Tx: 2103
grzyby.pl

Geastrum corollinum (Batsch) Hollós

gwiazdosz brodawkowy, gwiazdosz wymionowaty
Geastrum mammosum Chevall. · Geastrum recolligens (With.) Desv.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Geastrum corollinum (gwiazdosz brodawkowy)
dojrzały owocnik i młody nieotworzony
Geastrum corollinum (gwiazdosz brodawkowy)
młody owocnik, jeszcze zamknięty, pokryty jasną, żółtawą grzybnią
Geastrum corollinum (gwiazdosz brodawkowy)
dojrzały owocnik
Geastrum corollinum (gwiazdosz brodawkowy)
dojrzały owocnik
Geastrum corollinum (gwiazdosz brodawkowy)
dojrzały owocnik

opis

Geastrum corollinum (gwiazdosz brodawkowy)
zewnętrzna strona osłony zewnętrznej|outer exoperidium surface

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.24 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Rzadki. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, na siedliskach ciepłych, o charakterze stepowym, murawy kserotermiczne, zarośla robinii, zbiorowiska ruderalne. Prawdopodobnie nitrofilny i wapieniolubny.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

uwagi

Podobny gwiazdosz kwiatuszkowaty (Geastrum floriforme) nie ma odmiennie zabarwionego talerzyka otaczającego ujście zarodników i ma zarodniki o większej średnicy. Podobny gwiazdosz węgierski (Geastrum hungaricum) ma znacznie mniejsze owocniki i różni się zarodnikami.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Flisińska (2000)[1450]Flisińska (2000) Uwagi o grzybach wielkoowocnikowych Chełmskiego Parku Krajobrazowego.[1450], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa et al. (2012)[1784]Kujawa et al. (2012) Ocena obecnego stanu zagrożenia gatunków z rodzaju Geastrum w Polsce.[1784], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Narkiewicz (1999)[1987]Narkiewicz (1999) Gwiazdosze (Geastrum, Astraeus) w Sudetach Zachodnich.[1987], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:04 1 znaleziska Geastrum corollinum (gwiazdosz brodawkowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 362690 362691 BC93 198041

ID 198 041 oznaczenie: Geastrum corollinum; lokalizacja: Poznań, lasek golęciński, pow. Poznański, woj. Wielkopolska, BC93; data zbioru: 22 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, dąb, sosna, Na ziemi, Gromadnie, kilkadziesiąt owocników; leg. Adrian Szymkiewicz, det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, u znalazcy E-20110822-001 oraz wysłany do Anny Kujawy; uwagi: fot.480624 fot.480625 fot.480626 [notatka: tak] [fotografie: tak];

480624
480625
480626

ID 362 690 oznaczenie: Gwiazdosz brodawkowy (Geastrum corollinum; lokalizacja: Nadleśnictwo Kliniska 53.435355, 14.787313, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie; data zbioru: 17 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z poj brzozami, w mchu, dwa osobniki; leg. det. Elżbieta Jurska; uwagi: fot.1384524 [fotografie: tak]; publikacja: .;

1384524

ID 362 691 oznaczenie: Gwiazdosz brodawkowy (Geastrum corollinum; lokalizacja: Nadleśnictwo Kliniska 53.435355, 14.787313, pow. goleniowski, woj. Zachodniopomorskie; data zbioru: 17 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z poj brzozami, w mchu, dwa osobniki; leg. det. Elżbieta Jurska; uwagi: fot.1384527 [notatka: nie];

1384527
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji