grzyby.pl
jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Geoglossum umbratile Sacc.

ziemioziorek pomarszczony
Geoglossum Geoglossum Geoglossum GeoglossumGeoglossumziemioziorek okazały (Geoglossum cookeanum)Geoglossum simile