grzyby.pl

Coniophora fusispora (Cooke et Ellis) Sacc.

gnilica wrzecionowatozarodnikowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Coniophora Coniophora Coniophora ConiophoraConiophoragnilica cienka (Coniophora arida)gnilica mózgowata (Coniophora puteana)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na nagiej ziemi, na silnie rozłożonym drewnie i kurze, na ściółce leśnej i resztkach roślinnych.Na nagiej ziemi, na silnie rozłożonym drewnie i kurze, na ściółce leśnej i resztkach roślinnych.