grzyby.pl

Gyrophanopsis polonensis (Bres.) Stalpers et P.K. Buchanan

Hyphoderma polonense (Bres.) Donk · Hypochnicium polonense (Bres.) A. Strid [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na pniach drzew liściastych, buków, dębów i wiązów.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2908]
    Hypochnicium polonense (Bres.) ?. Strid · synonimy: Hyphodermopsis polonensis (Bres.) Julich, Gyrophanopsis polonensis (Bres.) Stalpers & P. K. Buchanan
    publikacje: Flisińska 2004 (as: Hyphodermopsis polonensis), Karasiński i in. 2015 (as: Gyrophanopsis polonensis), Wojewoda i in. 2016 (as: Gyrophanopsis polonensis), Holec i in. 2019a (as: Gyrophanopsis polonensis)

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji