literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2571]
    Gymnopilus picreus (Pers.) P. Karst. · publikacje: Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2004, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa i Gierczyk 2011a, Gierczyk i in. 2013, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015a , Gierczyk i in. 2017a, Wojewoda i in. 2016, Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2018b, Bujakiewicz 2018, Ślusarczyk 2019, Kujawa i in. 2019, Ślusarczyk 2020, Gierczyk i Kujawa 2020, Gierczyk i in. 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Szczepkowski i in. 2022

znaleziska Gymnopilus picreus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD-27 155663 CA-36 223105 CA-89 220936 CA-93 290105 288033 349384 CB-24 190841 191204 202690 CB-25 206517 DA-51 268320 DA-80 191113 DE-54 335687 EB-58 222358 EB-59 225903 EB-68 222311 FG-33 331312 GC-01 296412

 ID155663  Gymnopilus picreus; 1,5 km na NW od Gryżyny, pow. Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, AD-27; 2008.09.09; Leucobryo-Pinetum; na murszejącym pniaku Pinus kępkowo i gromadnie, kilkanaście; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 1035* w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 304474

 ID190841  Gymnopilus picreus; Kalisz kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2011.08.28; Las sosnowy z domieszką brzozy; na pniu sosny kilkanaście owocników w kępkach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/110828/0002, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 441516 fot. 441517
forma ochrony-obszar specjalnej ochrony Bory Tucholskie

 ID191113  Gymnopilus picreus; TPK Gdańsk Oliwa rezerwat przyrody Dolina Huzarów, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2011.09.07; las bukowy z domieszką świerka; na pniu świerka kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/110907/0002, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic
uwagi: fot. 442998
forma ochrony rezerwat przyrody na obszarze Trójmiejskiego PK
http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.37610~18.53925&lvl=15&sp=point.54.37610_18.53925_7%20wrze%C5%9Bnia%202011%20(2).JPG

 ID191204  Gymnopilus picreus; Tuszkowy 5 km.od Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2011.09.11; Las sosnowy; drewno sosny 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/110911/0003, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 443517 fot. 443518
forma ochrony-obszar szczególnej ochrony Bory Tucholskie

 ID202690  Gymnopilus picreus; Kalisz Kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2012.08.15; Las świerkowy; pień świerka kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/MWR/28.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 507032

 ID206517  Gymnopilus picreus; Kalisz Kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-25; 2012.09.22; Las sosnowy; drewno sosny kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/120922/0004, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 523734

 ID220936  Gymnopilus picreus; TPK Gdańsk Lasy Sopockie, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA-89; 2013.09.03; Las mieszany,buk,sosna,świerk; martwa,leżąca sosna kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/130903/0005, tak, notatka: spis gatunków grzybów TPK Gdańsk i okolic
uwagi: fot. 591548 fot. 591549 fot. 591550 fot. 591551

 ID222311  Gymnopilus picreus; Puszcza Piska Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-68; 2013.09.14; sosna,świerk; drewno świerkowe kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/130914/0010, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 597180

 ID222358  Gymnopilus picreus; Puszcza Piska Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-58; 2013.09.15; dąb,sosna,świerk,brzoza,grab; świerk kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/130915/0011, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 597392

ID223105 Gymnopilus picreus; Białogóra, pow. Puck, woj. pomorskie, CA-36; 2013.09.21; las sosnowy,piaszczysty; drewno dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 600428

 ID225903  Gymnopilus picreus; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-59; 2013.10.13; świerk,sosna,brzoza; świerk kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/131013/0011, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 611583

ID268320 Gymnopilus picreus; Jurata-Hel, pow. pucki, woj. pomorskie, DA-51; 2015.09.24; las sosnowy, piaszczysty, nadmorski; pień sosny kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy B.G., nie, notatka: nie
uwagi: d

ID288033 Gymnopilus picreus; rezerwat Jeziora Małe i Duże Sitno, pow. bytowski, woj. pomorskie, CA-93; 2016.07.28; świerk, sosna; pień sosny kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: tak, spis grzybów Rezerwatu Jeziora Małe i Duże Sitno
uwagi: fot. 864443

 ID290105  Gymnopilus picreus; rezerwat Jeziora Małe i Duże Sitno, pow. bytowski, woj. pomorskie, CA-93; 2016.08.31; Sosna, brzoza; pień sosny kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0008041, tak, notatka: tak, spis grzybów Rezerwatu Jeziora Małe i Duże Sitno
uwagi: fot. 873552

 ID296412  Gymnopilus picreus; Około 1,5 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2016.09.13; fragment lasu o zadrzewieniu świerkowym; na odziomku świerka leżącego na ziemi kilkanaście owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005401, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 903445fot. 903446

 ID331312  Gymnopilus picreus; Kamień nad Jaśliskami, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2016.08.28; Las bukowy z jodłą i in.; zmurszała omszona kłoda trudna do identyfikacji około 20 owocników w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Potwierdził Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002030, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1137789 fot. 1137790 fot. 1137791
Wątek Gymnopilus picreus

ID335687 Gymnopilus picreus; 0,5 km S od wsi Kijów ( cz.lewobrzeżnej ); gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2020.09.12; las mieszany -sosny, brzozy, świerki, dęby, sosny, osiki, leszczyny; na zmurszałej kłodzie świerkowej grupa ponad 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 20" N i 19st 16' 17,5" E

fot. 1169510 fot. 1169511 fot. 1169512 fot. 1169513 fot. 1169514 fot. 1169515 fot. 1169516 fot. 1169517

 ID349384  Gymnopilus picreus; Rezerwat Jeziora Małe i Duże Sitno, pow. bytowski, woj. pomorskie, CA-93; 2016.08.31; sosna, brzoza; sosna kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0008072, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/873063.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/873065.jpg

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji