lasu z okresowym ciekiem wodnym -graby, brzozy, sosny i inne; na ziemi przemieszanej z materiałem drzewnym jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 8,5" N 19st 15' 10" E

fot. 1356157 fot. 1356158

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji