grzyby.pl
GREJ

Russula olivacea (Schaeff.) Fr.

gołąbek oliwkowy
Russula olivacea (gołąbek oliwkowy)
Czechy; copyright © by Mírek Junek
Russula olivacea (gołąbek oliwkowy)
Russula olivacea (gołąbek oliwkowy)
Russula olivacea (gołąbek oliwkowy)
Russula olivacea (gołąbek oliwkowy)
Russula olivacea (gołąbek oliwkowy)
Russula olivacea (gołąbek oliwkowy)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00000000.p7.mj - Russula olivacea (gołąbek oliwkowy); Czechy
000000-p7
leg. Mírek Junek
/Czechy/ #4
znalezisko 20060902.1.za - Russula olivacea (gołąbek oliwkowy); okolice Biecza
060902-1
leg. Zygmunt Augustowski
/okolice Biecza/ #9