Tx: 711
grzyby.pl

Mycena tenerrima (Berk.) Quél.

grzybówka delikatna
Mycena adscendens (Lasch) Maas Geest. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W Mycobank Mycena tenerrima (Berk.) Quél. i Mycena adscendens (Lasch) Maas Geest. to synonimy; w czekliście[105] i GBIF to synonimy. [MS (2022-12-29)]

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach łęgowych i buczynach, na gałązkach, kłodach i korze drzew liściastych; lipiec-październik.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Chachuła (2010)[1361]Chachuła (2010) Monitoring grzybów wielkoowocnikowych w Pienińskim Parku Narodowym.[1361], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa et al. (2017)[1781]Kujawa et al. (2017) Różnorodność wielkoowocnikowych grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hypogeicznych Puszczy Białowieskiej – założenia projektu i wstępne wyniki.[1781], Lisiewska (2000)[1838]Lisiewska (2000) Udział bioekologicznych grup macromycetes w zbiorowiskach acidofilnych dąbrów na Płycie Krotoszyńskiej w południowej Wielkopolsce.[1838] (as: M. tenerrima), Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Lisiewska & Flisiewicz (2006)[1842]Lisiewska & Flisiewicz (2006) Zróżnicowanie mikocenologiczne zbiorowisk leśnych rezerwatu "Goździk siny w Grzybnie" (Centralna Wielkopolska).[1842], Łyczek et al. (2006)[1929]Łyczek et al. (2006) Walory przyrodnicze przełomowego odcinka rzeki Gowienica na terenie projektowanej "Ostoi Goleniowskiej" w europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 na Pomorzu Zachodnim. Część III. Macromycetes.[1929], Nita & Bujakiewicz (2007)[2012]Nita & Bujakiewicz (2007) Łęgi i olsy ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[2012], Nita & Bujakiewicz (2009)[2013]Nita & Bujakiewicz (2009) Riparian and alder forests - shelters for rare and thd threatened macromycetes.[2013], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Wilga & Wantoch-Rekowski (2011)[2475]Wilga & Wantoch-Rekowski (2011) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu przyrody „Zamkowa Góra” w Kaszubskim Parku Krajobrazowym (Pojezierze Kaszubskie).[2475]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:28 1 znaleziska Mycena tenerrima (grzybówka delikatna) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BF36 55395 CC15 316891 DA82 230580 DF78 208590 FE24 342043

ID 55 395 oznaczenie: Mycena adscendens; lokalizacja: 9 km S Kłodzko, 1,3 km S Żelazno, góra Bielica, BF36; data zbioru: 20 lut 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Kora Salix, luźno rosnące drzewo, na wys. 50 cm obok powierzchni cięcia bocznego pniaka, kora Salix, Kilka owocników obok siebie; leg. Piotr Perz, det. Anna Kujawa; rev. data w złym formacie .; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PP/22.02.07; uwagi: . [notatka: TAK, cyfrowa] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

ID 208 590 oznaczenie: Mycena adscendens; lokalizacja: Kraków (Tyniec), Las Tyniecki, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF78; data zbioru: 25 lis 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy drodze leśnej, na omszonym pniu wierzbowym, na trzech rosnących obok siebie drzewach, kilkadziesiąt owocników, wraz z kilkoma innymi gatunkami grzybówek; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę); uwagi: Zdjęcia:; fot.534037 fot.534038 fot.534039 fot.534040; Zarodniki 7-10x4.5-6 µm; fot.534041; Charakterystyczne cheilocystydy; fot.534042 fot.534043; Kaulocystydy; fot.534044; Komórki skórki kapelusza; fot.534045; Dysk; fot.534046 [notatka: nie] [fotografie: tak];

534037
534038
534039
534040
534041
534042
534043
534044
534045
534046

ID 230 580 oznaczenie: Mycena adscendens; lokalizacja: Gdańsk Świbno, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA82; data zbioru: 6 sty 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, sosna, osika, krzewy, pień sosny, ok.30 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. W.Czerniawski; eksykat: tak.W.Czerniawski; uwagi: fot.635180 fot.635181 [notatka: [bf:632644]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 632644 ;

ID 316 891 oznaczenie: Mycena tenerrima; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 26 sie 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny., Opadłe zawiązki owoców Quercus sp., Gromadnie.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany.; uwagi: fot.1015533 fot.1015534 fot.1015535 fot.1015536 fot.1015537 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1015533
1015534
1015535
1015536
1015537

ID 342 043 oznaczenie: Mycena tenerrima; lokalizacja: Zgórzyńskie, pow. puławski, woj. lubelskie, FE24; data zbioru: 26 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewiony wąwóz lessowy (leszczyna, grab, dąb, wierzba, klon)., Grzyby wyrastały z zeszłorocznego owocu leszczyny, gromadnie; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006480; uwagi: fot.1204162 fot.1204163 [notatka: [bf:1146020]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1146020 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji