Tx: 658
grzyby.pl

Gymnopus ocior (Pers.) Antonín & Noordel.

łysostopek bursztynowy
Collybia exsculpta (Fr.) Gillet · Collybia funicularis (Fr.) Konrad et Maubl. · Collybia luteifolia Gillet · Collybia ocior (Pers.) Vilgalys et O.K. Mill. · Marasmius foeniculaceus Fr. · Marasmius funicularis (Fr.) P. Karst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gymnopus ocior (łysostopek bursztynowy)
pokrój
Gymnopus ocior (łysostopek bursztynowy)
blaszki i trzon

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach różnego typu, w zaroślach, na terenach trawiastych; na ziemi, wśród mchów; od maja do jesieni.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

#2
06 05 24 - 4
/Puszcza Białowieska/
#4
04 07 04 - 7
/okolice Turwi/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339] (as: Collybia succinea), Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344] (as: Collybia succinea), Bujakiewicz & Kujawa (2000)[1345]Bujakiewicz & Kujawa (2000) Macrofungi of manorial park in Turew near Poznań.[1345], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452] (as: Collybia exsculpta), Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Godzik (2019)[1962]Godzik (2019) Olkuski Okręg Rudny – obszar przemysłowy o niezwykłych walorach przyrodniczych.[1962], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa et al. (2017)[1781]Kujawa et al. (2017) Różnorodność wielkoowocnikowych grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hypogeicznych Puszczy Białowieskiej – założenia projektu i wstępne wyniki.[1781], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Lisiewska (2000)[1838]Lisiewska (2000) Udział bioekologicznych grup macromycetes w zbiorowiskach acidofilnych dąbrów na Płycie Krotoszyńskiej w południowej Wielkopolsce.[1838] (as: Collybia luteifolia), Lisiewska & Marach (2002)[1847]Lisiewska & Marach (2002) Macromycetes w kwaśnej buczynie niżowej rezerwatu „Cisy w Czarnem” (Województwo Pomorskie).[1847] (as: Collybia extuberans), Lisiewska & Reszel (2000)[1848]Lisiewska & Reszel (2000) Macromycetes na tle zróżnicowania acidofilnych dąbrów środkowej części uroczyska Teresiny (nadleśnictwo Krotoszyn).[1848] (as: Collybia luteifolia), Ławrynowicz et al. (2001)[1867]Ławrynowicz et al. (2001) Macromycetes of oak forests in the Łagiewnicki Forest (Central Poland) – monitoring studies.[1867] (as: Collybia extuberans), Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Mleczko & Beszczyńska (2015)[1961]Mleczko & Beszczyńska (2015) Macroscopic fungi of pine forests in the Olkusz Ore-bearing Region.[1961], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk (2020)[2394]Ślusarczyk (2020) Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe w wybranych rezerwatach Polski Pólnocnej i Zachodniej.[2394], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:11 1 znaleziska Gymnopus ocior (łysostopek bursztynowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 214424 AB94 370776 AD18 155728 BB37 105845 DA80 105787 133067 186397 198659 238119 260484 323437 DE36 358737 DE55 241873 DE64 137429 186652 DE66 181630

ID 105 787 oznaczenie: Gymnopus ocior; lokalizacja: Gdańsk ul.Michałowskiego, DA80; data zbioru: 21 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Osiedle otoczone lasem-dolina, Na trawniku pośród krzaków i drzew-brzoza,buk, Kilka owocników w rozproszeniu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.181352 [notatka: tak] [fotografie: tak];

181352

ID 105 845 oznaczenie: Gymnopus ocior; lokalizacja: Porost zach-pom., BB37; data zbioru: 29 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: teren ośrodka wypoczynkowego, w trawie pod topolami, dwa stanowiska po kilka sztuk; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.181483 fot.181484 [notatka: tak] [fotografie: tak];

181483
181484

ID 133 067 oznaczenie: Gymnopus ocior; lokalizacja: Gdańsk Oliwa okolice ul.Michałowskiego, DA80; data zbioru: 29 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Plac zabaw,krzewy,brzoza,buk,świerk, w ziemi, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: N 54*23,076'; E 18*34,103'; 56 m.npm; Potwierdzenie stanowiska z 2008 r i lat poprzednich ID 105787; fot.244077 [notatka: nie] [fotografie: tak];

244077

ID 137 429 oznaczenie: Gymnopus ocior; lokalizacja: 3 km NE,Nowy Broniszew,gm.Mykanów,pow.częstochowski, DE64; data zbioru: 11 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką dębów i brzóz,na skraju duktu, na ziemi, ok.25 owocników-pojedynczo i w kępkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyslę Ani; uwagi: 50st59'49,59"N 19st13'1,73"E; fot.253690 fot.253691 fot.253692 fot.253693 fot.253694 [notatka: nie] [fotografie: tak];

253690
253691
253692
253693
253694

ID 155 728 oznaczenie: Gymnopus ocior; lokalizacja: 2 km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD18; data zbioru: 22 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: aleja dębowa, u podstawy żywego dębu, wśród mchów, gromadnie, kilka; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 32/2009 w zielniku autora; uwagi: fot.304715 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

304715

ID 181 630 oznaczenie: Gymnopus ocior; lokalizacja: ok.700 m lekko na pnzach od wsi Podświerk, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 23 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiasta ścieżka pomiędzy sosnowymi formacjami, w pobliżu rosła brzoza,świerk i dąbek, na ziemi, w grupie, ok.20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę do Stacji; uwagi: zdjęcia w wątku [bf:340253] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 340253 ;

ID 186 397 oznaczenie: Gymnopus ocior; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 24 maj 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zieleniec osiedlowy na skraju lasu (TPK) brzoza,świerk,buk,topola,krzewy, w ziemi, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy; uwagi: fot.413262 [notatka: tak Spis grzybów TPK i okolic] [fotografie: tak];

413262

ID 186 652 oznaczenie: Gymnopus ocior; • potwierdzenie ID137 429; lokalizacja: 3 km NE, Nowy Broniszew, gm.Mykanów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE64; data zbioru: 3 cze 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką dębów i brzóz,na skraju duktu, na ziemi, grupa 17 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: fot.414321 fot.414322 fot.414323 fot.414324; Tegoroczne znalezisko znajdowało się kilkaset metrów od tego z pierwotnego zgłoszenia. [notatka: nie] [fotografie: tak];

414321
414322
414323
414324

ID 198 659 oznaczenie: Gymnopus ocior; • potwierdzenie ID186 397; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 15 maj 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zieleniec osiedlowy na skraju lasu (TPK), ziemia, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.484827 [notatka: nie] [fotografie: tak];

484827

ID 214 424 oznaczenie: Gymnopus ocior; • potwierdzenie ID198 659; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego, pow. Gdańsk, woj. pomorskie; data zbioru: 24 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Park osiedlowy,brzoza,buk,świerk,krzewy, ziemia, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.564048 fot.564049 [notatka: [bf:561165]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 561165 ;

ID 238 119 oznaczenie: Gymnopus ocior; • potwierdzenie ID214 424; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa okolice Michałowskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 22 maj 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu i osiedla, buk, świerk, klon, krzewy, ziemia, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy AK; uwagi: fot.672746 [notatka: nie] [fotografie: tak];

672746

ID 241 873 oznaczenie: Gymnopus ocior; lokalizacja: Radomsko, ul.Spacerowa; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 29 cze 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczały sad, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.687842 fot.687843 [notatka: nie] [fotografie: tak];

687842
687843

ID 260 484 oznaczenie: Gymnopus ocior; • potwierdzenie ID238 119; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa okolice Michałowskiego, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 21 maj 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu i osiedla, buk, świerk, klon, krzewy, ziemia, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.757865 [notatka: nie] [fotografie: tak];

757865

ID 323 437 oznaczenie: Gymnopus ocior; lokalizacja: Gdańsk VII Dwór, pow. Gdańsk, woj. Pomorskie, DA80; data zbioru: 24 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Trawnik na skraju lasu, brzoza, świerk, krzewy, ziemia, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG; uwagi: fot.1065827 fot.1065828 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1065827
1065828

ID 358 737 oznaczenie: Gymnopus ocior; lokalizacja: Góra Kamieńska, pd-wsch. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE36; data zbioru: 11 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -topola biała, brzoza, robinia, klon, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 11' 44,5" N 19st 26' 10" E; fot.1348458 fot.1348459 fot.1348460 fot.1348461 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1348458
1348459
1348460
1348461

ID 370 776 oznaczenie: Gymnopus ocior; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Osetno w SzPK "Puszcza Bukowa"), 1,6 km NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 8 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w buczynie, na ściółce liściastej, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1464832 fot.1464833 fot.1464834 fot.1464835; zarodniki: 4,2-6,2 x 2,6-3,7 µm średnio 5,3 x 3,3 µm!:; fot.1464836; cheilocystydy:; fot.1464837 fot.1464838 fot.1464839 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1464832
1464833
1464834
1464835
1464836
1464837
1464838
1464839
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji