grzyby.pl

Tricholoma ustale (Fr.) P. Kumm.

gąska bukowa, gąska ogorzała
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tricholoma ustale (gąska bukowa)
licznie pod bukami; 30.07.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Tricholoma ustale (gąska bukowa)
licznie pod bukami
Tricholoma ustale (gąska bukowa)
trzon i blaszki; licznie pod bukami
Tricholoma ustale (gąska bukowa)
grupa pod bukami

owocnik

Tricholoma ustale (gąska bukowa)
Kapelusz młody czerwonobrązowy, kasztanowobrązowy, z oliwkowym odcieniem, pokryty grubą warstwą śluzu, w centrum ciemniejszy, z wiekiem suchy i czarnobrązowy, lśniący; powierzchnia bez strefowań, naga, gładka; początkowo wypukły, potem rozpostarty z niewyraźnym garbkiem, 40-80 (120) mm średnicy; brzeg długo podwinięty, ostry, jaśniejszy.

Blaszki białe, jasno ochrowo-żółtawe, z wiekiem czerwonobrązowo, rdzawo plamiste, na starość także z czerniejącym ostrzem; gęste, zatokowato przyrośnięte lub wykrojone.

Trzon z czerwonobrązowymi włókienkami, w górze białawy, powierzchnia sucha, drobno kosmkowata, bez strefy pierścieniowej; 50-80 x 10-15 mm, równogruby, często w dolnej części rozszerzony i korzeniasto zakończony; sztywny, elastyczny, z wiekiem pusty.

Miąższ biały, kremowy, uszkodzony brązowieje, w podstawie trzonu czerwonobrązowy; łagodny lub nieco gorzkawy, bez zapachu lub o słabym mącznym zapachu.Kapelusz młody czerwonobrązowy, kasztanowobrązowy, z oliwkowym odcieniem, pokryty grubą warstwą śluzu, w centrum ciemniejszy, z wiekiem suchy i czarnobrązowy, lśniący; powierzchnia bez strefowań, naga, gładka; początkowo wypukły, potem rozpostarty z niewyraźnym garbkiem, 40-80 (120) mm średnicy; brzeg długo podwinięty, ostry, jaśniejszy.

space

Trzon z czerwonobrązowymi włókienkami, w górze białawy, powierzchnia sucha, drobno kosmkowata, bez strefy pierścieniowej; 50-80 x 10-15 mm, równogruby, często w dolnej części rozszerzony i korzeniasto zakończony; sztywny, elastyczny, z wiekiem pusty.

space

Pileus young red-brown, chestnut-brown, with olive tint, covered thickly with mucus, centrally darker, with age dry and black-brown, glossy; surface not zonate, glabrous, smooth; initially convex, later expanding with an inconspicuous umbo, 40-80 (120) mm in diameter; margin incurved for a long time, acute, lighter coloured.

Lamellae white, light ochraceous-yellow, with age red-brown, rusty-spotted, at maturity also with blackening edge; close, sinuate.

Stipe with red-brown fibrils, at apex whitish, surface dry, finely fibrillose, without ring zone; 50-80 x 10-15 mm, equal, often lower part enlarged and rooting; stiff, elastic, with age hollow.

Flesh white, cream-coloured, injured turns brown, at the base of the stipe red-brown; mild or slightly bitterish, odourless or smell weak farinaceous.

Pileus young red-brown, chestnut-brown, with olive tint, covered thickly with mucus, centrally darker, with age dry and black-brown, glossy; surface not zonate, glabrous, smooth; initially convex, later expanding with an inconspicuous umbo, 40-80 (120) mm in diameter; margin incurved for a long time, acute, lighter coloured.

space

Stipe with red-brown fibrils, at apex whitish, surface dry, finely fibrillose, without ring zone; 50-80 x 10-15 mm, equal, often lower part enlarged and rooting; stiff, elastic, with age hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki bezbarwne, jajowate, 5-7 x 3,5-5 µm.Wysyp zarodników biały. Zarodniki bezbarwne, jajowate, 5-7 x 3,5-5 µm.
Spore print white. Spores hyaline, ovoid, 5-7 x 3,5-5 µm.
Spore print white. Spores hyaline, ovoid, 5-7 x 3,5-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Dość częsta. Od lata do jesieni, w lasach liściastych, zwłaszcza pod bukami, zwykle w grupach a nawet w kępkach.Dość częsta. Od lata do jesieni, w lasach liściastych, zwłaszcza pod bukami, zwykle w grupach a nawet w kępkach.
Widespread. Summer-fall. In hardwood forests, primarily under Fagus, solitary to gregarious, often almost clustered.
Widespread. Summer-fall. In hardwood forests, primarily under Fagus, solitary to gregarious, often almost clustered.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalna, ale niezbyt smaczna.[134]Jadalna, ale niezbyt smaczna.[134]

uwagi

Inne brązowe gąski z mniej lub bardziej śluzowatym kapeluszu i o mniej lub bardziej wyraźnym mącznym zapachu oraz smaku to występujące w lasach liściastych: Tricholoma ustaloides z wyraźną białą strefą pierścieniową na trzonie, gąska żółtobrunatna (Tricholoma fulvum) z siarkowożółtymi blaszkami i żółtym miąższem, gąska topolowa (Tricholoma populinum) wyrasta pod topolami z brązowiejącym trzonem i blaszkami. W lasach iglastych głównie pod sosnami można spotkać gąska białobrązowa (Tricholoma albobrunneum) z porozrywaną strefą pierścieniową, gąska gorzkawa (Tricholoma stans) z gładkim, promieniście włóknistym i nieco śluzowatym kapeluszem, gąska dachówkowata (Tricholoma imbricatum) z drobno spękanym, suchym kapeluszem i gąska kroplistobrzega (Tricholoma pessundatum) z silnie śluzowatym kapeluszem i czerniejącym ostrzami blaszek.Inne brązowe gąski z mniej lub bardziej śluzowatym kapeluszu i o mniej lub bardziej wyraźnym mącznym zapachu oraz smaku to występujące w lasach liściastych: Tricholoma ustaloides z wyraźną białą strefą pierścieniową na trzonie, gąska żółtobrunatna (Tricholoma fulvum) z siarkowożółtymi blaszkami i żółtym miąższem, gąska topolowa (Tricholoma populinum) wyrasta pod topolami z brązowiejącym trzonem i blaszkami. W lasach iglastych głównie pod sosnami można spotkać gąska białobrązowa (Tricholoma albobrunneum) z porozrywaną strefą pierścieniową, gąska gorzkawa (Tricholoma stans) z gładkim, promieniście włóknistym i nieco śluzowatym kapeluszem, gąska dachówkowata (Tricholoma imbricatum) z drobno spękanym, suchym kapeluszem i gąska kroplistobrzega (Tricholoma pessundatum) z silnie śluzowatym kapeluszem i czerniejącym ostrzami blaszek.
Other brown Tricholoma with more or less mucous cap and more or less distinct farinaceous odour and taste are found in deciduous forests: Tricholoma ustaloides with distinct white ring zone on the stipe, gąska żółtobrunatna (Tricholoma fulvum) with sulphur-yellow lamellae and yellow flesh, gąska topolowa (Tricholoma populinum) grows under poplars and has browning stipe and gills. In deciduous forests mainly under pine-trees can be found gąska białobrązowa (Tricholoma albobrunneum) with split ring zone, gąska gorzkawa (Tricholoma stans) with a smooth, radially fibrillose and slightly mucous cap, gąska dachówkowata (Tricholoma imbricatum) with minutely cracked, dry cap, and gąska kroplistobrzega (Tricholoma pessundatum) with strongly mucous cap and with blackening edges of gills.
Other brown Tricholoma with more or less mucous cap and more or less distinct farinaceous odour and taste are found in deciduous forests: Tricholoma ustaloides with distinct white ring zone on the stipe, gąska żółtobrunatna (Tricholoma fulvum) with sulphur-yellow lamellae and yellow flesh, gąska topolowa (Tricholoma populinum) grows under poplars and has browning stipe and gills. In deciduous forests mainly under pine-trees can be found gąska białobrązowa (Tricholoma albobrunneum) with split ring zone, gąska gorzkawa (Tricholoma stans) with a smooth, radially fibrillose and slightly mucous cap, gąska dachówkowata (Tricholoma imbricatum) with minutely cracked, dry cap, and gąska kroplistobrzega (Tricholoma pessundatum) with strongly mucous cap and with blackening edges of gills.