grzyby.pl

Boidinia furfuracea (Bres.) Stalpers et Hjortstam

woskobłonka kulistozarodnikowa
Gloeocystidiellum furfuraceum (Bres.) Donk [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, na rozkładającym się drewnie brzozy i sosny zwyczajnej.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
 • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
 • dane w bazie „publikacje po 2000 r.”
  Gloeocystidiellum furfuraceum (Bres.) Donk
  — wg Index Fungorum: Boidinia furfuracea (Bres.) Stalpers & Hjortstam
  synonimy: Boidinia furfuracea (Bres.) Stalpers & Hjortstam
  uwagi: Synonim podany przez Flisińską 2004 (Hypochnus furfuraceus Bres.) wskazuje na Gloeocystidiellum furfuraceum
  · publikacje: Flisińska 2004 (as: Resinicium furfuraceum) · Karasiński 2016 (as: Boidinia furfuracea) · Karasiński i in. 2015 (as: Resinicium furfuraceum) · Wojewoda i in. 2016 (as: Boidinia furfuracea)

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji