grzyby.pl

Boidinia furfuracea (Bres.) Stalpers et Hjortstam

woskobłonka kulistozarodnikowa
Gloeocystidiellum furfuraceum (Bres.) Donk [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na rozkładającym się drewnie brzozy i sosny zwyczajnej.W lasach, na rozkładającym się drewnie brzozy i sosny zwyczajnej.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony