literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Anonim (1968)[2597]Anonim (1968) Compte-redu du IV-éme Congrés des Mycologues Europeéns Warszawa 1968.[2597], Bujakiewicz (1979)[2635]Bujakiewicz (1979) Grzyby Babiej Góry. I. Mikoflora lasów.[2635], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Eichler (1900)[2747]Eichler (1900) Materyały do flory grzybów okolic Międzyrzeca.[2747], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Hołownia (1968)[2856]Hołownia (1968) Grzyby wyższe okolic Torunia. Cz. I (Basidiomycetes: Cantharellaceae, Boletaceae, Paxillaceae, Gomphidiaceae, Hygrophoraceae, Russulaceae, Agaricaceae - sensu lato).[2856], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Ławrynowicz (1973)[2994]Ławrynowicz (1973) Grzyby wyższe makroskopowe w grądach Polski Środkowej.[2994], Ławrynowicz & Mowszowicz (1969)[2999]Ławrynowicz & Mowszowicz (1969) Notatki mikologiczne z uroczyska Ostrowy, nadleśnictwo Kutno.[2999], Łuszczyński (2000c)[1885]Łuszczyński (2000c) Udział macromycetes w wybranych zbiorowiskach leśnych rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi w Górach Świętokrzyskich. W: W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 53-72[1885], Łuszczyński (2001)[1886]Łuszczyński (2001) Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi.[1886], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2004)[1890]Łuszczyński (2004) Basidiomycetes of coniferous forest communities in the Góry Świętokrzyskie Mts.[1890], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Szczepkowski et al. (2022)[2339]Szczepkowski et al. (2022) Fungi occurring in norway spruce wood decayed by Heterobasidion parviporum in Puszcza Borecka stands (Northeastern Poland).[2339], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk (2020)[2394]Ślusarczyk (2020) Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe w wybranych rezerwatach Polski Pólnocnej i Zachodniej.[2394], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (1974)[3372]Wojewoda (1974) Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. I. Flora.[3372], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:36 1 znaleziska Gymnopilus picreus (łysak ciemnotrzonowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD27 155663 CA36 223105 CA89 220936 CA93 288033 290105 349384 CB24 190841 191204 202690 CB25 206517 DA51 268320 DA80 191113 DE54 335687 EB58 222358 EB59 225903 EB68 222311 FG33 331312 GC01 296412

ID 155 663 oznaczenie: Gymnopilus picreus; lokalizacja: 1,5 km na NW od Gryżyny, pow. Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, AD27; data zbioru: 9 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Leucobryo-Pinetum, na murszejącym pniaku Pinus, kępkowo i gromadnie, kilkanaście; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 1035* w zielniku autora; uwagi: fot.304474 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

304474

ID 190 841 oznaczenie: Gymnopilus picreus; lokalizacja: Kalisz kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB24; data zbioru: 28 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszką brzozy, na pniu sosny, kilkanaście owocników w kępkach; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/110828/0002; uwagi: fot.441516 fot.441517; forma ochrony-obszar specjalnej ochrony Bory Tucholskie [notatka: tak,Spis grzybów Pomorza] [fotografie: tak];

441516
441517

ID 191 113 oznaczenie: Gymnopilus picreus; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa rezerwat przyrody Dolina Huzarów, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 7 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszką świerka, na pniu świerka, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/110907/0002; uwagi: fot.442998; forma ochrony rezerwat przyrody na obszarze Trójmiejskiego PK; http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.37610~18.53925&lvl=15&sp=point.54.37610_18.53925_7%20wrze%C5%9Bnia%202011%20 2!.JPG [notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic] [fotografie: tak];

442998

ID 191 204 oznaczenie: Gymnopilus picreus; lokalizacja: Tuszkowy 5 km.od Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB24; data zbioru: 11 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy, drewno sosny, 5 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/110911/0003; uwagi: fot.443517 fot.443518; forma ochrony-obszar szczególnej ochrony Bory Tucholskie [notatka: tak,Spis grzybów Pomorza] [fotografie: tak];

443517
443518

ID 202 690 oznaczenie: Gymnopilus picreus; lokalizacja: Kalisz Kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB24; data zbioru: 15 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las świerkowy, pień świerka, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/MWR/28.11.13; uwagi: fot.507032 [notatka: nie] [fotografie: tak];

507032

ID 206 517 oznaczenie: Gymnopilus picreus; lokalizacja: Kalisz Kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB25; data zbioru: 22 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy, drewno sosny, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/120922/0004; uwagi: fot.523734 [notatka: nie] [fotografie: tak];

523734

ID 220 936 oznaczenie: Gymnopilus picreus; lokalizacja: TPK Gdańsk Lasy Sopockie, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 3 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,świerk, martwa,leżąca sosna, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/130903/0005; uwagi: fot.591548 fot.591549 fot.591550 fot.591551 [notatka: spis gatunków grzybów TPK Gdańsk i okolic] [fotografie: tak];

591548
591549
591550
591551

ID 222 311 oznaczenie: Gymnopilus picreus; lokalizacja: Puszcza Piska Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB68; data zbioru: 14 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna,świerk, drewno świerkowe, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/130914/0010; uwagi: fot.597180 [notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej] [fotografie: tak];

597180

ID 222 358 oznaczenie: Gymnopilus picreus; lokalizacja: Puszcza Piska Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB58; data zbioru: 15 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb,sosna,świerk,brzoza,grab, świerk, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/130915/0011; uwagi: fot.597392 [notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej] [fotografie: tak];

597392

ID 223 105 oznaczenie: Gymnopilus picreus; lokalizacja: Białogóra, pow. Puck, woj. pomorskie, CA36; data zbioru: 21 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy,piaszczysty, drewno, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG; uwagi: fot.600428 [notatka: nie] [fotografie: tak];

600428

ID 225 903 oznaczenie: Gymnopilus picreus; lokalizacja: Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB59; data zbioru: 13 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: świerk,sosna,brzoza, świerk, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/131013/0011; uwagi: fot.611583 [notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej] [fotografie: tak];

611583

ID 268 320 oznaczenie: Gymnopilus picreus; lokalizacja: Jurata-Hel, pow. pucki, woj. pomorskie, DA51; data zbioru: 24 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, piaszczysty, nadmorski, pień sosny, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy B.G.; uwagi: d [notatka: nie] [fotografie: nie];

ID 288 033 oznaczenie: Gymnopilus picreus; lokalizacja: rezerwat Jeziora Małe i Duże Sitno, pow. bytowski, woj. pomorskie, CA93; data zbioru: 28 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: świerk, sosna, pień sosny, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG; uwagi: fot.864443 [notatka: tak, spis grzybów Rezerwatu Jeziora Małe i Duże Sitno] [fotografie: tak];

864443

ID 290 105 oznaczenie: Gymnopilus picreus; lokalizacja: rezerwat Jeziora Małe i Duże Sitno, pow. bytowski, woj. pomorskie, CA93; data zbioru: 31 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Sosna, brzoza, pień sosny, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0008041; uwagi: fot.873552 [notatka: tak, spis grzybów Rezerwatu Jeziora Małe i Duże Sitno] [fotografie: tak];

873552

ID 296 412 oznaczenie: Gymnopilus picreus; lokalizacja: Około 1,5 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 13 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu o zadrzewieniu świerkowym, na odziomku świerka leżącego na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005401; uwagi: fot.903445 fot.903446 [notatka: nie] [fotografie: tak];

903445
903446

ID 331 312 oznaczenie: Gymnopilus picreus; lokalizacja: Kamień nad Jaśliskami, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 28 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy z jodłą i in., zmurszała omszona kłoda trudna do identyfikacji, około 20 owocników w grupie; leg. Anna Hreczka, det. Potwierdził Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002030; uwagi: fot.1137789 fot.1137790 fot.1137791; Wątek [bf:871928] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 871928 ;

ID 335 687 oznaczenie: Gymnopilus picreus; lokalizacja: 0,5 km S od wsi Kijów ( cz.lewobrzeżnej ); gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51st 1' 20" N i 19st 16' 17,5" E], DE54; data zbioru: 12 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosny, brzozy, świerki, dęby, sosny, osiki, leszczyny, na zmurszałej kłodzie świerkowej, grupa ponad 50 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1169510 fot.1169511 fot.1169512 fot.1169513 fot.1169514 fot.1169515 fot.1169516 fot.1169517 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1169510
1169511
1169512
1169513
1169514
1169515
1169516
1169517

ID 349 384 oznaczenie: Gymnopilus picreus; lokalizacja: Rezerwat Jeziora Małe i Duże Sitno, pow. bytowski, woj. pomorskie, CA93; data zbioru: 31 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, brzoza, sosna, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0008072; uwagi: fot.873065 [notatka: [bf:873063]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 873063 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji