grzyby.pl

Gastrosporium simplex Mattir.

wnętrzniaczek podziemny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Grzyb podziemny. W silnie nasłonecznionych, suchych miejscach, na podłożu gipsowym np. murawy kserotermiczne, wśród korzeni Stipa capillata.Grzyb podziemny. W silnie nasłonecznionych, suchych miejscach, na podłożu gipsowym np. murawy kserotermiczne, wśród korzeni Stipa capillata.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony