grzyby.pl

Gloeocystidiellum clavuligerum (Höhn. et Litsch.) Nakasone

Gloeocystidiellum vesiculosum (Burt) Boidin, Lanq. et Gilles · Gloeocystidium clavuligerum Höhn. et Litsch.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gloeocystidiellum Gloeocystidiellum Gloeocystidiellum GloeocystidiellumGloeocystidiellumwoskobłonka inkrustowanozarodnikowa (Gloeocystidiellum convolvens)Gloeocystidiellum porosum

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]