grzyby.pl

Russula olivacea (Schaeff.) Fr.

gołąbek oliwkowy
Russula alutacea f. pavonina Bres. · Russula alutacea var. olivacea (Schaeff.) J. Lange · Russula languida Cern. et H. Raab[gł. w MB (2023-1-10)]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Russula olivacea (gołąbek oliwkowy)
Russula olivacea (gołąbek oliwkowy)
Russula olivacea (gołąbek oliwkowy)
Russula olivacea (gołąbek oliwkowy)
Russula olivacea (gołąbek oliwkowy)
Russula olivacea (gołąbek oliwkowy)
Russula olivacea (gołąbek oliwkowy)

jadalne czy trujące? 🟢

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach różnego typu, pod jodłami, bukami i świerkami, rzadziej pod innymi liściastymi; lipiec-październik.

wybrane okazy · selected collections

#4
mj.p7
leg. Mírek Junek
/Czechy/
#9
za.060902-1
leg. Zygmunt Augustowski
/okolice Biecza/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4309]
    Russula olivacea (Schaeff.) Fr. · synonimy: R. alutacea ss. J.E. Lange
    publikacje: Flisińska 2004, Friedrich 2006, Lisiewska 2006, Flisińska 2000, Łuszczyński 2000b , Szczepkowski i in. 2008, Stasińska 2000, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Adamczyk 2003a, Wilga i Wantoch-Rekowski 2010, Friedrich 2010, Ślusarczyk 2005, Karasiński i in. 2015 (as: R. languida) , Kozłowska i in. 2015, Wojewoda i in. 2016, Kozłowska i in. 2019, Kujawa i in. 2019, Ślusarczyk 2021

znaleziska Russula olivacea na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-93 316195 AB-94 316492 297107 CA-79 324660 EG-09 39373

 ID39373  Russula olivacea; Pagorzyna pow, Gorlice, 2 km NE, EG-09; 2006.08.24; Las mieszany z przewagą jodły; Na ziemi wśród igliwia pojedynczo i luźnymi grupami po kilka-kilkunastu szt. w różnych miejscach lasu; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-08-24 Russula olivacea>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Gołąbek oliwkowy
fot. 49382 fot. 49383

ID297107 Russula olivacea; Puszcza Bukowa, ok. 2 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.07.31; buczyna przy źródlisku; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/864511.html

ID316195 Russula olivacea; Puszcza Bukowa, 0,7 km na N od Przełęczy Trzech Braci, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2018.06.25; buczyna w pobliżu źródliska; na ziemi pod bukami w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. R. Tomaszewski i A. Mikołajczyk (na podstawie zdjęć); eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1002063.html

ID316492 Russula olivacea; Puszcza Bukowa, 2 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2018.07.29; buczyna przy mokradle źródliskowym; na ziemi w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. potwierdzili na podstawie zdjęć: Romuald Tomaszewski i Ala Mikołajczyk; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1011120.html

ID324660 Russula olivacea; TPK Gdańsk Renuszewo, pow. Gdańsk, woj. Pomorskie, CA-79; 2019.06.28; buk, sosna, dąb, świerk; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1078950fot. 1078951

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji