grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Boidinia furfuracea (Bres.) Stalpers & Hjortstam

Stereaceae Stereaceae Stereaceae StereaceaeStereaceaetarczóweczka krążkowata (Aleurodiscus disciformis)Gloeocystidiellum convolvens