grzyby.pl

Nectria cinnabarina (Tode) Fr. (1849)

gruzełek cynobrowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Nectria cinnabarina (gruzełek cynobrowy)
gałązka z owocnikami
Nectria cinnabarina (gruzełek cynobrowy)
owocniki w stadium konidialnym (różowe) i doskonałym (cynobrowe) na gałązce Acer platanoides
Nectria cinnabarina (gruzełek cynobrowy)
na martwej gałązce krzewu liściastego
Nectria cinnabarina (gruzełek cynobrowy)
zarodniki

owocnik

Gatunek ten wytwarza dwojakie owocniki. Dla stadium niedoskonałego, konidialnego, są to kulistawe, poduszeczkowate jasnopomarańczowe do jasnoróżowawych twory średnicy 0.5-3 mm. W stadium doskonałym są to gęste skupienia cynobrowo do brązowoczerwonych brodaweczek. Pojedyncza brodawka ma 0.2-0.4 mm średnicy, jest kulistawa z wyraźnym wgłębieniem na szczycie. Obok siebie mogą występować owocniki obu rodzajów co widać na zbliżeniu powyżej.
This species produces two kinds of sporocarps. For the imperfect, conidial stadium, they are subspherical, pulvinate, light orange to light pinkish formations 0.5-3 mm in diameter. In perfect stadium dense groupings of cinnabar- to brown-red fine verrucae are formed. Single verruca has 0.2-0.4 mm in diameter, is subspherical with a distinctive depression at the top. Both types of sporocarps may grow beside each other visible in the close-up above.

zarodniki

Zarodniki są silnie wydłużone cylindryczno-elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, pośrodku z przegrodą, 16-19 x 5.5-6 µm.
Spores are very elongate cylindric-ellipsoid, smooth, hyaline, with a septum in the middle, 16-19 x 5.5-6 µm.

występowanie

Gatunek bardzo pospolity. Owocniki wyrastają gromadnie na martwych gałązkach i pniach drzew liściastych, w przeciągu całego roku.
Very common. Round year, gregarious on dead branches and stems of decidious trees.

uwagi

Stadium niedoskonałe jest opisane jako gatunek Tubercularia vulgaris.
Imperfect form described as Tubercularia vulgaris.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. [26I]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji